Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:TURINYS

1 psl. ........................................................................................................................Turinys
2 psl. ........................................................................................................ Pasaulio religijos
6 psl. ........................................................................................................................Islamas
7 psl. .........................................................................................................Kas yra Koranas?
7 psl. .................................................................................................Penki Islamo principai
9 psl. .......................................................................................Pagrindinės tikėjimo dogmos
9 psl. ...................................................................................................Pasninko laikotarpis
11 psl. ................................................................................................Moterų
padėtis Islame
12 psl. ........................................................Kokią įtaka pasaulyje padarė Islamo paplitimas
13 psl. ...............................................................................................Žmogaus teisės Islame
14 psl. .................................................Musulmonų požiūris į senus žmones, maistą ir mirtį
15 psl. ..............................................................................................................Krikščionybė
16 psl. ..........................................................................Ankstyvosios bažnyčios krikščionys
18 psl. .......................................................................................................Naudota literatūraPASAULIO RELIGIJOS

Adventistai – protestantų sektos, skelbiančios greitą antrąjį Kristaus atėjimą. Tikėjimo pagrindai – buvusio baptistų pamokslininko V.Miulerio (1782–1849, JAV) idėjos. V.Miuleris skelbė, kad Kristus ateisiąs 1844. Dabar gausiausia yra septintosios dienos adventistų sekta. Jos nariai vietoje sekmadienio švenčia šeštadienį, gerus darbus laiko išganymo išraiška, kovoja su alkoholizmu ir narkomanija.

Anglikonybė – protestantizmo kryptis; susiformavo XVI a. Anglijoje.

Baptistai (gr. baptistes – krikštytojas) – viena labiausiai paplitusių protestantizmo atšakų. Atsirado Anglijoje tarp puritonų. Pirmąją baptistų bendruomenę 1612 įsteigė D. Smitas. Vieninteliu tikėjimo šaltiniu pripažįsta Bibliją, krikštija tik suaugusius, t.y. galinčius suvokti krikšto reikšmę. Dvasininkijos nelaiko tarpininke tarp tikinčiųjų ir Dievo.

Budizmas – pasaulinė religija, atsiradusi


[1]  2  3  4  5  6  7  8  9 ... 14  Toliau
Darnipora.lt