Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:

Minas (III tūkst. Pr kr)-Dzeuso sūnus, Kretos salos karalius,
po mirties tapęs vienu iš vėlių teisėjų pažemio karalystėje.
Homeras (VIIIa.pr.kr)-graikų poetas.
Šlymanas (XIXa)-XIXa. kasinėjo Hisarliko vietovę, kurioje
buvusi Troja (Ilionas).
Darijus I (VI-Va.pr.kr)-Persijos karalius, kuriam valdant
Persija pasiekė Didžiausią galybę.
Kserksas (Va.pr.kr)-Darijaus I sūnus; vadovavo persų
kariuomenei.
Leonidas (Va.pr.kr)-Spartos karalius.
Solonas (VIa.pr.kr)-graikų poetas; jo reformos iš pagrindų
pakeitė Atikos gyvenimą.
Periklis (Va.pr.kr)-Atėnų valstybės veikėjas, oratorius,
politikas, strategas.
Fidijas (Va.pr.kr)-graikų skulptorius.
Eischilas (VI-Va.pr.kr)-pasaulinės literatūros klasikas;
vienas žymiausių tragedijų autorių.
Sofoklis (Va.pr.kr)-graikų poetas; vienas žymiausių tragedijų
autorių.
Herodotas (Va.pr.kr)-graikų istorikas; sukūrė aprašomąją
žmogaus
anatomiją, patikslino diagnozės metodus.
Demokritas (V-Iva.pr.kr)-graikų filosofas, atomizmo
teorijos pradininkas.
Aristotelis (IVa.pr.kr)-laikomas visapusiškiausiu antikos filosofu
ir gamtotyrininku; logikos pradininkas; Platono mokinys.
Sokratas (Va.pr.kr)-graikų filosofas.
Platonas (V-IVa.pr.kr)-graikų filosofas; Sokrato mokinys.
Aleksandras Makedonietis (IVa.pr.kr)-Makedonijos karalius,
antikos karvedys.
Archimedas (IIIa.pr.kr)-graikų matematikas, fizikas bei išradėjas,
įvairiapusiškiausias anų laikų mokslininkas.
Demostenas (IIIa.pr.kr)-Atėnų valstybės veikėjas ir autorius.
Heziodas (VIII-VIIa.pr.kr)-graikų poetas; jo veikalas „Teogonija“
pateikia Kretos-Mikėnų civilizacijos meto graikų pasaulio suvokimą.
Miltiadas (Va.pr.kr)-graikų strategas.
Temistoklis (Va.pr.kr)-žymus politinis veikėjas; vadovavo politinei

jūros grupuotei.
Hipokratas (V-IVa.pr.kr)-žymiausias antikos laikų gydytojas;
medicinos tėvas.
Euklidas (IVa.pr.kr)-graikų matematikas.
Pitagoras (VIa.pr.kr)-graikų filosofas; žymiausias idealistinės
filosofijos atstovas.
Aristofanas-graikų komedijos klasikas.
Peisistratas (VIa.pr.kr)- 560m.pr.Kr. jėga užgrobė valdžią Atėnuose.
Tapęs tironu tęsė Solono politiką. Socialinę jos atramą sudarė
diakrijai-neturtingi kaimo žmonės.Jo valdymo laikotarpiu buvo užimtas
Sigėjo uostas.Tuo laiku Atėnai tapo tikru amatų ir prekybos centru.
Valstybės centralizacijos idėjai tarnavo religinė Peisistrato
politika(valstybinis Dioniso kultas, Atėnės kultas).
Kleistenis (VI-Va.pr.kr)- Kleistenio reformos galutinai panaikino
giminių - gentinių santykių liekanas ir politinę Atėnų santvarką
padarė demokratiškesnę.


Darnipora.lt