senoves graiku vardai

109 0

Minas (III tūkst. Pr kr)-Dzeuso sūnus, Kretos salos karalius,

po mirties tapęs vienu iš vėlių teisėjų pažemio karalystėje.

Homeras (VIIIa.pr.kr)-graikų poetas.

Šlymanas (XIXa)-XIXa. kasinėjo Hisarliko vietovę, kurioje

buvusi Troja (Ilionas).

Darijus I (VI-Va.pr.kr)-Persijos karalius, kuriam valdant

Persija pasiekė Didžiausią galybę.

Kserksas (Va.pr.kr)-Darijaus I sūnus; vadovavo persų

kariuomenei.

Leonidas (Va.pr.kr)-Spartos karalius.

Solonas (VIa.pr.kr)-graikų poetas; jo reformos iš pagrindų

pakeitė Atikos gyvenimą.

Periklis (Va.pr.kr)-Atėnų valstybės veikėjas, oratorius,

politikas, strategas.

Fidijas (Va.pr.kr)-graikų skulptorius.

Eischilas (VI-Va.pr.kr)-pasaulinės literatūros klasikas;

vienas žymiausių tragedijų autorių.

Sofoklis (Va.pr.kr)-graikų poetas; vienas žymiausių tragedijų

autorių.

Herodotas (Va.pr.kr)-graikų istorikas; sukūrė aprašomąją

žmogaus a

anatomiją, patikslino diagnozės metodus.

Demokritas (V-Iva.pr.kr)-graikų filosofas, atomizmo

teorijos pradininkas.

Aristotelis (IVa.pr.kr)-laikomas visapusiškiausiu antikos filosofu

ir gamtotyrininku; logikos pradininkas; Platono mokinys.

Sokratas (Va.pr.kr)-graikų filosofas.

Platonas (V-IVa.pr.kr)-graikų filosofas; Sokrato mokinys.

Aleksandras Makedonietis (IVa.pr.kr)-Makedonijos karalius,

antikos karvedys.

Archimedas (IIIa.pr.kr)-graikų matematikas, fizikas bei išradėjas,

įvairiapusiškiausias anų laikų mokslininkas.

Demostenas (IIIa.pr.kr)-Atėnų valstybės veikėjas ir autorius.

Heziodas (VIII-VIIa.pr.kr)-graikų poetas; jo veikalas „Teogonija“

pateikia Kretos-Mikėnų civilizacijos meto graikų pasaulio suvokimą.

Miltiadas (Va.pr.kr)-graikų strategas.

Temistoklis (Va.pr.kr)-žymus politinis veikėjas; vadovavo politinei

jūros grupuotei.

Hipokratas (V-IVa.pr.kr)-žymiausias antikos laikų gydytojas;

medicinos tėvas.

Euklidas (IVa.pr.kr)-graikų matematikas.

Pitagoras (VIa.pr.kr)-graikų filosofas; žymiausias idealistinės

filosofijos atstovas.

Aristofanas-graikų komedijos k
klasikas.

Peisistratas (VIa.pr.kr)- 560m.pr.Kr. jėga užgrobė valdžią Atėnuose.

Tapęs tironu tęsė Solono politiką. Socialinę jos atramą sudarė

diakrijai-neturtingi kaimo žmonės.Jo valdymo laikotarpiu buvo užimtas

Sigėjo uostas.Tuo laiku Atėnai tapo tikru amatų ir prekybos centru.

Valstybės centralizacijos idėjai tarnavo religinė Peisistrato

politika(valstybinis Dioniso kultas, A
Atėnės kultas).

Kleistenis (VI-Va.pr.kr)- Kleistenio reformos galutinai panaikino

giminių – gentinių santykių liekanas ir politinę Atėnų santvarką

padarė demokratiškesnę.

Komentuokite!