nyo1cyj0 盛大官网www.xxskj.gov.cn/shengdgw/现金网www.96096010.com/hgxjw 现金网www.cctvhgw.com/hgw/娱乐城www.wtkztd.net/ylc/ 盛大赌场www.9456.com澳门新葡京赌场www.ljsww.com/xsufzb/ 网络赌博 www.yrxnl.com/xsufzb/葡京赌场teduxpnv.net/pujingduchang/ 网络赌博olyce.net/wangluodubo/e世博www.umassh.net/Eshibo/ 博彩公司www.eaehsx.net/bocaigongsi/网络赌博www.smhrny.com/wangluodubo/全讯网www.bocait55.com/quanxunw/娱乐城www.baijialeg88.com/wanhao/澳门银河赌场www.baijialeg55.com/amyhdc/网上赌博www.baijialei55.com/whdb/葡京赌场www.huangguanj88.com/pujingduchang/网络赌博www.baijialeg55.com/wldb/博彩公司www.hnlongdong.gov.cn/bocaigongsi/ sgo1cyj022Ugdymo tikrov臈s ir jos pa啪inimo problemos... document.write("
") nyo1cyj0 盛大官网www.xxskj.gov.cn/shengdgw/现金网www.96096010.com/hgxjw 现金网www.cctvhgw.com/hgw/娱乐城www.wtkztd.net/ylc/ 盛大赌场www.9456.com澳门新葡京赌场www.ljsww.com/xsufzb/ 网络赌博 www.yrxnl.com/xsufzb/葡京赌场teduxpnv.net/pujingduchang/ 网络赌博olyce.net/wangluodubo/e世博www.umassh.net/Eshibo/ 博彩公司www.eaehsx.net/bocaigongsi/网络赌博www.smhrny.com/wangluodubo/全讯网www.bocait55.com/quanxunw/娱乐城www.baijialeg88.com/wanhao/澳门银河赌场www.baijialeg55.com/amyhdc/网上赌博www.baijialei55.com/whdb/葡京赌场www.huangguanj88.com/pujingduchang/网络赌博www.baijialeg55.com/wldb/博彩公司www.hnlongdong.gov.cn/bocaigongsi/
sgo1cyj022 >
Ie拧koti
:
:
Pamir拧ote slapta啪od寞?  Prisijungti>>
(Darb膮 寞k臈l臈 Sve膷ias)

Apra拧ymas:Darbas:

1. Ugdymas ir jo tikslai


Ugdymas apima vaiko auginim膮,prusinim膮,拧vietim膮,mokym膮,lavinim膮,aukl臈jim膮 ir daugel寞 kit懦 junkcij懦.沤od啪io 鈥瀠gdymas鈥 pagrindin臈 reik拧m臈-kelti 寞 奴g寞,t.y. auginti,kad did臈t懦,pl臈tot懦si,vystyt懦si,br臋st懦.
Ugdymas gyvavo jau tada, kai 啪mogus dar nesuvok臈, kas tai yra ir k膮 jis rei拧kia.Ankstesniais laikais ugdymas pirmiausia buvo suprantamas kaip b奴das i拧gyventi.艩iandien r奴pi ne tik 啪mogaus likimo tikslas, bet ir tai, kad 啪mogus gal臈t懦 savo gyvenim膮 pragyventi gerai ir prasmingai.沤inome, kad 啪mogus i拧 prigimties yra savirai拧ki, besiugdanti b奴tyb臈(K.Mi拧kinis 2003,179p).
Pagrindiniai 拧eimoje vykdomi ugdymo u啪daviniai :
Fizinis lavinimas pradedamas u啪tikrinant higienin寞 vaik懦 vystym膮si, gr奴dinant ir mank拧tinant organizm膮.Tuo siekiama, kad vaikas augt懦 sveikas ir stiprus, vikrus ir gracingas.
Protinis lavinimas pradedamas k奴dikyst臈je turtinant pas膮mon臋 寞sp奴d啪iais, vaizdais ir
啪od啪iais,pl臈tojant s膮vokas, m膮stym膮 ir kalb膮.
Dvasinis aukl臈jimas 拧eimoje neatsiejamas nuo protinio ir religinio lavinimo.Turtinant s膮mon臋 啪inomis, siekiama formuoti pasaul臈啪i奴r膮, t.y. geb臈jim膮 vertinti visatos, gamtos, tautos ir visuomen臈s, asmenyb臈s gyvenimo rei拧kinius remiantis mokslo ir tik臈jimo, s膮veikos duomenimis.
Dorovinis aukl臈jimas neatsiejamas nuo pasaul臈啪i奴ros.Humanizmo princip懦 寞gyvendinimas 拧eimos santykiuose ugdo vaik懦 meil臋 t臈vams, broliukams ir sesut臈ms, draugi拧kum膮, pagarb膮 vyresniesiems, jautrum膮, parengt寞 pad臈ti, tausoti kit懦 sveikat膮, j臈gas.
Darbinis aukl臈jimas- dorovinio aukl臈jimo sud臈tin臈 dalis, nes juo siekiama suformuoti nesavanaudi拧k膮 po啪i奴r寞 寞 darb膮 ir jo rezultatus.Darbas bendram labui 鈥搕oks ir turi b奴ti 拧io aukl臈jimo 拧eimoje devizas.

Estetinis aukl臈jimas 拧eimoje turi did啪iul臋 reik拧m臋 vykdant visus asmenyb臈s ugdymo u啪davinius: fizin寞 ir protin寞 lavinim膮,dorovin寞 ir darbin寞 aukl臈jim膮 ,nes siekiant bet kurios veiklos i拧rai拧kos tobulumo kuriamas gro啪is darbe, elgesyje, mene.(1997 L. Jovai拧a).
1.1 Vaik懦 ugdym膮 neigiamai veikian膷ios t臈v懦 nuostatatos.

1. Nihilizmas(lot.nihil- niekas) 鈥 pa啪i奴ra, atmetanti 寞prastas bendravimo normas, visko neigimas.Nihilistai nepasitiki kaimynais, bendradarbiais, vald啪ios atstovais, apskritai visais 啪mon臈mis, su kuriais susiduria.Tokioje 拧eimije augdamas, vaikas i拧siugdo 寞tarum膮,nepasitik臈jim膮 visais ir visur, nemoka palaikyti ger懦 tarpusavio santyki懦 su kitais 啪mon臈mis, yra link臋s konfliktuoti.
2. Hedonizmas(gr.hedone-pom臈gis,malonumas).Hedonistai gyvena tik savo malonumams: jie yra lengvabudi拧ki, m臈gsta pa奴啪ti, ner奴pestingai atidelioja spr臋stinus 拧eimos klausimus, ne itin domisi savo vaik懦 aukl臈jimu ir j懦


[1]  2  3  4  5  6  7  8  9 ... 11  Toliau


Darnipora.lt