Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Darbas:

Galiją, buvo jos vietininku. Vėliau prasidėjo triumvirate kova dėl valdžios. Cezaris įveikė Pompėją, pereidamas Rubikono upę tarė: ,,Burtai mesti”, ir tapo Romos diktatoriumi iki gyvos galvos. Nors senatas egzistavo, tačiau jis virto tik patariamuoju organu. Imperatoriaus titulas, kuris buvo tik karinio pobūdžio, pradeda įgauti politinę prasmę 44m.pr.Kr. Julius Cezaris yra nužudomas respublikos šalininkų.

ROMOS IMPERIJA

Su OKTAVIANO AUGUSTO atėjimu į valdžią sietina respublikos pabaiga ir imperijos pradžia (27m.pr.Kr-14m). Egipto karalienei KLEOPATRAI išdavus MARKĄ ANTONIJŲ, pagrindinis Oktaviano priešininkas pralaimi jūrų kautynėse 31m.pr.Kr. prie Akacijaus. Oktavianas įsitvirtina Romoje ir Egiptas prijungiamas prie Romos. Įvedama nauja valdžios forma principatas. Senatoriui princepsui atitenka karinė (imperilo) valdžia, dvasinė (pontifiko) ir pilietinė (liaudies tribūno) valdžia iki gyvos galvos. Todėl pradedant
Oktavianu Augustu Romos valdovai tituluojami imperatoriais. Oktaviano Augusto laikai pasižymėjo pax romana (Romos taika). Šitas taikingas gyvenimas išsiplėtė iki Dunojaus ir Reino. Buvo vengiama karų, bijant sąmokslų mažinami legionai, rūpinamasi romėnų dorove ir šeimų gausėjimu. Taip pat buvo prižiūrimos provincijos, kuriose valdžia turėjo aristokratijos paramą. Supaprastinta imperijos valdymo schema atrodė taip:

Po Oktaviano Augusto mirties tarp 14-37m. valdė TIBERIJUS. Tuo metu savo veiklą vystė JĖZUS KRISTUS. Kiti valdovai taip pat stengėsi išlaikyti stabilumą, derindami miestą autonomijos ir centrinės imperijos valdžią. Plebėjai buvo gundomi ,,duonos ir žaidimų” politika. TRAJANO laikais (98-117m) imperija pasiekė didžiausią ribą. Prieš tai jau buvo prijungta dalis Britanijos, užkariauta Ispanija, nukariauta Dakija, tačiau greitai ryškėja imperijos politinė krizė. Tuo metu labai dažnai keitėsi kareivių keliami imperatoriai, daugėjo sąmokslų, o kai kada imperatoriaus titulai buvo pardavinėjami. Stiprėjo provincijų plėšimas. Tvarkai apraminti 212m. visiems Romos imperijos gyventojams buvo suteikta Romos pilietybė. Imperatorius DOKLETIANAS bando atkurti Romos tvarką įvesdamas dominatą. Dominato esmė:

1. Stipri imperatoriaus valdžia.
2. Piliečiai imperatoriaus valdiniai.
3. Imperija turi sienas.
4. Įvedama 2 Augustų ir 2 Cezarių valdžia- tetrarchija.
5. Imperijos administracija vykdo savo funkcijas iš miestų Nikodemijos, Antiochijos, Tesalonikų, Triro.
KONSTANTINAS DIDYSIS iš Romos perkėlė sostinę į Konstantinopolį, taip pat krikščionybę su kitomis imperijos religijomis. 395m. imperija yra padalinama į 2 dalis:
• vakarinę Romos imperiją
• rytinę Romos imperiją- BIZANTIJĄ.
Tačiau


Atgal  1  2  [3]  4  5  Toliau

Komentarai

Paskelbtas 4 3 metai 4 mėnesiai prieš
lllloooooooooooooppppppppppaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssss

Darnipora.lt