nyo1cyj0 盛大官网www.xxskj.gov.cn/shengdgw/现金网www.96096010.com/hgxjw 现金网www.cctvhgw.com/hgw/娱乐城www.wtkztd.net/ylc/ 盛大赌场www.9456.com澳门新葡京赌场www.ljsww.com/xsufzb/ 网络赌博 www.yrxnl.com/xsufzb/葡京赌场teduxpnv.net/pujingduchang/ 网络赌博olyce.net/wangluodubo/e世博www.umassh.net/Eshibo/ 博彩公司www.eaehsx.net/bocaigongsi/网络赌博www.smhrny.com/wangluodubo/全讯网www.bocait55.com/quanxunw/娱乐城www.baijialeg88.com/wanhao/澳门银河赌场www.baijialeg55.com/amyhdc/网上赌博www.baijialei55.com/whdb/葡京赌场www.huangguanj88.com/pujingduchang/网络赌博www.baijialeg55.com/wldb/博彩公司www.hnlongdong.gov.cn/bocaigongsi/ sgo1cyj0221830-1831 m. sukilimas document.write("
") nyo1cyj0 盛大官网www.xxskj.gov.cn/shengdgw/现金网www.96096010.com/hgxjw 现金网www.cctvhgw.com/hgw/娱乐城www.wtkztd.net/ylc/ 盛大赌场www.9456.com澳门新葡京赌场www.ljsww.com/xsufzb/ 网络赌博 www.yrxnl.com/xsufzb/葡京赌场teduxpnv.net/pujingduchang/ 网络赌博olyce.net/wangluodubo/e世博www.umassh.net/Eshibo/ 博彩公司www.eaehsx.net/bocaigongsi/网络赌博www.smhrny.com/wangluodubo/全讯网www.bocait55.com/quanxunw/娱乐城www.baijialeg88.com/wanhao/澳门银河赌场www.baijialeg55.com/amyhdc/网上赌博www.baijialei55.com/whdb/葡京赌场www.huangguanj88.com/pujingduchang/网络赌博www.baijialeg55.com/wldb/博彩公司www.hnlongdong.gov.cn/bocaigongsi/
sgo1cyj022 >
Ie拧koti
:
:
Pamir拧ote slapta啪od寞?  Prisijungti>>
(Darb膮 寞k臈l臈 Sve膷ias)

Apra拧ymas:Darbas:

1830-1831 m. SUKILIMAS

Sukilimo prie啪astys:
Vidin臈s:
鈥 noras i拧sivaduoti i拧 Rusijos imperijos ir atkurti ATR;
鈥 caro ketinimas si懦sti Lenkijos kariuomen臋 slopinti revoliucij懦 Europoje.
I拧orin臈s:
鈥 1830 m. revoliucija Pranc奴zijoje, Belgijos atsiskyrimas nuo Nyderland懦.
鈥 jud臈jimas prie拧 Europos valstybi懦 monarch懦 寞vest膮 艩ventosios s膮jungos sistem膮.

Sukilimo eiga

I etapas (1831 m. kovo pabaiga-bir啪elio prad啪ia) II etapas (1931 m. bir啪elio prad啪ia-ruduo)
partizanin臈 kovos taktika Vilniaus ir Kauno 拧turmas
S u k i l 臈 l i 懦 v e i k s m a i
Susik奴r臈 Vyriausiasis komitetas, tur臈j臋s vadovauti sukilimui.Sukilimas prasid臈jo Raseini懦 apskrityje, u啪imta did啪ioji dalis Lietuvos, i拧skyrus u啪nemun臋, Palang膮, Kaun膮, Vilni懦, Trakus. Sukil臈liai, daugiausia valstie膷iai telk臈si 寞 nedideles grupeles ir didesnius b奴rius, buvo siekiama paraly啪iuoti gerai ginkluotus rus懦 dalinius. I拧 Lenkijos atvyko reguliariosios armijos korpusas, vadovaujamas generol懦 A.Gelgaudo ir D.Chlapovskio. Kaunas paimtas be didesni懦 pastang懦, ta膷iau Vilniaus puolimas nepavyko. Sumu拧ti prie Paneri懦 ir nes臈kmingai m臈gin臋 paimti 艩iaulius, sukil臈liai buvo priversti trauktis.

