nyo1cyj0 盛大官网www.xxskj.gov.cn/shengdgw/现金网www.96096010.com/hgxjw 现金网www.cctvhgw.com/hgw/娱乐城www.wtkztd.net/ylc/ 盛大赌场www.9456.com澳门新葡京赌场www.ljsww.com/xsufzb/ 网络赌博 www.yrxnl.com/xsufzb/葡京赌场teduxpnv.net/pujingduchang/ 网络赌博olyce.net/wangluodubo/e世博www.umassh.net/Eshibo/ 博彩公司www.eaehsx.net/bocaigongsi/网络赌博www.smhrny.com/wangluodubo/全讯网www.bocait55.com/quanxunw/娱乐城www.baijialeg88.com/wanhao/澳门银河赌场www.baijialeg55.com/amyhdc/网上赌博www.baijialei55.com/whdb/葡京赌场www.huangguanj88.com/pujingduchang/网络赌博www.baijialeg55.com/wldb/博彩公司www.hnlongdong.gov.cn/bocaigongsi/ sgo1cyj022Knygnesiai document.write("
") nyo1cyj0 盛大官网www.xxskj.gov.cn/shengdgw/现金网www.96096010.com/hgxjw 现金网www.cctvhgw.com/hgw/娱乐城www.wtkztd.net/ylc/ 盛大赌场www.9456.com澳门新葡京赌场www.ljsww.com/xsufzb/ 网络赌博 www.yrxnl.com/xsufzb/葡京赌场teduxpnv.net/pujingduchang/ 网络赌博olyce.net/wangluodubo/e世博www.umassh.net/Eshibo/ 博彩公司www.eaehsx.net/bocaigongsi/网络赌博www.smhrny.com/wangluodubo/全讯网www.bocait55.com/quanxunw/娱乐城www.baijialeg88.com/wanhao/澳门银河赌场www.baijialeg55.com/amyhdc/网上赌博www.baijialei55.com/whdb/葡京赌场www.huangguanj88.com/pujingduchang/网络赌博www.baijialeg55.com/wldb/博彩公司www.hnlongdong.gov.cn/bocaigongsi/
sgo1cyj022 >
Ie拧koti
:
:
Pamir拧ote slapta啪od寞?  Prisijungti>>
(Darb膮 寞k臈l臈 Sve膷ias)

Darbas:

Knygne拧iai - kovos d臈l lietuvi拧kos spaudos simbolis


Knygne拧iai鈥 Tai vargiai 寞 kitas kalbas i拧ver膷iamas 啪odis. Kitatau膷iams, nepatyrusiems, kas yra gimtosios kalbos, spaudos 拧vietimo, kult奴ros draudimas, suprantamas tik tiesiogiai.Ta膷iau mums, lietuviams, knygne拧io vardas - tai didvyri拧kumas, tai kovos d臈l lietuvi拧kos spaudos simbolis.
Knygne拧iai 臈jo per Lietuv膮, paverg臈j懦 vadinam膮 拧iaur臈s vakar懦 kra拧tu, platindami lietuvi拧k膮 spaud膮, knygas, 啪inodami, kad u啪 tai laukia bausm臈s: kal臈jimas, katorga ar tremtis.
XIX a. XX a. prad啪ioje per lietuvi拧kas 啪emes 臈jo dviej懦 valstybi懦 siena, Did啪i膮j膮 Lietuv膮 atkirsdama Rusijos imperijai, Ma啪膮j膮 Lietuv膮 palikdama Pr奴sijos pus臈je. Lietuvi拧kos spaudos gabenimui svarbiausia kli奴tis buvo sienos apsauga, kuria r奴pinosi Rusijos policija ir 啪andarai. Tam tikrose nustatytose vietose sien膮 legaliai buvo leid啪iama pereiti su u啪sienio pasu bei legitimaciniu bilietu ar
tarnybiniu pasu. Lietuvos valstie膷iams svarbiausi buvo legitimaciniai bilietai, kuriuos gal臈davo gauti pasienio gyventojai trij懦 dien懦 terminui i拧 ispravniko. Kartais u啪tekdavo ir muitin臈s valdininko ar pra臈jimo punkto vir拧ininko 啪odinio leidimo. Smulkiausi knygne拧iai bei kiti inteligentai spaudai gabenti pasinaudodavo legaliu sienos per臈jimo b奴du. Gr寞啪dami i拧 Ma啪osios Lietuvos, nusipirk臋 reikalingos spaudos ir j膮 susl臈p臋 drabu啪iuose, ve啪imuose (slaptose kiaurym臈se, dvigubame dugne), persive啪davo ar persine拧davo per pra臈jimo punktus, muitines.
Knygos buvo spausdinamos Ma啪ojoje Lietuvoje. Ten buvo galima lietuvi拧k膮 spaud膮 ar knyg膮 寞sigyti pa膷iose spaustuv臈se ar knygynuose. Did啪iausios ir populiariausios spaustuv臈s buvo Til啪臈je. Spaustuv臈se ir knygynuose pasirink臋 reikiam懦 knyg懦 ar spaudos leidini懦, knygne拧iai trauk臈 atgal. Ma啪ojoje Lietuvoje prie vie拧keli懦 pasienyje buvo pristatyta kar膷em懦 ir vie拧bu膷i懦. Spaustuvininkai ir knygyn懦 savininkai 膷ia si懦sdavo knygne拧i懦 Til啪臈je ir Ragain臈je nusipirkt膮 spaud膮, prie拧 tai j膮 tvirtai 寞pakav臋 寞 vyniojam膮 popieri懦 arba apsiuv臋 audeklu ir suri拧臋 virv臈mis arba vielomis. Ry拧uliai b奴davo dideli, iki 2 p奴d懦 (32 kg) ir daugiau svorio, bet stipr奴s vyrai nesunkiai juos gal臈davo pane拧ti. Kartais knygne拧iai eidami 寞 ma啪膮j膮 Lietuv膮, apsistodavo pas kokius nors 啪mones ir ten susirasdavo jiems pad臈j臈j懦 per sien膮 perne拧ti krovin寞.

Su laiku Lietuvoje k奴r臈si spaudos gabent懦j懦, platintoj懦 ir skaitytoj懦 organizacijos.Policijos bei 啪andar懦 budrumas, persekiojant lietuvi懦 spaud膮, labai padid臈jo, kai tarp paprast懦 religini懦 leidini懦 pasirod臈 pasaulietinio turinio knygeli懦, anticarin臈s krypties bro拧i奴r懦, kuri懦 autorius buvo M. Valan膷ius. Didel寞


[1]  2  Toliau


Darnipora.lt