Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Darbas:

paskutinę
Laimės taurę su tavim kartu.
O rytoj, man peilį į krūtinę
Smeigęs, iškeliausi tu.”
Nėris savo poezijoje nupiešė tikslų ir nuostabų moters sielos paveikslą. Ji savo lyrikoje aprašė tokią meilę, kurią pati išgyveno ir kuria pati gyveno. Meilė jos poezijoje - tai ir pačios poetės džiaugsmai, kančios, pats gyvenimas...
“Ač myliu gyvenimą - jauną, ugningą,
Kaip myli pavasarį lauko gėlė!
Aš myliu gyvenimo džiaugsmą aistringą -
Stipriai - kaip jaunystė temoka mylėt!”
Meilės lyrika - tai pati gražiausia ir įstabiausia poezijos dalis. Čia viskas tikra, be menkiausių pagražinimų ir melagysčių... Nėries meilė poezijoje - tai tikras, tyras jausmas,
jos pačios patirtas. Poetės meilės eilėraščiai gimė iš jos dvasinio gyvenimo, iš trapios sielos gilumos...
S.Nėries meilės poezija - tai eilėraščiai ne vien apie mylimą žmogų, o eilėraščiai ir apie Tėvynės meilę, gimto krašto ilgesį.
“Ledų tau pančius išardys
Pavasaris ankstyvas...
Tu - mano deganti širdis!

Tu - mano kraujas gyvas!”
Poetė savo eilėraščiuose dažnai minėjo, kad ji beprotiškai myli gyvenimą ir pasaulį. Gyvenimą, kuris jai suteikė daug kančios ir skausmo, ir pasaulį, kuris daugybę kartų nuo jos nusigręžė ir piktai atsuko nugarą...
“Aš myliu tave, gaivalingas pasauli!
Gal būt , kaip žvėris tu mane sudraskysi? -
Vis tiek - aš ir mirsiu šypsodamas saulei,
Ir saulė degs mano akyse.”
Šiandien Nėries poezija atrodo savaip vientisa, neskaidoma - kaip tautosaka, kaip Donelaitis, kiap Čiurlionis. Jos intonacijos tarsi tampa savaime egzistuojančios gyvybės apraiškomiss - kaip augalų atgimimas pavasarį, kaip saulės šilumos pajutimas. Poetės meilės lyrika - tai gaivi pavasario žaluma, skaisti rytmečio saulė, pats įstabusis pavasaris... Ir todėl prie jos poezijos, ypatingai prie meilės eilėraščių, reikia liestis labai atsargiai, skaityti juos tik su atvira širdimi. Juk Nėries meilės lyrika - trapi kaip pavasario gėl


Atgal  1  [2]
Darnipora.lt