Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:

TRIKAMPIS

1. Trikampiu vadiname geometrinę figūrą, kurią sudaro trys taškai, nesantys vienoje tiesėje, ir juos jungiančios trys atkarpos.
2. Trikampio rūšys pagal kampus:
1) Smailusis – tai toks trikampis, kurio visi trys kampai smailieji.
2) Bukasis – tai toks trikampis, kurio vienas kampas bukasis.
3) Statusis – tai toks trikampis, kurio vienas kampas statusis
3. Trikampių rūšys pagal kraštines:
1) Įvairiakraštis – tai toks trikampis, kurio visos trys kraštinės nėra lygios.
2) Lygiašonis – tai toks trikampis, kurio dvi kraštinės lygios.
3) Lygiakraštis- tai toks trikampis, kurio visos karštinės lygios.
4. Trikampio kampų sumos teorema: trikampio kampų suma lygi .
1) Per tašką B brėžiame tiesę a, lygiagrečią kraštinei AC.
2) (nes jie vidaus priešiniai kampai prie lygiagrečių tiesių a ir AC)
3) .
5. Trikampio nelygybė: Kiekviena trikampio kraštinė
mažesnė už kitų dviejų kraštinių sumą.
6. Trikampio kraštinių ir kampų prieklausų teorema: prieš didesnę trikampio kraštinę yra didesnis kampas, ir atvirkščiai: prieš didesnį trikampio kampą yra didesnė kraštinė.
7. Trikampio pusiaukraštinių savybės:
1) Trikampio pusiaukraštinės kertasi viename taške.
2) Trikampio pusiaukraštinės susikirsdamos dalija viena kitą santykiu 2:1, skaičiuojant nuo viršūnės.
3) Trikampio pusiaukraštinė dalija trikampį į du lygiapločius trikampius.
8. Trikampio pusiaukampinių savybės:
1) Trikampio pusiaukampinės susikerta viename taške.
2) Trikampio pusiaukampinė prieš ją esančią kraštinę dalija į atkarpas, atitinkamai proporcingas kitoms dviem trikampio kraštinėms.
9. Trikampio vidurine linija vadinama atkarpa, jungianti dviejų jo kraštinių vidurio taškus.

Trikampio vidurinės linijos savybės:
1) Trikampio vidurinė linija yra lygiagreti vienai jo kraštinei.
2) Trikampio vidurinė linija yra lygi tos kraštinės pusei.
10. Lygiašonio trikampio savybės:
1) Lygiašonio trikampio kampai prie pagrindo lygūs.
2) Lygiašonio trikampio pusiaukampinė, nurėžta į pagrindą, yra pusiaukraštinė ir aukštinė.
11. Stačiojo trikampio:
a) smailiųjų kampų savybė: stačiojo trikampio smailiųjų kampų suma lygi .
b) statinio prieš kampą savybė: statinis, esantis prieš kampą, lygus pusei įžambinės.
12. Stačiojo trikampio smailiojo kampo sinusu vadinamas prieš tą kampą esančio statinio ir įžambinės santykis.
13. Stačiojo trikampio smailiojo kampo kosinusu vadinamas prie to kampo esančio statinio ir įžambinės santykis.
14. Stačiojo trikampio smailiojo kampo tangentu vadinamas prieš tą kampą esančio statinio ir prie to kampo esančio statinio


[1]  2  3  Toliau
Darnipora.lt