Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Darbas:


Socialinis darbas mokykloje

TURINYS

Įvadas
1. Soc. darbuotojo veikla mokykloje
2. Mokykloje dirbančio soc. darbuotojo funkcijos
3. Socialinės pagalbos mokykloje metodai
4. Soc. darbuotojo uždaviniai dirbant mokyklos bendruomenėje
5. Soc. darbuotojo bendradarbiavimas su pedagogais
6. Šiuolaikinės socialinės problemos mokykloje
7. Rizikos grupės vaikai
8. Mokyklos soc. darbuotojo veikla sprendžiant vaikų socialines-psichologines adaptacijos problemas
9. Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių požiūris į globos namų auklėtinius
10. Globos namų auklėtinių savijautos bendrojo lavinimo mokykloje tyrimas
Išvados
Literatūra
Priedai

ĮVADAS


Vaikas – socialinė būtybė, todėl stipriausias jo socialinis motyvas yra noras kam nors priklausyti. Jo saugumo jausmas priklauso nuo to, ar jis jaučiasi esąs soc. grupės narys, ar ne. Visa ką jis daro, nukreipia į savo vietos suradimą
visuomenėje. Nuo pat gimimo jis tyrinėja aplinką, ieškodamas būdų įsilieti į supančią aplinką, kol pagaliau užtinka kelią, kaip gali tapti reikšmingu. Taip vaikas atranda savo metodus, kurie tampa jo pirmaeiliu tikslu ir elgesio reguliatoriumi arba, kitaip sakant, jo motyvu. Soc. darbuotojui tiesiogiai rūpi, kaip ugdytinio asmeninius veiklos ar elgesio motyvus paversti socialinėmis normomis ir panaudoti jas sąveikaujant mikro, makro sociumu.
Soc. darbuotojo pareigybės sukūrimas mokykloje, mikrorajone prisideda prie žmonių tarpusavio santykių humanizavimo, paauglių delenkventiškumo įveikimo, psichologinio klimato mokykloje švelninimo, geresnių ryšių tarp šeimos ir mokyklos sukūrimo, vaikų socializacijos problemų sprendimo.
Todėl soc. darbuotojas siekdamas efektyvių darbo rezultatų, turi įvertinti mūsų visuomenėje augantį pragmalizmą, šeimos funkcijų susilpnėjimą, kai kurių verslininkų veiklos fonų išsigimimą. Šie ir kiti anomalūs reiškiniai kelia soc. darbuotojo uždavinius – skatinti jauno žmogaus susidomėjimą žiniomis, sąžiningu verslu, kita etiškai pateisinama veikla.

Tad mūsų darbo tikslas išanalizuoti soc. darbuotojo (poveikį būtinumą) ir darbą mokykloje. Anketų ir pokalbio metodu išsiaiškinti, kaip vaikų globos namų auklėtinius vertina klasės draugai, mokytojai. Apdoroti anketinės apklausos ir pokalbių metu gautus duomenis.


UŽDAVINIAI:
1. Išsiaiškinti soc. darbuotojo veiklos sritis ir darbo metodus bei funkcijas mokykloje.
2. Susipažinti su soc. darbuotojo uždaviniais dirbant mokyklos bendruomenėje.
3. Atskleisti kompleksinės pagalbos svarbą mokykloje
4. Paanalizuoti šiuolaikines soc. problemas mokykloje bei jų sprendimo galimybes soc. darbo


[1]  2  3  4  5  6  7  8  9 ... 13  Toliau
Darnipora.lt