Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Darbas:

Įstaigos vadovas – valstybės tarnautojas, konkurso būdu ar politinio
(asmeninio) pasitikėjimo pagrindu priimtas vadovauti valstybės ar
savivaldybės institucijai ar įstaigai.

1. Į įstaigų vadovų pareigas priimama konkurso būdu ar įstatymų
nustatytais atvejais politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

2. Asmuo, konkurso būdu priimamas į įstaigos vadovo pareigas,
egzaminuojamas raštu (testas) ir žodžiu (pokalbis). Pokalbio metu
patikrinami asmens gebėjimai atlikti valstybės tarnautojo pareigybės
aprašyme nustatytas funkcijas.

Į įstaigų vadovų pareigas priima:

1) Seimui atskaitingose institucijose ir įstaigose – įstatymų
įgaliotos institucijos ir asmenys;

2) Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerį – Respublikos
Prezidentas;

3) Vyriausybės atstovą, apskrities viršininką ir apskrities
viršininko pavaduotoją– Vyriausybė;

4) valstybės institucijose ir įstaigose – aukštesnių pagal pavaldumą
valstybės institucijų ir įstaigų vadovai;

5) savivaldybės administracijos direktorių (direktoriaus pavaduotoją) ir
savivaldybės kontrolierių – savivaldybės taryba.

5.4. REIKALAVIMAI, NORINT BŪTI PAKAITINIU VALSTYBĖS TARNAUTOJU

Pakaitinis valstybės tarnautojas – valstybės tarnautojas,
pakeičiantis laikinai negalintį eiti pareigų karjeros arba politinio
(asmeninio) pasitikėjimovalstybės tarnautoją.

1. Pakaitiniai valstybės tarnautojai priimami į pareigas be konkurso.

2. Pakaitiniai valstybės tarnautojai priimami į laikinai negalinčio
eiti karjeros arba politinio (asmeninio) pasitikėjimovalstybės tarnautojo
pareigas ir jas eina tol, kol sugrįžta negalėjęs eiti pareigų karjeros arba
politinio (asmeninio) pasitikėjimovalstybės tarnautojas, bet ne ilgiau kaip

trejus metus arba ne ilgiau, negu įstatymuose nustatyta negalinčio eiti šio
Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytų pareigų valstybės tarnautojo
kadencija .

6. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PRIESAIKA

Asmuo tapęs valstybės tarnautoju prisiekia Lietuvos Respublikai  pagal
kiekvienos tarnybos nustatytą priesaikos tekstą ir po priesaikos tekstu
pasirašo.

IŠVADOS
Išanalizavę priėmimo į valstybės tarnybą reikalavimus ir tvarką, mes
supratome, kad kad norint tapti valstybės tarnautoju reikia įveikti
įvairius konkursus, išlaikyti egzaminus, reikalavimai pakankamai dideli.
Asmenims, kurie nori būti valstybės tarnautojais, ar tai karjeros, ar tai
įstaigų vadovais, ar pakaitiniais, ar politinio pasitikėjimo valstybės
tarnautojais, taikomi panašūs bendrieji


Atgal  1 ... 12  13  14  15  16  17  [18]  19  20  Toliau
Darnipora.lt