Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:

1. RANGOS SUTARTIS
Rangos sutarties principiniu nuostatu teisingas interpretavimas turi svarbią taikomąją reikšmę. Nuo to priklauso, kaip praktikoje sprendžiami imoniu darbuotojams ir verslininkams labai aktualūs klausimai, pavyzdžiui, Valstybinio socialinio draudimo įmokos ir rangos sutarties šalių materialinė atsakomybė.
1.1. Rangos sutarties rūšys. LR CK 6.644 str. numatyta, kad rangos sutartimi rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti tam tikrą darbą pagal užsakovo užduotį iš jo ar savo medžiagos, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Darbų atlikimo rezultatas visada materialus – tai naujų daiktų iš savo arba užsakovo medžiagų ir savo lėšomis pagaminimas, daiktų perdirbimas, jų remontas ir pan. Rangos sutarties santykiai gan įvairus ir gali būti suskirstyti į dvi dideles grupes.
Pirmajai grupei priskirtini rangos santykiai (buitinio užsakymo sutartys), skirti fizinių asmenų poreikiams
tenkinti. Tai drabužių siuvimas ir taisymas, baldų, batų gamyba ir remontas, gyvenamųjų namų ir kitos paskirties statinių statyba ir remontas, butų remontas ir pan. Užsakovai - fiziniai ir juridiniai asmenys, rangovai - įvairių rūšių įmonės (dirbtuvės), nepriklausomai nuo nuosavybės formos, ir fiziniai asmenys, turintys patentą ar licenciją tam tikriems darbams atlikti.
Antrajai grupei priskirtini gamybinės paskirties rangos santykiai:
1) nestandartinių mašinų, prietaisų, irangos gamyba;
2) įvairios paskirties gaminių iš užsakovo medžiagos gamyba;
3) ivairių techninių priemonių taisymas;
4) įvairios paskirties statybos ir remonto darbai;
5) žemės ūkio darbai (žemės tręšimas, chemizacija) ir kitokie darbai.
Užsakovai - fiziniai ir juridiniai asmenys (dažniau juridiniai), rangovai - įvairiu rūšių įmones, rečiau - fiziniai asmenys, turintys patentą ar licenciją tam tikriems darbams atlikti.

Rangos sutartims taip pat priskirtinos projektavimo-tyrimo darbų, mokslinio tyrimo ir konstravimo darbų sutartys, kurių dalykas yra rangovo kūrybinės (intelektualinės) veiklos rezultatas - projektiniai-sąmatiniai dokumentai, mokslinės-techninės ataskaitos ir pan.
1.2. Rangos sutartis ir kiti teisės institutai. Rangos sutartis panaši į darbo sutartį, pagal kurią viena šalis taip pat atlieka kitai šaliai tam tikrą darbą, o pastaroji jį apmoka. Kartu šios sutartys skiriasi keliais požymiais. Pirma, darbo sutarties šalis - darbdavys - paprastai yra juridinių asmenų - visų rūšių įmonių - savininkai arba vadovai, o darbuotojas - fizinis asmuo, pilietis. Tik tais atvejais, kai darbo sutartis sudaroma tarp fizinių asmenų patarnavimo darbams atlikti, darbdavys yra fizinis asmuo (DSI 5 str. 2 d.). Tuo tarpu rangos


[1]  2  3  4  Toliau
Darnipora.lt