LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ VAŽIUOKLĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO EKONOMINIS PROJEKTAS

1892 0

TURINYS

ĮVADAS 2

1. ŠALTINIŲ APŽVALGA 3-4

2. LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ VAŽIUOKLĖS REMONTO ĮMONĖS KŪRIMO ORGANIZACINĖ – EKONOMINĖ ANALZĖ 5

2.1. Įmonės veikla ir valdymas 5

2.2. Serviso paslaugų analizė 7

2.2.1. Technologinė įranga 9

2.2.2. Technologinis procesas 10

2.2.3. Metinė darbų apimtis 11

2.3. Rinka ir konkurentai 11

2.4. Prielaidos ir verslo rizika 12

2.5. Finansų planas 13

IŠVADOS 24

LITERATŪROS SĄRAŠAS 25ĮVADAS

Automobilio ar automobilių remontas, auto taisymas ir auto tvarkymas – nesvarbu kaip pavadintos paslaugos kurios reikalauja kruopštumo, žingeidumo ir noro surasti bei spręsti problemas – tokie mes ir stengiamės būti.

Greitėjantis gyvenimo tempas ir nuolatinė laiko stoka padarė mūsų turimus automobilius neatsiejamus nuo mūsų kasdienybės. Kadangi tai mūsų kasdienybės dalis, tai ji turi patikimai tarnauti, todėl reikia palaikyti au

utomobilio techninę priežiūrą. Patikėkite automobilio remontą žmonėms, kuriems svarbesnė kokybė nei kiekybė – taip turėsite maksimaliai gerai suremontuotą automobilį kuris bus patikimas kelyje.

Pagrindinės eksploatuojamų automobilių gedimai yra susyja su važiuokle. Važiuoklė nėra tiesiog ratai ar stabdžiai. Ši sąvoka apima kur kas platesnę detalių bei gedimų sferą: remontuojamos ir keičiamos detalės – amortizatoriai, spyruoklės, vairo traukės, vairo traukių antgaliai ir apsauginės gumos, svirtys, keičiami ir presuojami šarnyrai, keičiami ir presuojami sailentblokai, pusašiai ir jų šarnyrai, ratų guolių keitimas, granatų keitimas, apsauginių granatos gumų ke
eitimas, atraminių guolių ir plokštelių keitimas, keičiami ir remontuojami stabilizatoriai ir kitos važiuoklės, bei pakabos dalys.

Mano projektuojamas servisas atliks kokybiškus važiuoklės remonto darbus. Bus derinama optimaliausia kaina, kurią klijantas galėtų mokėti.

Įmonė turėtų nesunkei įsitvirtinti rinkoje ir konkuruoti joje. Šilutės ra
ajone tokias paslaugas atliekančių įmonių yra gana nemažai, bet visos jos siekia labai didelio pelno, ir todėl kainos yra irgi labai didelės. Kurti tokią įmonę yra tinkamos sąlygos. Ir ji sugebėtų konkuruoti su kitomis įmonėmis.

Objektas –Individuoli automobilio važiuoklės remonto įmonė

Tikslas – Parengti automobilio važiuoklės remonto įmonės ekonominį projektą

Uždaviniai:

1. Išanalizuoti informacinius šaltinius, kuriais remiantis atliktas darbas.

2. Suformuluoti verslo idėją, ir parinkti jai tinkamą verslo valdymo formą

3. Įvertinti rinką. Apskaičiuoti kiek paslaugų gali būti parduota rinkoje per mėnesį.

4. Rementis statistika, spaudos ir įvairių katalogų informacija, įvertinti konkurentus.

5. Parengti automobilio važiuoklės remonto serviso finansų planą.

1. ŠALTINIŲ APŽVALGA

Sėkmingas verslas-investicija beveik visam gyvenimui. Tai kartu ir nepriklausomybė nuo kitų, tačiau rizika visada buvo ir bus, kad ir kiek visa sistema butu atidirbta. Tačiau rizikos ėmimasis už tam tikrą atlygį yra, sakyčiau, gana na

audingas sandoris. Prieš pradedant verslą labai svarbu susipažinti su rinka, jos etapais bei žinoti kaip veikia verslo funkcijos.

