Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:

Turinys
1. Informacinių siunčiamųjų dokumentų rekvizitai……………………………………..…….3p.
2. Informacinių įstaigos vidaus dokumentų rekvizitai………………………………..……….3p.
3. Tvarkomųjų dokumentų rekvizitai……………………………………………….…………3p.
4. Organizacinių dokumentų rekvezitai……………………………………………………….4p.
5. Informacinių siunčiamųjų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema………………..………5p
6. Informacinių įstaigos vidaus dokumentų rekvizitų išdėstymo schema………………….….6p.
7. Tvarkomųjų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema………………………………………7p.
8. Organizacinų dokumentų rekvezitų išdėstymo schema…………………………………….8p.
9. Prašymas kitai įstaigai………………………………………………………………………9p.
10. Prašymas
savo įstaigai……………………………………………………………………..10p.
11. Įgaliojimas ...….……………………………………………………………………….….11p.
12. Pareiginė instrukcija………………...……………………………………………………..12p.
13. Gyvenimo aprašymas………………………………………………………………………13p.
14. Literatūra……………..………………………… …………………………………………14p.


Informacinių siunčiamųjų dokumentų rekvizitai
1. Herbas arba prekių ženklas
2. Dokumento sudarytojo pavadinimas
3. Įstaigos duomenys
4. Specialioji žyma
5. Dokumento gavimo registracijos žyma
6. Dokumento pavadinimas
7. Dokumento data
8. Dokumento registracijos numeris
9. Gauto dokumento nuoroda
10. Adresatas
11. Rezoliucija
12. Dokumento tekstas

13. Parašas
14. Vizos
15. Rengėjo nuoroda
16. Dokumento paieškos nuoroda
Informacinių įstaigos vidaus dokumentų rekvizitai
1. Herbas arba prekių ženklas
2. Dokumento sudarytojo pavadinimas
3. Specialioji žyma
4. Dokumento pavadinimas
5. Dokumento data
6. Dokumento registracijos numeris
7. Rezoliucija
8. Dokumento tvirtinimo žyma
9. Dokumento tekstas
10. Parašas
11. Dokumento sudarymo vieta
12. Vizos
13. Dokumento paieškos nuoroda
Tvarkomųjų dokumentų rekvizitai
1. Herbas arba prekių ženklas
2. Dokumento sudarytojo pavadinimas
3. Specialioji žyma
4. Dokumento gavimo registracijos žyma
5. Dokumento pavadinimas
6. Dokumento data
7. Dokumento registracijos numeris
8. Dokumento sudarymo vieta
9. Rezoliucija
10. Dokumento tekstas
11. Parašas
12. Dokumento suderinimo


[1]  2  3  4  Toliau
Darnipora.lt