Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:1. Įvadas …………………………………………………………………..…….....3 psl.
2. Specifinės mokymosi negalios…………………………………………..4 psl.
2.1 Vaikai, turintys vizualinių procesų sutrikimų………….…...4 psl.
2.2 Vaikai, turintys audiovizualinių ryšių sutrikimų…………..4 psl
2.3 Vaikai, turintys nemodalinių atminties sutrikimų. ……......5 psl.
2.4 Vaikai, turintys savireguliacijos sutrikimų…...……….……..5 psl
3. Literatūros sąrašas ……………………………………………..…………….6 psl.


Įvadas

Specifinę mokymosi negalią turintys vaikai priskiriami moksleivių, turinčių mokymosi negalių grupei. Tokie vaikai yra guvūs, supratingi, gerai orientuojasi aplinkoje ir socialinėse situacijose, adekvačiai vertina savo ir kitų elgesį, tačiau sunkiai išmoksta skaityti, rašyti,
skaičiuoti ir dar ilgai daro specifines, sunkiai įveikiamas klaidas.


3. SPECIFINĖS MOKYMOSI NEGALĖS

3.1 Patarimai tėvams, turintiems vaikus su vizualinių procesų sutrikimais:

1. Tėvai turi išmokti atpažinti vaiko problemą.
2. Tėvai privalo tenkinti vaiko specialiuosius poreikius taip, kad vaikas jį supančioje aplinkoje nesijaustų kitoks.
3. Tėvai turi suvokti, kad jie yra integracijos į visuomenę proceso dalyviai, kurie labai svarbūs vaikui.
4. Tėvai turi suprasti, kad efektyvus ugdymas, tai geros teorijos ir praktikos derinys.
5. Tėvai turi gebėti bendrauti su savo vaiku, būti jo patarėju, konsultantu.
6. Tėvai privalo atlikti tarpininko vaidmenį tarp mokyklos ir vaiko.
7. Tėvai turi naudotis specialistų pagalba.
8. Suprasti vaiko poreikius ir interesus.
9. Globoti, padėti, rūpintis vaiku.

10. Stengtis neatstumti vaiko, o jį priimti toks koks yra.


3.2 Patarimai tėvams, turintiems vaikus su audiovizualinių ryšių sutrikimais:

1. Tėvai turi palaikyti vaiko norą mokytis.
2. Tėvai padėdami mokytis vaikams, turi naudoti tokią informaciją, kurią vaikas galėtų suvokti kitų pojūčių pagalba.
3. Naudoti alternatyvius mokymo būdus.
4. Tėvai turi vaikui pasakoti, su juo diskutuoti, šnekėtis.
5. Tėvai turi kartu su vaiku lankytis įvairiose vietose, t.y. parodyti jam realybę.
6. Skatinti vaiką pasakoti iš asmeninės patirties.
7. Įtraukti vaiką į pokalbius, diskusijas, svarstymus.
8. Naudoti mokymuisi namie paveikslėlius, iliustracijas ir t.t.
9. Tarpininkauti su specialistais ir pedagogais.
10. Stengtis suprasti vaiko sutrikimus ir prie jų prisitaikyti.

3.3 Patarimai tėvams, turintiems vaikus su nemodaliniais atminties sutrikimais:

1. Tėvai


[1]  2  Toliau
Darnipora.lt