Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Darbas:

Civilinės saugos signalai ir veiksmai pagal juos

Siekdama paspartinti ir supaprastinti pranešimo apie susidariusias ekstremalias situacijas perdavimą, 1992 m. liepos 30 d. potvarkiu Nr. 766 Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino civilinės saugos signalų sąrašą ir jų paskelbimo tvarką. Šie signalai galioja nuo jų paskelbimo dienos. Iš viso nustatyti nustatyti 8 signalai:
1. “Dėmesio visiems”
2. “Radiacinis pavojus”
3. “Cheminis pavojus”
4. “Katastrofinis užtvindymas”
5. “Potvynio pavojus”
6. “Uragano pavojus”
7. “Oro pavojus”
8. “Oro pavojaus atšaukimas”
Signalai skelbiami tokia tvarka: susidarius ekstremaliai situacijai, iš pradžių duodamas garsinis signalas. Jį išgirdę, gyventojai privalo skubiai įsijungti radiją, televizorių ir išklausyti tarnybų pranešimą apie kilusį pavojų bei reikalingus nurodymus. Visi signalai skelbiami tris kartus, vėliau jie dar kartojami papildant juos reikalingais
nurodymais. Priklausomai nuo įvykusio masto, signalus gali perduoti įmonių vadovai, miestų ir rajonų valdybos, Vidaus reikalų ministerijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

“Dėmesio visiems”. Tai pagrindinis įspėjamasis signalas, perduodamas įjungus centralizuotai valdomas arba gamyklų, įmonių, laivų, garvežių, gaisrinių ir policijos automobilų sirenas. Juo atkreipiamas gyventojų dėmesys į tai, kad susidarė ypatingos aplinybės ir jie privalo kuo greičiau įsijungti radiją, televizorių arba laidinį radiją, nes per šias visuomens informavimo priemones bus perduodamas civilinės saugos signalas arba žodinis pranešimas apie susidariusią padėtį ir pateikiami konkretūs nurodymai gyventojams, kaip elgtis. Šį signalą gali perduoti įmonių, gamyklų vadovai, rajonų, miestų valdytojai. Jeigu nelaimė didelio masto, šį signalą visiems gali paskelbti VRM priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.


“Radiacinis pavojus”. Šis signalas skelbiamas kilus tiesioginei vietovės radioaktyviojo užteršimo grėsmei arba nustačius tokį užteršimą. Tekstas kartojams tris kartus. Pvz.: “Dėmesio! Kalba Vidaus reikalų ministerijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento operatyvinis budėtojas. Šiandien (nurodomas laikas) Ignalinos atominėje elektrinėje (ar kitoje vietoje) įvyko avarija, kurios metu į atmosferą pateko radioaktyviosios medžiagos. Radiacinis pavojus! Radiacinis pavojus! Radiacinis pavojus!”. Toliau gali būti perduodami pirmieji nurodymai gyventojams, ką reikia daryti.
Signalas gali būti paskelbtas panaudojant automatizuotą perspėjimo sistemą, ryšių priemones, radiją ir televiziją. Papildomai gali būti panaudoti specialių mašinų garsintuvai. Signalas skelbiamas


[1]  2  3  4  Toliau
Darnipora.lt