Verslo planas kurjeriu tarnybai

1568 0

ĮVADAS

Augančios konkurencijos sąlygomis vis labiau auga reikalavimai verslui ir verslo partneriams. Pažanga žengia sparčiais žingsniais ir versle atsiranda vis daugiau šiuolaikinių sprendimų ir pažangių technologijų.

Labiausiai vertinamas tikslumas ir greitumas, todėl kurjerių paštas įgyja vis daugiau reikšmės.

Kurjerių paslaugos ypač naudingos tiems, kurie turi daug verslo partnerių ir siuntų visoje Lietuvoje.

Šiuo metu kurjerių paslaugos dažniausiai naudojamas prekių distribucijai ir tiekimui. Vis daugiau tiekimo ir prekybos kompanijų atsisako savo transporto ir naudojasi smulkias siuntas gabenančių kompanijų paslaugomis.

Taip pat ir fiziniai asmenys kuo toliau, tu

uo daugiau pradeda naudotis kurjerių paslaugomis, nes tai yra patikimiau ir greičiau, negu naudojantis paštu ar autobusų stočių siuntomis.

TURINYS

ĮVADAS 2

1. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 4

1.1. ĮMONĖS TIPAS 4

1.2. VEIKLOS POBŪDIS 4

1.3. ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA 4

2. RINKODAROS ORGANIZAVIMAS 6

2.1. VERSLO IDĖJOS, VEIKLOS KRYPTYS 6

2.2. RINKOS ANALIZĖ 6

2.3. KONKURENCIJOS ANALIZĖ 8

2.4. PREKĖS AR PASLAUGOS ANALIZĖ 9

2.5. PREKĖS AR PASLAUGOS KAINA 9

2.6. PREKĖS AR PASLAUGOS PATEIKIMAS 11

2.7. PARDAVIMŲ PROGNOZĖ 11

2.8. REKLAMA IR RĖMIMAS 12

3. PERSONALO VADYBA 17

3.1. PERSONALO FORMAVIMAS 17

3.2. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS. 17

3.3. ATLYGINIMŲ NUSTATYMAS 18

4. FINANSAI 19

4.1. LĖŠŲ POREIKIS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 19

5. RIZIKOS VEIKSNIAI 20

6. DARBO APSAUGA 21

7. APLINKOSAUGA 24

IŠVADOS 25

LITERATŪRA 26

PRIEDAI 27

1. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

1.1. ĮMONĖS TIPAS

Galvoju atidaryti UAB „SSL“ (Skubios Siuntos Lietuvoje), kuri teiks kurjerių paslaugas.

Uždaroji akcinė bendrovė – tai įmonė, kurios įstatinis kapitalas bus 200000 litų, visas akcijų paketas priklausys įmonės savininkui.

1.2. VEIKLOS PO

OBŪDIS

UAB „SSL“ teiks kurjerių paslaugos. Kurjerių paslaugos – tai siuntinių ir siuntų išvežiojimas „nuo durų iki durų“, t.y. kurjeris atvažiuoja iki siuntėjo, paima siuntą ir nuveža iki gavėjo.

1.3. ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA

Įmonėje bus penki centrai (pagrindinis Kaune), įkurti penkiuose didžiausiuose miestuose (Vilnius, Kaunas, Kl

laipėda, Panevėžys, Šiauliai). Kiekviename centre dirbs po penkis darbuotojus. Keturi kurjeriai ir vienas administratorius. Tik pagrindiniame centre dar dirbs buhalteris, du vairuotojai, išvežiojantys siuntinius tarp centrų, ir direktorius.

Kurjeriai klientams išvežios ir iš jų priiminės siuntinius.

Administratorius priiminės užsakymus pateiktus telefonu ir faksu. Taip pat jis skirstys kur turi būti pristatyti iki centro atvežti siuntiniai ir prižiūrėti, kad nepasimestų ir laiku būtų pristatyti siuntiniai.

Vairuotojai 17val. iš pagrindinio centro, esančio Kaune, išvežios siuntinius iki kitų centrų. Vieno iš jų važiavimo maršrutas bus toks: Kaunas – Vilnius – Panevėžys – Šiauliai – Klaipėda – Kaunas, o kito atvirkščiai, t.y. Kaunas – Klaipėda – Šiauliai – Panevėžys – Vilnius – Kaunas.

Buhalteris tvarkys įmonės buhalteriją.

Direktorius prižiūrės bendrą įmonės veiklą, vystys marketingą. Marketingas, kaip ir kitos mokslo šakos, remiasi daugelio kitų mokslų žiniomis: valdymo, ekonomikos, statistikos, psichologijos, so
ociologijos teorijomis, matematika ir modeliavimo metodais, įvairiomis informacinėmis sistemomis. Kitos mokslo žinios ir metodai marketinge pasitarnauja pagrindiniam jo tikslui – vartotojų poreikių tenkinimui.

2. RINKODAROS ORGANIZAVIMAS

2.1. VERSLO IDĖJOS, VEIKLOS KRYPTYS

Įmonės strateginis tikslas – sukurti tokią paslaugą, kuri geriausiai tenkintų vartotojų, visuomenės poreikius ir garantuotų įmonės galimybes gauti stabilų pelną. Siekiant šio tikslo, reikia suformuoti atitinkamus konkrečius marketingo uždavinius. Galima išskirti tris uždavinių grupes:

1. Uždavinius, susijusius su poreikių analize ir rinkos tyrimu.

2. Uždavinius, susijusius su įmonės teikiamos paslaugos atitikimu rinkos struktūrą.

3. Uždavinius, susijusius su poveikiu paslaugos pirkėjui, formuojant jo po

oreikių struktūrą.

