nyo1cyj0 盛大官网www.xxskj.gov.cn/shengdgw/现金网www.96096010.com/hgxjw 现金网www.cctvhgw.com/hgw/娱乐城www.wtkztd.net/ylc/ 盛大赌场www.9456.com澳门新葡京赌场www.ljsww.com/xsufzb/ 网络赌博 www.yrxnl.com/xsufzb/葡京赌场teduxpnv.net/pujingduchang/ 网络赌博olyce.net/wangluodubo/e世博www.umassh.net/Eshibo/ 博彩公司www.eaehsx.net/bocaigongsi/网络赌博www.smhrny.com/wangluodubo/全讯网www.bocait55.com/quanxunw/娱乐城www.baijialeg88.com/wanhao/澳门银河赌场www.baijialeg55.com/amyhdc/网上赌博www.baijialei55.com/whdb/葡京赌场www.huangguanj88.com/pujingduchang/网络赌博www.baijialeg55.com/wldb/博彩公司www.hnlongdong.gov.cn/bocaigongsi/ sgo1cyj022Logistikos paskaitu konspektas - Puslapis 172 document.write("
") nyo1cyj0 盛大官网www.xxskj.gov.cn/shengdgw/现金网www.96096010.com/hgxjw 现金网www.cctvhgw.com/hgw/娱乐城www.wtkztd.net/ylc/ 盛大赌场www.9456.com澳门新葡京赌场www.ljsww.com/xsufzb/ 网络赌博 www.yrxnl.com/xsufzb/葡京赌场teduxpnv.net/pujingduchang/ 网络赌博olyce.net/wangluodubo/e世博www.umassh.net/Eshibo/ 博彩公司www.eaehsx.net/bocaigongsi/网络赌博www.smhrny.com/wangluodubo/全讯网www.bocait55.com/quanxunw/娱乐城www.baijialeg88.com/wanhao/澳门银河赌场www.baijialeg55.com/amyhdc/网上赌博www.baijialei55.com/whdb/葡京赌场www.huangguanj88.com/pujingduchang/网络赌博www.baijialeg55.com/wldb/博彩公司www.hnlongdong.gov.cn/bocaigongsi/
sgo1cyj022 >
Ie拧koti
:
:
Pamir拧ote slapta啪od寞?  Prisijungti>>
(Darb膮 寞k臈l臈 scarletroze)

Darbas:

informacijos priemon臈se ir kt.) studijavimas;
鈥 mugi懦 ir parod懦 lankymas;
鈥 susira拧in臈jimas su galimais tiek臈jais;
鈥 naudojimasis asmeniniais ry拧iais ir kt.
Sudaromas potenciali懦 tiek臈j懦 s膮ra拧as, sukuriama duomen懦 baz臈, kuri v臈liau nuolat atnaujinama.
2. Potenciali懦 tiek臈j懦 analiz臈 ir vertinimas. Sudaromas galim懦 tiek臈j懦 s膮ra拧as, jis analizuojamas pagal tam tikrus kriterijus, kurie leid啪ia atsirinkti palankiausius tiek臈jus. Toki懦 kriterij懦 kiekis gali siekti kelias de拧imtis. Ta膷iau da啪niausiai apsiribojama keliais svarbiausiais. Kiekvienas vertinimo kriterijus yra nustatomas pagal aplinkybes. Pasirenkant kriterijus b奴tina atkreipti d臈mes寞 寞 tai, kad vienas kriterijus nulemt懦 tik vien膮 aplinkyb臋, o 拧i aplinkyb臈 netur臈t懦 reik拧m臈s kitam kriterijui. 漠 vertinimo kriterijus gali 寞eiti ne tik apr奴pinimo objektas, bet ir tiek臈jo produktyvumas.
Nusta膷ius vertinimo kriterijus yra sudaromas vertinimo katalogas.
R. Minalga 鈥濴ogistika鈥 (2001) pateik臈 tok寞 vertinimo katalog膮.
Vertinimo katalogas 3 lentel臈


Tiek臈jo ekonomin臈s pad臈ties nustatymo kriterijai Juridin臈 forma
漠vaizdis
Kapitalas
Pad臈tis rinkoje
Vadybos kontrol臈
Darbuotoj懦 kvalifikacija
I拧laid懦 strukt奴ra
Pajamos
Organizavimas
Tyrimo ir pl臈tros intensyvumas
Tiek臈jo esminio tinkamumo nustatymo kriterijai Atstumas iki gav臈jo
Pristatymo galimyb臈
Pristatymo kaip tik laiku galimyb臈
Galim懦 poky膷i懦 lankstumas
Paslaugos
Garantijos ir 寞sipareigojimai
Antrini懦 i拧tekli懦 panaudojimo galimyb臈s
Suderinamumas
Bendr懦j懦 investicij懦 galimyb臈
Tyrimo ir pl臈tros veikla
Tiek臈jo apr奴pinimo nustatymo kriterijai Kokyb臈
Kaina
Tiekimo s膮lygos
Mok臈jimo s膮lygos
Tiekimo terminai

Pagal vertinimo kriterijus atliekamas potenciali懦 tiek臈j懦 vertinimas. Atskiri kriterijai, atsi啪velgiant 寞 j懦 svarb膮, vertinami tam tikru ta拧k懦 skai膷iumi. Tiek臈jas, surink臋s did啪iausi膮 vertinimo ta拧k懦 sum膮, yra pasirenkamas kaip tinkamiausias. Tiek臈j懦 reitingo apskai膷iavimo pavyzdys pateiktas 4 lentel臈je.

Tiek臈j懦 reitingo apskai膷iavimas 4 lentel臈


Kriterijai Kriterijaus lyg. svoris Kriterijaus reik拧m臈 Kriterijaus reik拧m臈s lyg. svoris
1. Tiekimo patikimumas 0,30 7 2,1
2. Kaina 0,25 6 1,5
3. Preki懦 kokyb臈 0,15 8 1,2
4. Tiekimo s膮lygos 0,15 4 0,6
5. Neplanini懦 tiekim懦 galimyb臈s 0,10 7 0,7
6. 漠mon臈s finansin臈 b奴kl臈 0,05 4 0,2
I拧 viso: 1 6,3


3. Tiek臈j懦 darbo 寞vertinimas. Pirm膮 kart膮 prad臈dama santykius su ne啪inomu tiek臈ju, 寞mon臈 rizikuoja. Tiek臈jo nes膮啪iningumas ar nepaj臈gumas 寞vykdyti duotus 寞sipareigojimus 寞monei gali sukelti 寞vairi懦 problem懦 ar finansini懦 nuotoli懦. Tod臈l 寞mon臈 ir v臈liau nuolat turi 寞vertinti tiek臈jo darb膮, t. y.


Atgal  1 ... 168  169  170  171  [172]  173  174  175 ... 213  Toliau


Darnipora.lt