R
u s i j o s v y r i a u s y b 臈 s v e i k s m a i
Rus懦 kariuomenei pavyko izoliuoti Vilni懦. Vilniaus generalgubernatorius sutelk臈 galing膮 kariuomen臋, atr臈m臈 Vilnius puolim膮, persekiojo besitraukian膷ius sukil臈lius ir juos internavo

Sukilimo pralaim臈jimo prie啪astys:
鈥 Politin臈s: neai拧ki ir konservatyvi sukilimo programa, baiminimasis, kad radikal奴s veiksmai sukels liaudies revoliucij膮, sukilimo vad懦 konservatyvumas.
鈥 Karin臈s: prana拧esn臈s prie拧o j臈gos, nedarnus vadovavimas. Sukil臈liai patys gaminosi ginklus, amunicij膮 ir kitus karinius reikmenis, tik tre膷dalis tur臈jo 拧aunamuosius ginklus.
鈥 Socialin臈s: bajor懦 noras i拧laikyti savo privilegijas. Nesugeb臈ta 寞 sukilim膮 pritraukti vis懦 valstie膷i懦, nes nenor臈ta naikinti baud啪iavos.

Sukilimo padariniai: Rusijos vald啪ia, numal拧inusi sukilim膮, 臈m臈si 鈥瀕enki拧k懦 prad懦 naikinimo politikos鈥:
鈥 Konfiskuoti sukil臈li懦 dvarai, i拧 dvarinink懦 reikalauta papildom懦 mokes膷i懦, i拧tikimyb臈s.
鈥 Sukil臈liai buvo tremiami 寞 Sibir膮, atiduodami 寞 rekr奴tus, i拧 j懦 atimamos pilietin臈s teis臈s.
鈥 Katalik懦 ba啪ny膷ia neteko 啪emi懦, u啪daryta dalis vienuolyn懦.
鈥 漠staig懦 ir pareigybi懦 pavadinimai pakeisti rusi拧kais, valdi拧kose 寞staigose 寞vesta rus懦 kalba, valdininkais gal臈jo b奴ti tik rusai.

鈥 U啪darytas Vilniaus universitetas (1832 m.), likviduota Vilniaus 拧vietimo apygarda.
鈥 Panaikintas III LDK Statutas (1840 m.), 寞vesti Rusijos 寞statymai ir teismai.
鈥 Buvusios LDK 啪em臈s imtos vadinti 艩iaur臈s Vakar懦 kra拧tu.
鈥 Lenkijos karalyst臈 neteko autonomijos, panaikintas seimas, konstitucija, kariuomen臈.

Rusinimas 鈥 prievartinis nerusi拧k懦 taut懦, 寞臈jusi懦 寞 Rusijos imperij膮, asimiliacija.

Antanas Gelgaudas (1792-1831 m.) 鈥 1831 m. sukilimo vadas Lietuvoje. 1830 m. vadovavo lenk懦 sukil臈li懦 daliniams, buvo paskirtas vyriausiuoju sukil臈li懦 vadu. 1831 m. sudar臈 Laikin膮j膮 lenk懦 centrin臋 vyriausyb臋 Lietuvoje. Jo vadovaujama kariuomen臈 puol臈 Rusijos armij膮 ir pa臈m臈 Kaun膮, ta膷iau pralaim臈jo kautynes ties Paneriais, 艩iauliais ir buvo priversta trauktis. Pr奴sijos pasienyje A.Gelgaud膮 nukov臈 juo nusivyl臋s sukil臈li懦 karininkas.

Emilija Pliateryt臈 (1806-1831 m.)

Darnipora.lt