Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:

TURINYS

ĮVADAS..................................................................................................................................3-4
1. DARBO LAIKO APSKAITA........................................................................................5
2. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMA.6-7
2.1. Pagrindinio darbo užmokesčio nustatymas.........................................................8-12
2.2. Darbo užmokesčio priedai......................................................................................13
3. IŠSKAITYMAI IŠ DARBO UŽMOKESČIO..............................................................14
3.1. Gyventojų pajamų mokestis..............................................................................14-16
3.2. Socialinio draudimo įmokos..............................................................................17-18
3.3. Kiti išskaitymai iš darbo užmokesčio.....................................................................19
4. DARBO
UŽMOKESČIO IŠMOKĖJIMO TVARKA.............................................20-21
5. DARBO UŽMOKESČIO KONTROLĖ..................................................................22-23
IŠVADOS............................................................................................................................24-25
LITERATŪRA
PRIEDAI
1 priedas. Nutarimas dėl darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos – 2 lapai.
2 priedas. Ištrauka iš įsakymo Nr. 2532 dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, įstaigos ir pareigybių sąrašas VIII
skyriaus 54 punktas – 1 lapas.

3 priedas. Ištrauka iš įsakymo Nr. 2532 dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, įstaigos ir pareigybių sąrašas IX skyriaus 68,69,70,71, 73, 74 punktuose – 3 lapai.
4 priedas. Nutarimas dėl bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio atlygio padidinimo
– 1 lapas.

ĮVADAS

Biudžetinė įstaiga yra valstybės arba savivaldybės institucija, steigiama įstatymų nustatyta tvarka, visiškai arba iš dalies išlaikoma iš biudžeto ir taip įvardyta steigimo akte bei nuostatuose.
Švietimo finansavimo šaltiniai:
 Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimai;
 Kitos lėšos.
Finansavimas tai lėšų pervedimas į asignavimų valdytojų vadovaujamų biudžetinių
įstaigų ir kitų subjektų sąskaitas jų programoms vykdyti arba tiesioginis biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų išlaidų ir įsigyjamo turto apmokėjimas iš biudžetų (iždo)


[1]  2  3  4  5  6  7  8  9 ... 20  Toliau
Darnipora.lt