senoves graiku vardai

3077 0

Minas (III tūkst. Pr kr)-Dzeuso sūnus, Kretos salos karalius,

po mirties tapęs vienu iš vėlių teisėjų pažemio karalystėje.

Homeras (VIIIa.pr.kr)-graikų poetas.

Šlymanas (XIXa)-XIXa. kasinėjo Hisarliko vietovę, kurioje

buvusi Troja (Ilionas).

Darijus I (VI-Va.pr.kr)-Persijos karalius, kuriam valdant

Persija pasiekė Didžiausią galybę.

Kserksas (Va.pr.kr)-Darijaus I sūnus; vadovavo persų

kariuomenei.

Leonidas (Va.pr.kr)-Spartos karalius.

Solonas (VIa.pr.kr)-graikų poetas; jo reformos iš pagrindų

pakeitė Atikos gyvenimą.

Periklis (Va.pr.kr)-Atėnų valstybės veikėjas, oratorius,

politikas, strategas.

Fidijas (Va.pr.kr)-graikų skulptorius.

Eischilas (VI-Va.pr.kr)-pasaulinės literatūros klasikas;

vienas žymiausių tragedijų autorių.

Sofoklis (Va.pr.kr)-graikų poetas; vienas žymiausių tragedijų

autorių.

Herodotas (Va.pr.kr)-graikų istorikas; sukūrė aprašomąją

žmogaus an

natomiją, patikslino diagnozės metodus.

Demokritas (V-Iva.pr.kr)-graikų filosofas, atomizmo

teorijos pradininkas.

Aristotelis (IVa.pr.kr)-laikomas visapusiškiausiu antikos filosofu

ir gamtotyrininku; logikos pradininkas; Platono mokinys.

Sokratas (Va.pr.kr)-graikų filosofas.

Platonas (V-IVa.pr.kr)-graikų filosofas; Sokrato mokinys.

Aleksandras Makedonietis (IVa.pr.kr)-Makedonijos karalius,

antikos karvedys.

Archimedas (IIIa.pr.kr)-graikų matematikas, fizikas bei išradėjas,

įvairiapusiškiausias anų laikų mokslininkas.

Demostenas (IIIa.pr.kr)-Atėnų valstybės veikėjas ir autorius.

Heziodas (VIII-VIIa.pr.kr)-graikų poetas; jo veikalas „Teogonija“

pateikia Kretos-Mikėnų civilizacijos meto graikų pasaulio suvokimą.

Miltiadas (Va.pr.kr)-graikų strategas.

Temistoklis (Va.pr.kr)-žymus politinis veikėjas; vadovavo politinei

jūros grupuotei.

Hipokratas (V-IVa.pr.kr)-žymiausias antikos laikų gydytojas;

medicinos tėvas.

Euklidas (IVa.pr.kr)-graikų matematikas.

Pitagoras (VIa.pr.kr)-graikų filosofas; žymiausias idealistinės

filosofijos atstovas.

Aristofanas-graikų komedijos kl
lasikas.

Peisistratas (VIa.pr.kr)- 560m.pr.Kr. jėga užgrobė valdžią Atėnuose.

Tapęs tironu tęsė Solono politiką. Socialinę jos atramą sudarė

diakrijai-neturtingi kaimo žmonės.Jo valdymo laikotarpiu buvo užimtas

Sigėjo uostas.Tuo laiku Atėnai tapo tikru amatų ir prekybos centru.

Valstybės centralizacijos idėjai tarnavo religinė Peisistrato

politika(valstybinis Dioniso kultas, At
tėnės kultas).

Kleistenis (VI-Va.pr.kr)- Kleistenio reformos galutinai panaikino

giminių – gentinių santykių liekanas ir politinę Atėnų santvarką

padarė demokratiškesnę.

Join the Conversation