Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:

PIRMAS PASAULINIS KARAS

PIRMOJO PASAULINIO KARO PRADŽIA

Karo priežastys:
1. Susivienijo stiprios Italijos ir Vokietijos valstybės
2. Prancūzija siekė revanšo po 1870 pralaimėjimo Vokietijai.
3. Austrijos-Vengrijos ir Rusijos konfliktai dėl įsigalėjimo Balkanuose (Rusija vienijo Balkanų valstybes susivienyti kovai prieš Turkus, o kai Turkai buvo nugalti, Austrija-Vengrija ėmė kiršinti Balkanų tautas)
4. Vokietijos siekiai užimti kuo daugiau kolonijų kirtosi su Anglijos ir Prancūzijos.
5. Plito nacionalizmas, kuris skatino būti pranašesniems už kitus.
6. Žmonės pritarė karui, ir visi laukė jo.

1899 ir 1907 Hagoje susirinko kongresai, siekiantis sumažinti įtampą Europoje.
1882 susikūrė Trilypė (Vokietija, Austrija-Vengrija, Italija)
1907 susikūrė Antantė (Prancūzija, Anglija, Rusija)

Karo pradžia
1914 06 28 serbai nužudo Austrijos-Vengrijos sosto įpėdinį, norėdami parodyti, jog Austrijos-Vengrijos valdymas
Serbijoje yra neteisėtas.
1914 07 23 Austrija-Vengrija, žinodama, jog Rusija palaiko Serbiją, ir turėdama Vokietijos paramą, įteikė Serbijai ultimatumą. Jame buvo liepiama pasmerkti žmogžudystę. Serbija priėmė ultimatumą.
1914 07 28 Austrija-Vengrija nutraukė diplomatinius santykius su Serbija. Prasidėjo visuotinė mobilizacija.

1914 08 01 Vokietija paskelbia karą Rusijai
1914 08 03 Vokietija užima Belgiją ir paskelbia karą Prancūzijai.
1914 08 04 Anglija įstoja į karą. Vėliau įsitraukia ir Austrija-Vengrija.


Kariaujančių valstybių tikslai:
1. Prancūzija – susilpninti Vokietiją ir atsiimti Elzasą ir Lotaringiją.
2. Anglija – norėjo atsiimti kolonijas iš Vokietijos.
3. Rusija (Nikolajus II) – norėjo valdyti Juodosios jūros baseiną.
4. Vokietija – (Vilhelmas II) norėjo prisijungti Belgiją ir Prancūzijos uostus.


KARO FRONTAI 1914-1917 M.

Karo veiksmai vakaruose
Parengtas Šlyfeno planas – staigiu puolimu nugalėti Prancūziją ir perkelti jėgas į rytus.
1914 08 03 Vokietijai užėmus Belgiją, Anglijos ir Prancūzijos kariuomenė 09 05 prie Marvos sustabdo Vokiečių kariuomenę. Prasidėjo pozicinis karas.
1915 Italija stoja į Antentę.
1916 mūšis prie Verdeno, tačiau Vokiečiams nepavyksta pralaužti Antantės įtvirtinimų. Tais metais vokiečiai nusilpo, jiems ėmė trūkti išteklių.


Mūšiai Rytų fronte
1914 Rusija atsiliepė į Prancūzijos prašymą padėti ir užpuolė Vokietijos ir Austrijos-Vengrijos pasienius. Rusijos puolimas buvo mažai parengtas ir nekoordinuotas.
1915 Vokiečiai, padedami Austrijos-Vengrijos ir Bulgarijos, nukariauja Serbiją ir atima iš Rusijos Lietuvą, Lenkiją, Kuršo teritorijas.
1916 Rumunija stojo į Antantės pusę, tad Vokiečiai dalį kariuomenės


[1]  2  3  4  5  6  7  8  9 ... 23  Toliau
Darnipora.lt