Viešoji kalba. Knygos ir gyvenimas.

411 0

Viešoji kalba

Laba diena, šiandien kalbėsiu šia tema: rašytojas Juozas Grušas teigia: Skaitydami gerą kūrinį labiau suprantame kas tai per daiktas gyvenimas, negu stebėdami patį gyvenimą. Šią temą pasirinkau,  nes ja teigiama, jog knygos turi daug naudos. Todėl remdamasi keliais autoriais ir jų kūriniais  išreikšiu nuomonę apie knygų teikiamus dalykus bei kaip žmonės bando suvokti gyvenimą.

Taigi, norėčiau pradėti nuo to, kad gyvenimas žmonėms vis dar kelia nemažai mįslių. Nepaliaujamai ieškoma jo prasmės bei teisingo gyvenimo modelio. Vienas iš stereotipų, kuriuo vadovaujasi daugelis žm

monių yra galvoti, kad turime gyventi taip, kaip tie, kurie yra garsūs bei turi didelį namą, šeimą ir daug pinigų. Jie mano, jog tai geras pavyzdys, o tai pasiekus jie jausis laimingi. Galbūt kai kuriems žmonėms gyvenimo įprasminimas ir yra materialiu pavidalu, tačiau tikrai ne visiems. Ginčytis dėl to kas yra gyvenimas ir kaip jį derėtų nugyventi galima ilgai. Tačiau aišku viena: aklai sekti pavyzdžiu yra lengviau nei ieškoti savojo kelio. Bet juk  galų gale po kelių dešimčių metų jie at
teina suvokimas, jog gyventi kitų žmonių gyvenimus nėra asmeninė laisvė. Ir reikia nepamiršti, kad ne visi drįsta eiti nepramintu keliu. Nemažai žmonių baiminasi elgtis kitaip, nei visuomenė, jie vengia išsiskirti iš tų, kurie atitinka standartus. Dėl to žmonių pasaulėžiūra linkusi su
usiaurėti. Taigi, svarbu turėti savo tikslą ir suvokimą apie gyvenimą.

Esu pastebėjusi, jog žmonės, kuriems teko susidurti su knygomis lengviau tvarkosi gyvenime. Ne veltui sakoma, kad literatūra puoselėja dvasines vertybes. O šios sudaro pagrindą, kuriuo žmogus vadovaujasi savo gyvenime. Todėl labai svarbu, kad tam tikru žmogaus amžiaus metu jo asmenybė, charakteris, bei įsitikinimai susiformuotų atitinkamai. Nepaisant to, kad tam didelės įtakos turi šeimyninė aplinka ir auklėjimas, manau, kad knygų skaitymas taip pat nemažai įtakotų. Nes kiekviena knyga yra vertinga. Ji nebūtinai turi būti gerų minčių rinkinys, nes gerus kūrinius atrandame skaitydami, mėgindami suprasti perteikiamą informaciją. Todėl ji nebūtinai būtų ir ta knygos, kuri yra įvertinta kritikų ar puikuojasi geriausiųjų dešimtuke. Geri kūriniai yra tie, kuriuose mes randame ką nors artimo ir pa

ažįstamo sau.

Turiu omenyje, kad kai galime realiai pritaikyti tai, ką perskaitėme. Tai daug daugiau išminties ir gero pavyzdžio teikiantis dalykas, nei tai, ką mes dažniausiai matome aplinkoje. Nesakau, kad šiuolaikinis pasaulis yra antivertybių laikai. Tačiau modernėjančiame pasaulyje yra lengva pasiklysti ir sunkiau randama tai, kas tikra ir teisinga. Todėl knygos padeda suformuoti teisingą požiūrį bei dvasinį žmogaus pasaulį. Tik žmogaus asmenybės nepakeis viena knyga. Reikia nemažai skaityti, ieškoti ir analizuoti. Aš pati užaugau skaitydama knygas, todėl puikiai žinau, ką reiškia at

trasti knygą ir ką reiškia padėti knygą šalį, nes jai dar ne laikas. Kai kuriems kūriniams reikia pribręsti. Tačiau kiekvienas jų palieka mumyse kokią nors žymę. Tai, jog skaičiau knygas dabar man leidžia lengviau atsispirti gyvenimo teikiamoms pagundoms bei padeda nepaklysti pasirinkimuose ir dvejonėse. Todėl norėčiau jums pristatyti kelis kūrinius, kurie mano gyvenime pakeitė nemažai.

Pirmasis kūrinys tai  psichologinis- intelektualinis romanas ,, Altorių šešėly”, kurį XX amžiuje parašė lietuvių rašytojas  Vincas Mykolaitis- Putinas. Tai daugeliui lietuvių žinomas kūrinys. Tiek parašymo laiku tiek vėlesniais metais jis išliko p. . .

eras pavyzdys mokytis, tačiau taip pat jos lavina vaizduotę, skatina žmogų mąstyti, analizuoti, jos padeda atitrūkti nuo realybės arba atvirkščiai-  jose gali susidurti su savo gyvenimu iš šalies, knygos suteikia pasitikėjimo savimi, ir išmoko nebijoti elgtis kitaip ar tiesiog klysti, juk knygose yra matomas rezultatas. Todėl atradus gerą kūrinį  suprantama, jog nebūtina ieškoti atsakymų aplinkoje, o vėliau ir nebeieškoma, nes suvokiama, ką reiškia skaitant atrasti. Taigi, jei aplinkoje nėra pavyzdžio kaip suvokti gyvenimą, tam gali padėti geri kūriniai.

Join the Conversation