Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Darbas:

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………………………………………….. 3
1. VERTINIMO KAIP UGDYMO PROCESO SUDEDAMOSIOS DALIES………...
TEORINIAI PAGRINDAI…...……………………………………………………… 5
1.1 VERTINIMO SAMPRATA…………………………………………………………. 5

1.2 REKOMENDACIJOS VERTINANTIEMS MOKYTOJAMS……………………. 10
2. MOKINIŲ VERTINIMO IR UGDYMO INSTITUCIJOJE SITUACIJOS TYRIMAS... 15

2.1 TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS……………………………………. 15
2.2 PEDAGOGŲ POŽIŪRIS I VERTINIMĄ…………………………………………….16
2.3 MOKSLEIVIO SAVĘS VERTINIMAS…..………………….……………………... 19
2.3.1 VERTINIMO APLANKAI IR ĮSIVERTINIMAS…………………………………. 19
2.4 TĖVŲ POŽIŪRIS Į VERTINIMĄ…………..……………………………………….. 25
IŠVADOS…………………………………………………………………………………….28
LITERATŪROS SĄRAŠAS………………………………………………………………... 29
PRIEDAI…………………………………………………………………………………….. 30
[1] 2 3 4 5 ... 22 Toliau
Darnipora.lt