Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:

Present Simple – esamasis paprastasis veiksmažodžio laikas. Šis laikas naudojamas kalbant apie veiksmus kurie vyksta dažnai = often, kiekvieną dieną = every day, bendrai = generally, įprastai = usually, kartais = sometimes, kaip taisyklė = as a rule, savaitgaliais = at weekends ir pan. Visi veiksmai, kurie išreiškiami šiuo veiksmažodžio laiku, vyksta dabartyje, tačiau ne konkrečiu einamuoju momentu. Pvz. sakinyje “Aš skaitau knygas kiekvieną dieną.” reikėtų naudoti Present Simple laiką, kai tuo tarpu sakinyje “Aš skaitau knygą šiuo momentu.”, reikėtų naudoti kitą veiksmažodžio laiką t.y. Present Continuous (apie kurį pakalbėsime vėliau).
Present Simple teigiamos formos sudarymas
Teigiama forma sudaroma iš veiksmažodžio bendraties, be dalelės “to” (bendratis yra pvz.: “to play  žaisti, to go  eiti, važiuoti). Atkreipkit dėmesį, kad veiksmažodžių, kurie naudojami su asmenimis he, she, it, (apibendrintai
jie vadinami vienaskaitos trečiuoju asmeniu) galūnė prisijungia raidę – s. Jeigu veiksmažodiai baigiasi galūnėmis ss, sh, ch, arba x, jie prisijungia galūnę –es.
Taip pat reikia atkreipti dėmesį į veiksmažodių “go” “have” darybą, nes šie veiksmažodžiai, kai naudojami su vienaskaitos trečiuoju asmeniu įgyja formas “goes”, “has”.

Present Simple klausiamosios formos sudarymas
Klausiamoji forma sudaroma su pagalbiniu veiksmažodžiu “do”, o esant vienaskaitos trečiajam asmeniui (he, she, it), klausimas sudaromas su pagalbiniu veiksmažodžiu “does”. Galūnės –s ir –es atkrenta, o veiksmažodžiai naudojami bendraties formoje, be dalelės “to”.

Present Simple neigiamos formos sudarymas
Neigiamoji forma sudaroma su pagalbiniu veiksmažodžiu “don’t = do not”, o esant vienaskaitos trečiajam asmeniui (he, she, it), neiginys sudaromas su pagalbiniu veiksmažodžiu “doesn’t = does not”. Galūnės –s ir –es atkrenta, o veiksmažodžiai naudojami bendraties formoje, be dalelės “to”.

Apibendrinimas:
Teigiama forma Neigiama forma Klausiamoji forma
I think I do not think. Do I think ?
You think You don't think. Do you think?
He, she, it thinks He, she, it doesn't think. Does he, she, it think?
We think We don't think. Do we think?
You think You don't think. Do you think?
They think They don't think Do they think?


Past Simple – tai paprastasis būtasis veiksmažodžio laikas. Jis naudojamas kalbant apie veiksmus praeityje, baigtiniame laiko tarpe. Laiko tarpo baigtinumas yra apibrėžiamas žodžiais yesterday = vakar, last year = praeitais metais, some time ago = prieš kažkurį laiką, then = tada, ir pan. Visai nesvarbu kada veiksmas pasibaigė; jis galėtų pasibaigti prieš


[1]  2  3  Toliau
Darnipora.lt