Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė nascia)

Aprašymas:Darbas:

Duomenys - tai objektyviai egzistuojantys faktai ir dydžiai.
Žinios - tai žmogaus proto abstrakcija apie duomenis, jų prasmę, naudą ir sąryšį. Informacija - tai duomenys ir žinios kai jie kaupiami, perduodami ir keičiami.
Informacinės priemonės: 1.kalba 2.raštas 3.vaizdo ir garso informacija. 1945m. buvo sukurta pirma Eniac mašina.
Informatika - tai mokslas apie informaciją ir nformacinius procesus.
Kompiuterija:
1.mokslas apie kompiuteius
2.kompiuterių techninė ir programinė įranga,jų gamyba ir panaudojimas.
Informacinės technlogijos – tai būdų, priemonių ir procesų visuma kai ką nors atliekame su informacija. Technologija - tai būdai, priemonės ir tikslai ką nors gaminant statant, kuriant.
Informaciniai procesai - tai veiksmai su informacija, jos formos ir turinio kaita.Yra kelios informacijos vystymosi tendencijos:
1.Duomenų ir informacijos vis daugėja ir išsilavinusiam žmogui jos reikia vis daugiau.
2. Informacija
tapo preke ir jos vertė vis didėja.
3. Gyvenimo tempas vis spartėja, todėl tam tikros informacijos prireikia nedelsiant.
4. Noras pasinaudoti informacija tada ir ten kur reikia skatina tobulinti informacijios skleidimo priemones.
Kompiuterinės sistemos samprata. Kopiuteris - tai elektroninių ir elektromechaninių prietaisų visuma, kuri gali dekoduoti ir vykdyti įvairias programas. Ją sudaro 2 tipų įranga:

1. Techninė(hardware): 1)įvedimo grupė; 2)saugojimo; 3)apdorojimo - paskirtis surasti reikiamus duomenis ir įvykdyti programas; 4)išvedimo - paskirtis pateikti vartotojui galimybę peržiūrėti informaciją.
2. Programinė(software) - ją sudaro grupė susijusių programų, kurios atlieka specifinius apdorojimo uždavinius (Microsoft office): 1)sisteminė įranga-valdo kompiuteriniu išteklius; 2)taikomoji - tai programų rinkinys skirtas specialių vartotojo poreikių tenkinimui.


Kompiuteriai:
1. Superkompiuteriai - paskirtis modeliuoti ypač svarbius procesus.
2. Universalieji.
3. Darbo stotys.
4. Personaliniai:
1) bendrosios paskirties: stalinis,nešiojamas,kišeninis;
2) specialios paskirties.
Personalinį kompiuterį sudaro šie elementai: 1. Pagrindinė atmintis. 2. Išorinė. 3. Centrinis procesorius. 4. Įvedimo įrenginiai. 5. Išvedimo.
Atmintis: 1.Opertyvioji - duomenys ir programos saugomos tik vykdymo metu. Ji didesnė. 2. Pastovioji - saugo specialios paskirties duomenis.
Diskai: 1. Kieti. 2. Lankstūs. 3. Kompaktiniai.
Centrinis procesorius atlieka 2funkc.:1. Koordinuoja kompiuterines operacijas. 2. Atlieka logines ir aritmetines operacijas su duomenimis.
Programinė įranga. Pagal atliekamas funkcijas: 1. Valdančioji grupė (programinės sistemos). 2.Aptarnaujančioji (utilitai,biosas).
Dažniausiai naudojamos taikomųjų


[1]  2  Toliau
Darnipora.lt