Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:


Referatas
“Vandens tarša”

Darbą parengė:


1. ĮVADAS
Vanduo – itin vertingas ir nepakeičiamas gamtos turtas. Be jo nebūtų gyvybės mūsų planetoje. Vanduo yra sudėtinė dalis visos gyvosios gamtos, visų gyvų organizmų medžiagų apykaitos ir egzistavimo pagrindas. Žmogus be vandens gali išgyventi tik apie savaitę. Su vandeniu labai susijusi žmogaus buitis, rekreacija, taip pat žuvininkystė, pramonė, hidroenergetika, žemės ūkis ir vandens transportas. Dėl nuolatinės vandens apytakos gamtoje formuojasi Žemės klimatas, paviršius.
Vanduo Lietuvoje gerbiamas nuo mūsų protėvių laikų – upės ir ežerai buvo laikomi šventais. Prie upių apsigyveno pirmieji Lietuvos gyventojai, atsiradę čia atšilus poledynmečio klimatui. Upės ir ežerai gavo vardus anksčiau, negu atsirado kaimai, todėl būtent jų vardais vėliau pavadinti miestai
(Nevėžis – Panevėžys, Anykšta – Anykščiai, Vilnia – Vilnius, Šalčia – Šalčininkai ir t. t. ). Vėlesniais laikais prie upių, ypač jų santakose, glaudėsi piliakalniai, nes natūralus vandens barjeras labai sustiprino gynybinius pajėgumus.
Didelę reikšmę upės, kaip vandens keliai, turėjo senajai prekybai. Jau XIIIa. vyko laivyba Nemunu, Nerimi ir Nevėžiu. Pirmose dviejose upėse nuo XIVa. buvo valomos rėvos, trukdančios praplaukti didesniems laivams.
Nuo seno buvo naudojama ir tekančio vandens energija – statomi vandens malūnai, kitos jėgainės. Vandens energija buvo varomi kūjai ir kiti kalvės padargai, ji naudota popieriaus dirbtuvėse, vėliau – hidroelektrinėse.
2. VANDUO BIOSFEROJE
Vanduo nuolat juda, teka, garuoja, maišosi, kietėja, iškrenta krituliais, sudarydamas mažosios ir didžiosios apytakos ciklus. Šių ciklų pagrindinė valdytoja – Saulė arba, tiksliau, jos spindulių energija. Žemės sausumos plotas yra beveik 150mln. km2, o vandens – 362mln. km2. Hidrosferoje yra 1,4milijardo km3 vandens, iš kurių tik apie 2,5 – 3% (35 – 42mln. km3) yra gėlasis vanduo. Visas kitas – sūrus. Atrodo, kad gėlojo vandens vienam gyventojui tenka labai daug – apie 7 – 8mln. m3. Tačiau didžiausios jo atsargos (apie 70%) susikaupusios poliariniuose ir kalnų ledynuose ir jų praktinis panaudojimas yra per brangus. Apie 29 – 30% gėlojo vandens yra požemyje, 0,26% ežeruose, 0,05% sudaro dirvožemio drėgmė, 0,03% yra pelkėse, 0,0036% atmosferoje, 0,006% - upėse ir 0,003% yra gyvuosiuose organizmuose.

Tad beveik 70% viso Žemės paviršiaus užima Pasaulinis vandenynas, reguliuojantis planetos klimatą ir drėgmės balansą hidrosferoje. Kartu – tai Žemės plaučiai, pagaminantys daugiau kaip pusę reikalingo


[1]  2  3  4  5  6  7  8  Toliau
Darnipora.lt