Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:

Turinys

Darbo tikslai, uždaviniai .................................................................................................................... 3
1. Dalykiniai raštai ............................................................................................................................. 3
2. Dalykiniai laiškai ........................................................................................................................... 4

2.1 Blankas .................................................................................................................................. 4
2.2 Laiško data ............................................................................................................................. 5
2.3 Gavėjo įvardijimas (vardas) ir adresas .................................................................................. 5
2.4 Įžanginis kreipinys .................................................................................................................6
2.5 Pagrindinis laiško tekstas ...................................................................................................... 6
2.6 Parašas ................................................................................................................................... 6
2.7 Užrašas ant voko ................................................................................................................... 7

3. Laiškų rūšys .................................................................................................................................. 7
4. Išvados .......................................................................................................................................... 8
5. Priedai ........................................................................................................................................... 9
6. Naudota literatūra ......................................................................................................................... 11
[1] 2 3 4 5 ... 13 Toliau
Darnipora.lt