Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė scarletroze)

Darbas:

informacijos priemonėse ir kt.) studijavimas;
• mugių ir parodų lankymas;
• susirašinėjimas su galimais tiekėjais;
• naudojimasis asmeniniais ryšiais ir kt.
Sudaromas potencialių tiekėjų sąrašas, sukuriama duomenų bazė, kuri vėliau nuolat atnaujinama.
2. Potencialių tiekėjų analizė ir vertinimas. Sudaromas galimų tiekėjų sąrašas, jis analizuojamas pagal tam tikrus kriterijus, kurie leidžia atsirinkti palankiausius tiekėjus. Tokių kriterijų kiekis gali siekti kelias dešimtis. Tačiau dažniausiai apsiribojama keliais svarbiausiais. Kiekvienas vertinimo kriterijus yra nustatomas pagal aplinkybes. Pasirenkant kriterijus būtina atkreipti dėmesį į tai, kad vienas kriterijus nulemtų tik vieną aplinkybę, o ši aplinkybė neturėtų reikšmės kitam kriterijui. Į vertinimo kriterijus gali įeiti ne tik aprūpinimo objektas, bet ir tiekėjo produktyvumas.
Nustačius vertinimo kriterijus yra sudaromas vertinimo katalogas.
R. Minalga „Logistika“ (2001) pateikė tokį vertinimo katalogą.
Vertinimo katalogas 3 lentelė


Tiekėjo ekonominės padėties nustatymo kriterijai Juridinė forma
Įvaizdis
Kapitalas
Padėtis rinkoje
Vadybos kontrolė
Darbuotojų kvalifikacija
Išlaidų struktūra
Pajamos
Organizavimas
Tyrimo ir plėtros intensyvumas
Tiekėjo esminio tinkamumo nustatymo kriterijai Atstumas iki gavėjo
Pristatymo galimybė
Pristatymo kaip tik laiku galimybė
Galimų pokyčių lankstumas
Paslaugos
Garantijos ir įsipareigojimai
Antrinių išteklių panaudojimo galimybės
Suderinamumas
Bendrųjų investicijų galimybė
Tyrimo ir plėtros veikla
Tiekėjo aprūpinimo nustatymo kriterijai Kokybė
Kaina
Tiekimo sąlygos
Mokėjimo sąlygos
Tiekimo terminai

Pagal vertinimo kriterijus atliekamas potencialių tiekėjų vertinimas. Atskiri kriterijai, atsižvelgiant į jų svarbą, vertinami tam tikru taškų skaičiumi. Tiekėjas, surinkęs didžiausią vertinimo taškų sumą, yra pasirenkamas kaip tinkamiausias. Tiekėjų reitingo apskaičiavimo pavyzdys pateiktas 4 lentelėje.

Tiekėjų reitingo apskaičiavimas 4 lentelė


Kriterijai Kriterijaus lyg. svoris Kriterijaus reikšmė Kriterijaus reikšmės lyg. svoris
1. Tiekimo patikimumas 0,30 7 2,1
2. Kaina 0,25 6 1,5
3. Prekių kokybė 0,15 8 1,2
4. Tiekimo sąlygos 0,15 4 0,6
5. Neplaninių tiekimų galimybės 0,10 7 0,7
6. Įmonės finansinė būklė 0,05 4 0,2
Iš viso: 1 6,3


3. Tiekėjų darbo įvertinimas. Pirmą kartą pradėdama santykius su nežinomu tiekėju, įmonė rizikuoja. Tiekėjo nesąžiningumas ar nepajėgumas įvykdyti duotus įsipareigojimus įmonei gali sukelti įvairių problemų ar finansinių nuotolių. Todėl įmonė ir vėliau nuolat turi įvertinti tiekėjo darbą, t. y.


Atgal  1 ... 168  169  170  171  [172]  173  174  175 ... 213  Toliau
Darnipora.lt