Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:

Lietuva turi tankų upių tinklą – 1 km teritorijos tenka apie 0,4 km upių vagų. Iš daugiau kaip 11000 įvairaus ilgio Lietuvos upių – tik 722 upės ir upeliai yra ilgesni kaip 10 km. Įvairūs autoriai nurodo skirtingą upių skaičių.
Lietuvos upėmis į Baltijos jūrą nuteka apie 8 – 16 km vandens. Upių tinklo
tankumą galime paaiškinti drėgmės pertekliumi, gruntų laidumu.
Melioruotose plotuose upių tinklo tankis padidėjo, bet labai sumažėjo mažųjų upių vandeningumas, o kartu mažiau vandeningos tapo ir didžiosios mūsų valstybės upės (ypač vasarą). Tankiausias upių tinklas ten, kur iškrenta daugiausia kritulų (pvz.,Žemaičių aukštumų vakaruose šlaituose), rečiausias – Lietuvos Pietryčių smėlingoje lygumoje (dėl laidaus grunto daugiau kritulių susigeria).
Upių vandeningumas ir kinta atskirais metų laikais. Vandeningesnės yra
ežerinės mitybos ir gausesnių kritulių rajonuose esančios upės.
Pavasarį,
kai tirpsta sniegas bei ledas, taip pat rudenį, kai padaugėja kritulių, Nemunas patvinsta ir nebetelpa savo vagoje. Vasarą po gausių kritulių gali prasidėti poplūdžiai. 1959 metais pastačius Kauno HE, didelėje Nemuno dalyje pavyko suregulioti nuotėkį, ir katasrofiškų potvynių pavojaus jau nėra. 1958 metų balandžio mėn. Nemunas ties Kaunu buvo pakilęs net 11 metrų, apsėmė visą Senamiestį, centrą, kitus miesto rajonus(Panemunę, Vilijampolę). Dabar pavasario ir rudens potvyniai gana aukšti būna upės žemupyje ir deltoje (Rusnėje, Kintuose). Per pavasario potvynius upės debitas žiotyse siekia apie 2000m/s.Įdomu, kad Nilo žiotyse debitas būna apie 2500m/s. O Nilas laikomas viena vandeningiausių pasaulio upių. Iš to galime spręti apie nemuno potvynių mastą. Normalus Nemuno debitas apie 500m/s.


Lietuvos upių tėvas

Didžiausia ir svarbiausia Lietuvos upė Nemunas, vadinamas Lietuvos upių tėvu. Jo baseinas apima didesnę respublikos teritorijos dalį, o dar nemaža upės baseino dalis yra kaimyninėje Baltarusijoje. Nemunas turi daugiau kaip 220 įvairaus didumo intakų. Nemuno baseine iškrinta net apie 60 km kritulių, tačiau pati upė nėra labai vandeninga, ir tik žemupys tinka laivybai. Pastačius kauno HE (1959), pakilus dėl užtvankos upės lygiui, laivyba tapo dar ir nuo Kauno iki Birštono.
Nemuno ištakos – Baltarusijoje, Minsko aukštumų pietiniose šlaituose. Bendras vagos ilgis – 937km (462km teka Baltarusijos Republika, batarusiai Nemuną vadina Neman).
Didžiausias Nemuno intakas – Neris įteka į jį Kauno mieste. Neris išteka iš Baltarusijos(baltarusiai Nerį vadina Vilija). Nemunas – lygumų upė. Ištakų ir žiočių aukščių skirumas tik 180 m, tad ir upės nuolydis nedidelis – 15 – 20cm/1km upės


[1]  2  Toliau
Darnipora.lt