Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:

Svarbiausi įvikiai
1807-1812 m. Laviravimas tarp Rusijos ir Prancūzijos (Napaleono I). Bandymai atkurti Abiejų Tautų Respubliką.
1812 m. Rusijos valdžios gryžimas.
1814-1815 m. Lenkijos karalystės Rusijos imperijoje įkurimas. Lietuvos Užnemunės prijungimas prie Rusijos Lenkijos karalystės sudėtyje.
1801-1825 m. Imperatoriaus Aleksandro I valdymas: laviravimas tarp rusifikacijos ir kultūrinės autonomijos.
1825-1855 m. Imperatoriaus Nikolajaus I valdymas: ,,lenkiškų pradų naikinimo“ politika.
1830-1831 m. Sukilimas. Bandymas atkurti Abiejų Tautų Respubliką.
1831 m. Sukilimo pralaimėjimas.
1832 m. Vilniaus universiteto uždarymas.
1840 m. III LDK Statuto veikimo panaikinimas.
1863-1864 m. Sukilimas. Antrasis bandymas ginklu atkurti Abiejų Tautų Respubliką. Lietuvos, Gudijos, Ukrainos federacijos idėja.
1864 m. Sukilimo pralaimėjimas.
1855-1881m. Imperatoriaus Aleksandro II valdymas: ,,lenkiškų pradų naikinimo“ ir ,,rusiškų
pradų atkurimo“ politika.
1864 m. Lietuviko rašto lotyniškai rašmenimis uždraudimas.
Mokyklų gitąja kalba uždraudimas.

Chronologinė lentelė
1803 m. balndžio 4 d. Lietuvos vyriausioji mokykla buvo pertvrkyt į Vilniaus imperatoriškąjį universitetą.
1817 m. Atsinaujino masonų ložių veikla. Įsisteigė Šubravcų, Filomatų ir Filaretų draugijos.
1822 m. Uždraustos masonų ložės, Šubravcų draugija.
1823 m. Susektos Filomatų ir Filaretų draugijos, 108 asmenims pareikšti kaltinimai, 20 atsidūė tremtyje, tarp jų ir Adomas Mickevičius. Buvo sutriuškintos moksleivių organizacijos
1835-1841 m. Teodoras Narbutas parašė daugiatomę Lietuvos istoriją lenkų kalba.


Chronologinė lentelė
1830 m.lapkričio 29 d. Sukilo Lenkijos karalystės gyventojai.

1831 m. sausio pabaiga Susikūrė Vuriausiasis sukilimo komitetas, turėjęs jam vadovauti.
1831 m. kovo 25 d. Sukilimas prsidėjo Lietuvoje- sukilo Raseinių apskrities bajorai.
1831 m. kovo pabaiga- birželio pradžia Pirmasis sukilimo etapas. Partizaninės kovos taktika.
1831 m. birželio pradžia Iš Lenkijos atvyko reguliariosios armijos korpusas, vadovaujamas generolų Antano Gelgaudo ir Dezidero Chapovckio. Sukilėliai užėmė Kauną.
1831 m. birželio pradžia- ruduo Antrasis sukilimo etapas.
1831 m. birželio 19 d. Sukilėliai pralaimėjo mūšį ties Paneriais.
1831 m. liepos 13 d. Paskutinis sukilimo vadų pasitarimas: nutarta trauktis į Lenkiją.
1831 m. vasaros pabaiga-ruduo Sukilimo pralaimėjimas.
1832 m. Vilniaus universiteto uždarymas.
1840 m. LDK Statuto vekimo panaikinimas.


Chronologinė lentelė
1861 m.kovo-rugpjūčio mėn. Patriotinės manifestacijos, raginančios atkurti Lietuvos


[1]  2  Toliau
Darnipora.lt