Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:

Kūno ir jėgos impulsas
Kūno impulsas yra lygus kūno masės ir greičio sandaugai. P=mv. Kūno impulso kryptis sutampa su greičio kryptimi. [p]=kg*m/s
Jėgos impulsas yra lygus kūną veikiančios jėgos ir sąveikos laiko sandaugai Ft [Ft]=Ns
Jėgos impulso kryptis sutampa su F kryptimi. Sąryšis tarp kūno impulso ir jėgos impulso: F=ma; a=v-vo/t; F=m(v-vo)/t; Ft=mv-mvo; Ft=*mv;
Jėgos impulsas yra lygus kūno impulso pokyčiui. Jei kūną veikia stabdančioji jėga, tai jos projekcija neigiama. (Jei greitinančioji- teigiama).
Kūno impulso tvermės dėsnis.
Sąveikoje dalyvauja du kūnai, kurių masės m1 ir m2. Prieš sąveiką jie juda pastoviais greičiais v1 ir v2. Po sąveikos, kuri trunka t laiko tarpą, kūnų greičiai tampa lygūs v’1 ir c. Kadangi kūnų greičiai pakito ir jie abu įgijo pagreičius. a1=(v1’- v1)/t; a2=( v’2-v2)/t; Pagreičio atsiradimo priežąstis- jėgos veikimas. F1=m1a1; F2=m2a2; F1=m1(v1’- v1)/t; F2=m2
( v’2-v2)/t;
Pagal III Niutono dėsnį6ios jėgos lygios, bet priešingų krypčių. F1=-F2; m1(v1’- v1)/t=- m2 ( v’2-v2)/t; m1v1’+m2v’2=m2v2+m1v1. m1v1- 1 kūno impulsas preš sąveiką, m2v2- 2 kūno impulsas prieš sąveiką.
m1v1’;m2v’2- kūnų impulsai po sąveikos.
Impulso tvermės dėsnis
Uždarose sistemose sąveikaujančių kūnų impulsų geometrinė suma prieš sąveiką yra lygi tų kūnų geometrinei sumai po sąveikos. Uždarose sistemose sąveikaujančių kūnų impulsų geometrinė suma nekinta. Sistema uždara, jai joms priklausantys kūnai nesąveikauja su išoriniais kūnais. Čia neveikia Ftrinties. Jeigu sistema neu˛dara, tai tai kūnų impulso pokytis lygus išorinės jėgos impulsui.
Pasireiškimo pavyzd˛iai:
2. Atatrankos susidarymas šaunant (prieš šūvį pkulkos ir pšautuvo =0). Po šūvio kulkos impulsas nukreiptas į vieną pusę, o šautuvo į kitą, tokio pat impulso, (kad suma būt lygi 0. Kadangi skiriasi mkulkos ir mšautuvo, todėl skiriasi po šūvio jų greičiai. m1/m2=a2/a2.


3. Reaktyvusis judėjimas. Paprasčiausia raketa sudaryta iš apvalkalo ir kuro sistemos. Kuras išdėstytas pakopomis. Degant kurui susidaro susidaro aukšto T, didelio P, kurios veržiasi pro reaktyviąją tūtą. Prieš pakilimą bendras p=0. Paleidus raketą, dujos veržiasi *, tai pati raketa turi kilt *, kad bendras p=0. Pdujų=papvalkalo. pa+pd=0. mdvd=mava. va=mdvd/ma.

4. Vaikas bėga v1 ir u˛šoka ant ve˛imo v2, vaiko m1, ve˛imo m2. Pagal impulso tvermės dėsnį rasim vaiko ir vežimo greitį po sąveikos. m1v1+m2v2=(m1+m2)v; m1v1+m2v2=(m1+m2)v; v=(m1v1+m2v2)/(m1+m 2).

Brauno judėjimas (šiluminis judėjimas)

Vienas akivaizdžiausių molekulių šiluminio judėjimo įrodymų yra Brauno judėjimas.
Brauno


[1]  2  Toliau
Darnipora.lt