Rinka — tai prekinių ir piniginių santykių visuma, prekių ir paslaugų mainai tarp pirkėjų ir pardavėjų, vykstantys pagal prekinės gamybos ir cirkuliacijos dėsnius. Rinka padeda koordinuoti įvairių ekonomikos subjektų veiklą ir tenkinti žmonių poreikius. Ji netapatintina su tam tikra prekyviete, kurioje vyksta pirkimo – pardavimo sandoriai. Toks požiūris yra per siauras. Sąvokos „rinka“ reikšmė daug platesnė. Ji apibūdina sąlygų kompleksą, kuris leidžia prekės pirkėjams ir pa
ardavėjams susisiekti vienas su kitu ir sukelia konkurenciją, vieną vertus, tarp pirkėjų, ir kita vertus, tarp pardavėjų. Kiekviena prekė turi savo rinką su savo pirkėjais ir pardavėjais, net jei ir nėra kokios nors specialios vietos, kur jie susitikinėtų.

Tačiau ekonomistai supranta rinką, kaip sudėtingą ekonominį reiškinį, kuris apima visus ekonominius ryšius tarp pirkėjų ir pardavėjų bei įvairias organizacijas, kurios padeda prekės pirkėjui susisiekti vienam su kitu. Spręsdama minėtuosius uždavinius, t y. pasirinkimo klausimus, kurie kyla dėl begalinių poreikių ir ribotų galimybių, kiekviena visuomenė privalo atsakyti į šiuos pagrindinius klausimus:

1. Kokias teikti paslaugas ir kiek? Kurį gamybos galimybių kreivės tašką vertėtų pasirinkti?

2. Kaip bus šios prekės ir paslaugos gaminamos, naudojant turimus (dažniausiai ribotus) išteklius?

3. Kam bus teikiamos paslaugos? Kas vartos pasla.ugas?

Verslas – ne vien organizavimas ir valdymas. Verslininkas turi rasti naują idėją ir įkūnyti ją galutiniui rezultatui. Tai savarankiška veikla, paremta asmenine rizika, kurios tikslas – gauti pelną, panaudojant savo sugebėjimus, žinias, laiką, kitų žmonių pinigus ir kitų žmonių darbą.

Verslo rūšys ir formos gali būti skiriamos pagal įvairius kriterijus:

• legalumą (atitikimą teisės aktams) – legalus ir nelegalus (šešėlinis verslas),

• veiklos ypatumus, jos rūšis ir porūšius – prekyba, gamyba, tarpininkavimas, paslaugos,

• sektorius, kuriuose veikiama – finansai, bankai, pramonė, žemės ūkis (steigiamos ŽŪB),

• mastą – smulkus ir vidutinis verslas, stambusis verslas.

Verslą sudaro 4 etapai:

1) Naujos idėjos paieška ir jo

os įvertinimas;

2) Verslo plano sudarymas;

3) Išteklių paieška;

4) Įstaigos ar įmonės valdymas.

Veiksmai, lemiantys naują idėją: terminai (laikas); tiesioginė ir potenciali idėjos vertė; rizikos įvertinimas ir raidos prognozė; verslininko tikslų, žinių, gebėjimų ir idėjų atitikimas; produkto palyginimas su konkurentų produktu.

Verslo planas, finansų planas ir apsirūpinimas lėšomis, įmonės nuosavybės forma; – įsitvirtinimo rinkoje strategija.

