Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:

Ženklai ir abėcėlės

Vienas didžiausių bendravimui skirtų žmonijos išradimų - abėcėlė. Jos sutartiniais ženklais (simboliais) galima išreikšti pranešimus. Ženklas gali būti ir sutartinis paveikslėlis - piktograma, ir egiptiečių hieroglifas, ir lietuvių ar kurios nors kitos kalbos raidė, ir skaitmuo. Taigi abėcėlių esama įvairiausių: nuo sutartinių kelio ženklų, rašto raidžių iki matematinių simbolių.


Kai siuntėjas perduoda pranešimą gavėjui, turi būti susitarta, kaip šis pranešimas bus išreikštas, kokiu būdu atvaizduotas.
Seniausia žmonių bendravimo priemonė yra šnekamoji kalba. Čia informacija išreiškiama garsais. Iš garsų sudaromi žodžiai, iš žodžių - sakiniai. Žodžiu pasakyta informacija greitai pamirštama. Norėdami išsaugoti informaciją, žmonės sukūrė raštą — šnekamosios kalbos grafinę išraišką. Garsiniai signalai (garsai, žodžiai) paverčiami sutartiniais ženklais.
Pirmykštis
žmogus informaciją perteikdavo paveikslėliais - piktogramomis. Juos „perskaičius" buvo galima sužinoti apie tai, kas vyksta, vyko arba turėjo vykti.
Ilgainiui piešiniai keitėsi, darėsi abstraktesni ir virto hieroglifais - supaprastintais, stilizuotais sutartiniais ženklais. Egiptiečių rašmenis „hieroglifais" pavadino senovės graikai: išvertus tai reiškia „šventi paveikslėliai". Yra rasta hieroglifų, akmenyse iškaltų dar prieš trečiąjį tūkstantmetį iki Kristaus. Kai kurios Rytų tautos hieroglifus vartoja ir dabar. Čia vienas žodis arba viena sąvoka žymima vienu ženklu.
Kalbėdami apie raštą, dažnai vartojame žodį „ženklas". Tai labai plati sąvoka.
Ženklas - kokio nors rinkinio elementas, turintis sutartinę reikšmę ir skirtas bendravimui, atliekantis komunikacijos funkciją.


pavyzdys. Kortų kaladės visos kortos suskirstytos į keturias grupes, kurios turi sutartinius ženklus.

Kaip atsirado fonetinė abėcėlė?
Yra įvairiausių nuomonių. Vieni tvirtina, kad abėcėlę išrado egiptiečiai, o iš jų perėmė finikiečiai, kiti mano, jog abėcėlę išrado būtent finikiečiai, dar kiti - jog asiriečiai.
Šiaip ar taip, finikiečių išrastas fonetinis raštas buvo milžiniškas žmonijos žingsnis į priekį: vienas garsas užrašomas viena raide, nereikia nei piktogramų, nei hieroglifų. Raštas pasidarė nesudėtingas, prieinamas ne tik žyniui, bet ir kiekvienam žmogui.
Finikiečių abėcėlę sudarė dvidešimt dvi raidės, kuriomis buvo užrašoma dvidešimt priebalsių ir du atsikvepiamieji garsai (ch, h). Finikiečiai rašė vien priebalsiais, vadinasi, jie užrašydavo ne visus žodžio garsus, o tik žodžio griaučius.
Mums, kalbantiems indoeuropiečių kalba, šis finikiečių rašto principas


[1]  2  3  4  5  6  Toliau
Darnipora.lt