Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:

ĮVADAS

RAŠTVEDYBOS REIKALAVIMAI

Vadovaujantis Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis ir jų pakeitimais (Žin., 2001, Nr. 30-1009, Nr. 42-1480, Nr. 94-3337; 2002, Nr.5-212,Nr.70-2956), dokumentai įforminami pagal LST EN 200216:2001 ir ISO 353:1975 standartus
A4 (210*297 mm), A5 (148*210 mm), A4L (297*210 mm) ir A5L (210*148 mm) formato popieriaus lapuose.
Dokumentuose paliekamos tokio pločio paraštės: kairioji – 30 mm, dešinioji – ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė ir apatinė ne mažesnės kaip 20 mm.
Dokumentai spausdinami tik vienoje lapo pusėje.
Dokumentai spausdinami keliuose lapuose, numeruojamas antrasis ir tolesni lapai. Viršutinės paraštės viduryje rašomi arabiški skaitmenys be taškų ir brūkšnelių. Rekomenduojama spausdinti Time New Roman šriftu ir 12 dydžio raidėmis.
Visi dokumentai skirstomi į:
tvarkomuosius (nutarimai, sprendimai, įsakymai, potvarkiai ir kt.),
organizacinius (nuostatai, įsakai, taisyklės,
reglamentai ir kt.)
informacinius (raštai, pažymos, aktai, potvarkiai ir kt.)
Naujosios Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės nustato 2 rekvizitų rašymo būdus:
išilginį centruotą, kai rekvizito eilučių pradžia ir pabaiga vienodai nutolusios nuo kairiosios ir dešiniosios paraščių;
kampinį vėliavinį, kai rekvizito eilutės prasideda arba yra vienodai nutolusios nuo kairiosios paraštės.
Centru laikomas lapo, neįskaitant paraščių, vidurys.
Kiekvienas dokumento rekvizitas rašomas nustatytoje vietoje ar plote.
Herbas reikalingas tvarkomuosiuose ir informaciniuose siunčiamuose dokumentuose. Herbas arba prekės ženklas spausdinamas popieriaus lapo viduryje po viršutine parašte. Prekės ženklas gali būti spausdinamas ir lapo viršutinės dalies kairėje pusėje, paliekant paraštes. Herbas ir prekės ženklas kartu nespausdinami. Herbo aukštis neturėtų viršyti 20 mm. Kai kuriuose dokumentuose herbas ar prekės ženklas gali atstoti ir įmonės ar įstaigos emblema. Kur ir kokį iš šių rekvizitų rašyti, sprendžia įstaigos ar įmonės vadovas.

Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po herbu arba prekių ženklu, jei jie spausdinami po viršutine parašte lapo viduryje. Jei jų nėra, dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po viršutine parašte lapo viduryje didžiosiomis paryškintomis raidėmis, gali būti didesnėmis nei kiti rekvizitai, ir išdėstomos išilginiu centruotu būdu.
Priklausomybės aukštesnei institucijai ar kitokie priklausomybės santykiai reiškiami žodžio junginiu su kilmininku.
Kai dokumento sudarytojas yra vienas asmuo, dokumento sudarytojo pavadinime vartojamas tik vyriškosios giminės pareigų pavadinimas nepriklausomai nuo to, vyras ar moteris eina atitinkamas pareigas.
Įstaigos duomenys


[1]  2  3  4  5  Toliau
Darnipora.lt