vaiku teises

475 0

Kiekvienas vaikas turi teisę į gyvenimą meilėje , šilumoje ir mylimų žmonių apsuptyje. Juk kiekvienas savo gyvenimą pradedame nuo kūdikystės .Suaugęs žmogus gali savimi pasirūpinti ,o kas padės bejėgiams vaikams?Tam juk sukurtos vaikų teisės . Tačiau jei paklausime bet kurio žmogaus, kokios yra tos teisės tikriausiai nedaugelis galės atsakyti. O jei nežino kokios jos yra, tai negali ir jų laikytis.O vaikų teisėse yra minimi tokie straipsniai , kurie daugeliui iš mūsų net nesukelia abejonių , kad galima jų nepaisyti, pavyzdžiui , kad kiekvienam vaikui privalo būti su

uteikta medicinos pagalba, ar leidžiama lankyti mokyklą.Kiekvienas vaikas turi teisę gyventi su savo tėvais, ar būti įvaikintas jei tai jam naudinga .Taigi manau , kad tai žino visi , o jei žino , tai kodėl jų nesilaiko? Žinoma visi mes, bent jau mums taip atrodo ,kad visi lankome mokyklą, tačiau , toli gražu taip nėra .Gal mums reikėtų nusiimti rožinius akinius ir pažvelgti tiesai į akis.Juk nevisi gyvena taip gerai kaip mes . Gal reikėtų pamatyti tuos vaikus , kuriems nesiseka , kurių tėvai geria ,ar negali jų iš
šlaikyti dėl pinigų trūkumo,tuos vaikus ,kurie neturi namų ,gyvena gatvėje ,šiukšlynuose.

juk tai auga mūsų ateitis , jei nenorime rūpintis nuskriaustais vaikais, tai gal pagalvokime apie tolimesnę Lietuvos visuomenę.Taigi mes visą tai galime pamatyti, ir nereikia žiūrėti užsienietiškų filmų , kad suprastum ir pa
ajustum tą skausmą širdyje, ir nepriteklių buityje,nes lygiai tokia pati padėtis, o gal ir blogesnė vaikų atžvilgiu yra Lietuvoje. Tokia širdgėla ,siaubas ,nepasitikėjimas netgi artimiausiais žmonėmis smarkiai sužeidžia ir skaudžiai formuoja vaikų psichiką.Žinoma kaip ir kitose šalyse , taip ir Lietuvoje yra vaikus sauganti įstaiga , tai vaikų namai , tačiau daugelis vaikų geriau pasirenka gyvenimą gatvėje,šaltyje, nei gyvenimą vaikų namuose. Vyriausieji valstybės vadovai labiau suka galvas dėl politinių reikalų , negu kaip padėti Lietuvos vaikams. Juk našlaičiai nusipelnė gyenti geriau , ar ne ?Čia aš minėjau tuos vaikus kurie gyvena skurde , tačiau nereikai manyti , kad tų vaikų, kurie lanko mokyklą , gyvena pasiturinčiai teisės nėra pažeidinėjamos.Toli gražu ne.Gal būt jų teisės yra švelniau pažeidinėjamos, tačiau tai nereiškia,kad jos nėra tokios skaudžios kaip gyvenimas nepritekliuje. Vaikai ei
ina į mokyklą, ir ten jie susiduria su stresu , įtampa, kartais kitų vaikų pažeminimu tai labai skaudu ir turbūt daugeliui iš mūsų teko tai patirti.O jei grįžti namo,o ten laukia blogai nusiteikę tėvai , su daugeliu priekaištu.Lietuvoje neretas atvėjis, kai žudosi vaikai.Tai labai skaudi mūsų visuomenės problema, ir čia socialiniai darbuotojai nelabai gali padėti.Gal būt čia padėti gali naujas visuomenės požiūris į vaikus ir jų teises.Kaikuriems žmonėms reiktų įsisąmoninti , kad vaikai, tai nėra keistų gyvūnų rūšis, tai žmonės, labai jautrūs , taip pat protingi, i
ir kai kada geriau viską suprantantys nei jie patys, gal būt jie jau pamiršo, kad kadaise jie irgi buvo vaikai.Atsižvelgdama į tai, kad visiems žmonių giminės nariams būdingo orumo ir lygių bei neatimamų teisių pripažinimas yra laisvės , teisingumo ir taikos pasaulyje pagrindas buvo sukurtos visus žmones ginančios teisės . Juk kiekvienas žmogus gali naudotis visomis teisėmis ir laisvėmis( nesvarbu ar jis suaugęs ar vaikas) paskelbtoje Deklarocijoje.

Tu turi teisę į apsaugą nuo bet kokio išnaudojimo.Valstybė Tave privalo saugoti nuo bet kokių išnaudojimo formų .Tai taip pat p

. . .

Join the Conversation