Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:

Kultūros atgimimas
Po hitlerinės okupacijos šalyje liko tik saujelė žydų, visas kultūrinis jų gyvenimas buvo sunaikintas. Išlikę žydai apsigyveno stambesniuose miestuose – po baisiosios katastrofos jie jautė didžiulį poreikį gyventi tarp tautiečių, bendrauti su jais. Tai sudarė savotišką tautinio gyvenimo tęstinumo iliuziją. Bandyta atgaivinti žydų kultūros likučius. 1945 m. įregistruotas žydų muziejus Vilniuje. Vilniuje ir Kaune įkurtos pradžios mokyklos, vaikų namai išlikusiems našlaičiams, vaikų darželiai. 1946 m. šiuose miestuose įkurtos religinės bendruomenės. Tačiau 1949 m. sovietiniai valdžios organai, vykdę antisemitinę politiką, uždarė muziejų, mokyklas, vaikų darželius. Bet tai nesugniuždė tautinės savimonės. Kai po Stalino mirties (1953) režimas truputį liberalizavosi, susikūrė meno saviveiklos kolektyvai, kurie repertuarą – dainas, pjeses ir kt. – atlikdavo jidiš kalba. Tokie kolektyvai
buvo pirmieji Sovietų Sąjungoje, tapę žinomi daugelyje miestų. Šie bandymai atgaivinti žydų kultūrą sovietinio jos genocido aplinkybėmis rodė labai stiprias žydų kultūros tradicijas Lietuvoje, meilę savo kultūrai, jidiš kalbai, žydiškumui.
1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, žydų padėtis iš pagrindų pasikeitė. Valdžios nutarimai užtikrino tautinių mažumų, tarp jų ir žydų, lygiateisiškumą. Priimti sprendimai panaikino žydų diskriminaciją, sudarė sąlygas žydų kultūros likučiams prikelti iš griuvėsių.Valstybinės kultūros institucijos
Įkurtos valstybinės žydų kultūros institucijos – mokykla, muziejus, vaikų darželiai, judaikos tyrimų centras Vilniaus universitete, judaikos skyrius Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje.

Jau 10 metų Vilniuje veikia žydų vidurinė mokykla, pavadinta literatūros klasiko Šolom Aleichemo vardu. Be įprastinių dalykų, vaikai čia mokomi judaikos disciplinų - Toros, hebrajų kalbos, žydų tautos istorijos, jie supažindinami su Lietuvos žydų praeitimi. Mokykloje švenčiamos žydų šventės, iškilmingai pasitinkama šabat diena. Žydų kultūrą ugdo įvairūs būreliai. Dailės studija rengia apžiūras, sėkmingai dalyvauja tarptautinėse vaikų parodose; piešinių tematika - iš žydų istorijos, mitologijos. Mokyklos koridoriuose kabo vaikų piešiniai ir profesionalių dailininkų kūriniai judaikos temomis.
Dainų ir šokių ansamblio repertuaras irgi puoselėja tautines tradicijas. Taigi mokykloje vaikai ugdomi žydų kultūros atmosferoje.
Svarbi kultūros institucija – Valstybinis žydų muziejus, kuriam neseniai suteiktas didžiojo mūsų tėvynainio, Vilniaus Gaono vardas. Muziejus renka medžiagą apie Lietuvos žydų istoriją, kultūrą,


[1]  2  3  4  5  6  7  Toliau
Darnipora.lt