MATU VIENETAI

1915 0

Po ilgio, ploto, tūrio, saiko ir kitų matų tarptautinių santrumpų taškas nededamas.

 

Ilgio matai

 

kilometras – km

decimetras – dm

hektometras – hm

centimetras – cm

dekametras – dam

milimetras – mm

metras – m

 

Ploto ir tūrio matai

 

1. Ilgio matai su viršuje pažymėtu laipsnio rodikliu 2 reiškia plotą:  m2 – kvadratinis metras, cm2 – kvadratinis centimetras, mm2 – kvadratinis milimetras.

Kiti ploto matai yra: a – aras, ha – hektaras.

2. Ilgio matai su viršuje pažymėtu laipsnio rodikliu 3 reiškia tūrį: m3 – kubinis metras, cm3 – kubinis centimetras, mm3 – kubinis milimetras.

Tekste ploto ir tūrio matai gali būti rašomi su priekyje esančiomis sa

antrumpomis kv. ir kub. – kv. m (kvadratinis metras), kub. m (kubinis metras).

 

Saiko matai

 

hektolitras – hl

decilitras – dl

dekalitras – dal

centilitras – cl

litras – l

mililitras – ml

 

Svorio (masės) matai

 

tona – t

gramas – g

centneris (100 kg) – cnt

decigramas – dg

kilogramas – kg

centigramas – cg

dekagramas – dag

miligramas – mg

Be taškų rašomos ir tarptautinių matų santrumpos sv – svaras, p – pūdas.

 

Slėgio matai

 

normali atmosfera – atm

milibaras – mbar

techninė atmosfera – at

paskalis – Pa

baras – bar

hektopaskalis – hPa

 

Laiko matai

 

valanda – h

minutė – min

sekundė – s

Tarptautinės laiko matų santrumpos vartojamos daugiausia techninėje literatūroje. Kitur dažniausiai va
artojamos lietuviškos santrumpos, po kurių dedamas taškas.

amžius – a. ir amž.

diena – d.

metai – m.

valanda – val.

mėnuo – mėn.

minutė – min.

savaitė – sav.

sekundė – sek.

 

Elektros ir šilumos matai

 

amperas – A

hektovatas – hW

ampervalandė – Ah

hektovatvalandė – hWh

voltas – V

kulonas – C

vatas – W
br />
džaulis – J

kilovatas – kW

kalorija – cal

kilovatvalandė – kWh

kilokalorija – kcal

Šalčio laipsniai žymimi su minuso, šilčio laipsniai – su pliuso ženklu: -10° C – 10 laipsnių Celsijaus šalčio, +10° R – 10 laipsnių Reomiūro šilumos.

 

Pinigų vienetų santrumpos

 

Pinigų vienetų santrumpos laikomos simbolinėmis ir rašomos be taškų: litas – Lt, centas – ct.

 

Laiko matai

 

valanda – h

minutė – min

sekundė – s

Tarptautinės laiko matų santrumpos vartojamos daugiausia techninėje literatūroje. Kitur dažniausiai vartojamos lietuviškos santrumpos, po kurių dedamas taškas.

amžius – a. ir amž.

diena – d.

metai – m.

valanda – val.

mėnuo – mėn.

minutė – min.

savaitė – sav.

sekundė – sek.

 

Elektros ir šilumos matai

 

amperas – A

hektovatas – hW

ampervalandė – Ah

hektovatvalandė – hWh

voltas – V

kulonas – C

vatas – W

džaulis – J

kilovatas – kW

kalorija – cal

kilovatvalandė – kWh

kilokalorija – kcal

Šalčio laipsniai žymimi su minuso, šilčio laipsniai – su pliuso ženklu: -10° C – 10 laipsnių Celsijaus šalčio, +10° R –

10 laipsnių Reomiūro šilumos.

 

Pinigų vienetų santrumpos

 

Pinigų vienetų santrumpos laikomos simbolinėmis ir rašomos be taškų: litas – Lt, centas – ct.

Join the Conversation