Verslo funkcijos yra skirstomos:

Įšorinės verslo funkcijos

• Gamina prekes

• Skatina konkuruoti

• Teikia paslaugas

• Sukuria turtą

• Suteikia naujų darbo vietų

Vietinės verslo funkcijos

• Gamybinė funkcija

• Finansinės apskaitos funkcija

• Rinkodaros funkcija

• Personalo valdymo funkcija

• Tiekimo funkcija

Visos priklauso viena nuo kitos.

1. LENGVOJO AUTOMOBILIO VAŽIUOKLĖS REMONTO ĮMONĖS KŪRIMO ORGANIZACINĖ – EKONOMINĖ ANALIZĖ

Įmonė savaime dar nėra verslas. Įmonė yra tik žmonių veiklos ir gyvybingos verslo idėjos bei kapitalo funkcionavimo juridinis pagrindas. Pateiksiu tipiškus verslo kūrimo žingsnius:

1. Tikslus verslo idėjos formulavimas. Jeigu nusprendėte pradėti verslą, turite ne tik apibrėžti veiklos kryptį, bet ir tiksliai suformuluoti verslo idėją, taigi atsakyti į klausimą: “Kas man uždirbs pinigus?”.

Pavyzdžiui, jeigu atidarysite automobilių automobilių važiuoklės remonto servizą, ką ypatingo pasiūlysite savo klientams, kad jie pasirinktų būtent jūsų servizą, o ne važiuotu į kitą servizą – juk konkurencija šiuose versluose yra labai didelė.

2. Aplinkos analizė. Įvertinkite jūsų produkto rinką. Apibrėžkite kuo tiksliau, kas bus jūsų produkto vartotojai, ir, remdamiesi spaudos arba statistine informacija, pabandykite apskaičiuoti, kiek rinkoje gali būti parduota panašaus produkto per mėnesį arba per metus. Taippat įvertinkite rinkos tendencijas – ar jos dy

ydi sauga, arsmunka, aryrapastovus? Žinios apie konkurentus ir jų produktų savybes padės jums sukurti savo produktą ir nustatyti kainą, už kurią tą produktą galėsite parduoti.

3. Pradinio kapitalo suformavimas. Verslo pradžiai reikės suformuoti pradinį kapitalą. Jeigu steigsite uždarąją akcinę bendrovę, turėsite grynais pinigais įnešti į kapitalą mažiausiai 10 tūkst. litų. Jeigu neturite galimybės suformuoti veiklai reikalingo kapitalo, galite ieškoti partnerių arba bandyti pritraukti papildomą finansavimą.

4. Prognozavimas. Paruoškite jūsų veiksmų, kuriant verslą, operatyvinį planą bei strateginį verslo vystymo planą.

5. Partnerių paieška. Partnerių galite ieškoti tiek tuo atveju, kai trūksta nuosavų pinigų, tiek ir tuo atveju, jeigu neturite pakankamos patirties produkto gamybos, pardavimo ir kitoje srityje. Gali būti naudinga turėti partnerį, kuris turi panašios veiklos patirtį arba savo verslą artimoje srityje.

6. Įmonės steigimas ir kiti juridiniai veiksmai. Įvykdę pirmus penkis žingsnius, nurodytus šiame sąraše, galite steigti įmonę.

2.1 Įmonės veikla ir valdymas

Įmonės pavadinimas „SAFE“ (Šilutės automobilių važiuoklės remontas). Tai individuali, privačiam asmeniui priklausanti įmonė. Įmonė kuriama Šilutės miesto centre, klientams matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje.

Pagrindinė įmonėje veiklos sritis – automobi.lių važiuoklės patikra ir jos gedimų remontas. Įmonė specializuojasi įvairios markės automobilius. Įmonės teikiamos paslaugos yra kokybiškesnės, nei kitose, panašias paslaugas teikiančiose įmonėse, nes ji pasižymi nauja technika ir kvalifikuotais darbuotojais. Įmonė yra specializuota, ir darbininkai kvalifikuoti šiam darbui. Įmonės teikiamomis

. . .

Join the Conversation