Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Darbas:

valstybes ir gyvavusi I tūkst pr Kr. iki I tūkst. po Kr. Palanki goegrafinė padėtis ir klimato sąlygos leido leido plėtotis amatams ir prekybai ir tai lėmė ankstyvą rinkos ūkio atsiradimą ir privačios nuosavybės gausėjimą.Spartėjo gyventojų turtinė diferenciacija, kuri skatino politinę kovą. Kuri leido pereiti prie aukštesnio valstybingumo lygio.
I tūkst.pr.Kr. graikų ir romėnų visuomenės org.rėmėsi svarbiausiais gimininės santvarkos institutais.:karaliumi, seniūnų taryba ir tautos susirinkimu.Vėliau jie buvo pertvarkyti į respublikinės santvarkos institutus.Bet vėliau karalių valdžia buvo panaikinta(dėl bendruomeninių ryšių suirimo, aristikratinių šeimų opozicijos)7a pr.kr Atėnuose ir 6a pr. Kr.Romoje.Aristokratų valdžia Atėnuose išsilaikė iki Solono reformų ir galutinai panaikinta Klistenio.Romoje valdžia aristokratinį pobūdį išlaikė visą respublikos ankstyvąjį laikotarpį bet dėl Servijaus Tulijaus
reformų plebėjai ėmė įgyti daugiau teisių pradedant teise dalyvauti tautos susirinkime.
 Įstatymų leidybos institucijos Atėnuose
Dėl nepalankios geogr,. padėties Atėnuose valdžios centralizacija buvo sunkiai įmanoma.Todėl panaikinus monarchiją, susikūrė vienas nuo kito izoliuoti miestai-valstybės, vad. POLIAIS.Tai buvo uždara organizacija, neapėmusi vergų ir svetimšalių, net kilusių iš piliečiams giminingų tautų.Tai buvo tarsi atskiri mikropasauliai su savo santvarka, tradicijomis, teise, taip pat vyravo įvairios valdymo formos: demokratija, aristokratija, oligarchija.Intensyviausiai poliai kūrėsi 6-5 a pr.Kr.
Ankstyvuoju valstybingumo laikotarpiu tautos susirinkimai nesugebėjo visiškai įsigalėti ir valstybės valdymą perleido gimininei ir turtinei aristokratijai.Atėnuose valdė EUPATRIDAI(gimininė bendruomenė) ir buvo DEMOSAS(atėniečių tauta).Jis buvo nušalintas nuo tiesioginio visuomenės reikalų tvarkymo ir turėjo teisę dalyvauti tautos susirinkime, kurio vaidmuo nuolatos mažėjo.

Atėnuose 5 a pr.Kr. sukurta demokratija-valstybė turi remtis visų piliečių aktyvumu ir piliečiai privalo turėti vienodas teises dalyvaujant valstybės valdyme.
TEISĖKŪROS INSTITUTAI ATĖNUOSE:įstatymų leidybos iniciatyvos teisė priklausė visiems, dalyvaujantiems tautos susirinkime: bet kuris atėnietis galėjo pateikti įstatymo projektą tautos susir.Jo nariais buvo 20 metų visateisiai atėniečiai vyrai.įstatymus priimdavo rankų pakėlimu.Projektai skelbiami viešai.500 taryba(10 terit.filų po 50 narių,filai renkami burtais ir 1 metams).Ji svarstydavo įstatymų projektus ir teikdavo juos tautos susirinkimui.taip pat buvo HELIEJA-aukšč.valstybės teismas, burtais sudaromas 1 metams.Ji turėjo teisę atmesti priimtą


Atgal  1 ... 4  5  6  7  [8]  9  10  11 ... 13  Toliau
Darnipora.lt