Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:
2004 Vilnius
Mokymas(is) bendradarbiaujant

Kintant mokyklos modeliui ir ugdant iniciatyvią, savarankišką, kritiškai
mąstančią, sugebančią prisiimti atsakomybę asmenybę, labai svarbu ieškoti
naujų mokymo metodų bei krypčių .Anksčiau pamokose daugiausia dėmesio
būdavo skiriama mokymui. Mokytojas, stengdamasis suteikti mokiniams kuo
daugiau žinių, pats viską išaiškindavo, pasakodavo, o mokiniams telikdavo
pasyviai klausytis ir įsiminti. Pasaulis nuolat keičiasi, informacija
greitai sensta, taigi ne žinių kiekis lemia mokymo efektyvumą. Labai svarbu
išmokyti tokių mąstymo būdų, kurie leistų ieškoti, priimti, interpretuoti
ir vartoti naują informaciją. Mokinio aktyvios veiklos organizavimas, jo
gebėjimų ir asmenybės tobulinimas turėtų sudaryti mokymo
pagrindą. Mokymas
ir ugdymas turėtų būti orientuotas į vaiką, mokytojas pamokoje siektų
padėti mokiniams įgyti žinių, sudaryti sąlygas skleistis kiekvienai
asmenybei. Reikėtų taikyti tokius mokymo(si) metodus, kurie skatintų vaikus
aktyviai dalyvauti pamokoje. Vaikams viskas įdomu, jie labai smalsūs.
Pradėjus lankyti mokyklą, vaikui būtini bendravimo ir bendradarbiavimo
įgūdžiai. Juos padeda formuoti ir plėtoti grupinio mokymo metodas.
Psichologų teigimu, žmogus visada priklauso kokiai nors grupei: šeimai,
draugų grupei, klasei. Jį su kitais žmonėmis visada sieja bendri tikslai.
Mokytojas, pasitelkiantis grupinio darbo metodą, tokias mažas grupes, kurių
nariai susiję dalykiniais santykiais, sukuria klasėje. Mokiniams
bendraujant ir bendradarbiaujant ugdoma asmenybė. Mokymasis grupėmis sudaro

galimybę ugdyti lyderį: skatina suprasti savo vaidmenį ir išbandyti jėgas.
Taip dirbant išryškėja noras „valdyti“ arba noras „paklusti“. Dingsta
baimė, kad reikės atlikti ne savo vaidmenį (pirmas priedas)

Paruošiamasis darbas

Kad darbas vyktų efektyviai, svarbu gerai apgalvojus atrinkti grupių
narius. Reikėtų atsižvelgti ne tik į kiekvieno vaiko savybes, charakterio
bruožus, bet ir į mokinių pageidavimus (tarkime, grupėje su draugu vaikas
jaučiasi saugesnis). Darbas grupėje geriau vyksta, jeigu joje yra nors
vienas pageidaujamas narys; bent vienas gerai besimokantis. Svarbu ir tai,
kiek grupėse yra narių. Psichologų patarimu, geriausiai bendrauja 3-4
žmonių grupė, tačiau pradinukai gan sėkmingai dirba grupėse ir po 2, o kai
kuriems antrokams pavyksta dirbti ir po


[1]  2  3  4  5  6  7  8  9 ... 20  Toliau
Darnipora.lt