2.2. RINKOS ANALIZĖ

Ši paslauga yra ypač naudinga kompanijoms, turinčioms siuntų į daugėlį miestų ir rajonų arba turinčioms vos vieną-kitą siuntą.

Remiantis net pačiais kukliausiais skaičiavimais, kompanijos sąnaudos automobiliui bei vairuotojui išlaikyti yra 100 Lt per dieną. Jei kompanija turi daug siuntų, kurias pristato visoje Lietuvoje, vienos transporto priemonės išlaikymas kasdien kompanijai kainuoja apie 350 Lt (įvertinant amortizacinį transporto priemonės nusidėvėjimą 5 metams, draudimo, remonto ir kitas išlaidas, o taip pat vairuotojo atlyginimą, fizinių asmenų pajamų ir Sodros mokesčius).

Taigi firmai turinčiai mažai siuntų, vairuotojas ir mašinos išlaikymas kainuoja 2200-3100 Lt per mėnesį, o firmoms turinčioms daug siuntų visoje Lietuvoje ši suma susidarys žymiai didesnė – nuo 7700 Lt iki 10800 Lt per mėnesį. O jeigu reikia išvežioti į visiškai skirtingas Lietuvos vietas, tai vieno vairuotojo ir vienos mašinos gali neužtekti – tada išlaidos tampa dar didesnėmis.

Remiantis „Verslo žinių“ pateikta informacija, net 83 procentai Lietuvos įmonių pasitiki kurjerių kompanijomis ir naudojasi skubių siuntų gabenimo paslaugomis. Latvijoje ir Estijoje, toks pasitikėjimas atitinkamai yra 78 procentai ir 39 procentai. Tyrimą atlikusi “Baltic Data House” apklausė 1,368 kompanijas, besinaudojančias skubių siuntų ir logistikos paslaugomis Apie 46 procentus Lietuvos įmonių bent kartą per savaitę kreipiasi į kurjerių kompanijas (Estijoje – 64 procentai, Latvijoje – 40 procentų), o 38 procentai naudojasi minėtomis paslaugomis bent kartą per mėnesį (Estijoje – 25 procentai, Latvijoje – 41 procentas). Populiariausios siuntų pakuotės Lietuvoje ir Estijoje – 5-36 kg, Latvijoje di

idžiąją dalį skubių siuntų sudaro smulkūs paketai.

Toliau pateikti duomenys rodo, kad vis daugiau smulkių siuntų Lietuvos įmonės perleidžia specialiai tuo užsiimančioms bendrovėms. Skambučių centro “NeltėLink” atliktas tyrimas parodė, kad naudojimasis “Lietuvos pašto” siuntų persiuntimu, lyginant praėjusių metų rudens ir šių metų pavasario duomenis, sumažėjo nuo 32 proc. iki 21 proc., kone trigubai krito domėjimasis ir autobusų stočių siuntų persiuntimo tarnybų paslaugomis. Šiuo metu tik kas 6 Lietuvos kompanija skubias siuntas gabena savo transportu, o daugiau nei pusė iš apklaustų 4000 įmonių yra linkusios naudotis kurjerių tarnybų paslaugomis. Dėl patikimumo ir tikslumo privačios skubių siuntų bendrovės artimiausiu metu gali dar labiau išplėsti savo rinkos dalį.

Iš to matyti, kad kuo toliau tuo daugiau bus besinaudojančių kurjerių paslaugomis.

2.3. KONKURENCIJOS ANALIZĖ

Lietuvoje nėra daug kurjerių paslaugas teikiančių bendrovių, todėl įsiterpti į rinką bus gana nesunku. Bene didžiausia kurjerių paslaugas teikianti įmonė yra UPS (United Parcel Service), kurios veikla yra išvystyta visame pasaulyje. Kitos stambesnės įmonės yra „LEX SYSTEM“ ir „BIZ-PAK“. Kitų mažesnių firmų galima ir neminėti, nes pagrinde jos užsiima tik vietinėmis kurjerių paslaugomis – jos išvežioja tik savo regione (savo mieste, rajone). Taip pat kol kas dar reikia kreipti dėmesį ir į “Lietuvos pašto” siuntas ir autobusų stočių siuntų persiuntimo tarnybas. Autobusų stočių siuntų persiuntimo tarnybomis pagrinde naudojasi fiziniai asmenys norintys iš vi

ieno Lietuvos miesto (kaimo) persiusti į kitą miestą (kaimą). Bet besinaudojančių autobusų stočių siuntų persiuntimo tarnybomis ir “Lietuvos pašto” siuntomis yra vis mažiau, nes iki pašto ar autobuso stoties dar reikia siuntinį atvežti, jį pasiimti, o naudojantis autobusų siuntomis, tai netgi ir laukti tam tikrą valanda pačio autobuso. Ir paskaičiavus, kad nedidelį krovinį galėtų pervežti iš vieno Lietuvos kampelio iki kito, žmogus turi važiuoti iki pašto (autobusų stoties) ir paskui atgal, taip pat ir siuntą gaunantis žmogus turi važiuoti į vietą ir pasiimti siuntą, ši kelionė jiems kainuoja, taip pat ir pats siuntimas turi savo kainą, taigi gaunasi, kad žmogus už siuntinį moka kur kas brangiau, negu naudodamasis kurjerių paslaugomis. Taigi „Lietuvos pašto“siuntoms ir autobusų siuntoms tikrai nėra ateities.

Priede Nr.1 pateikiu konkurencinių įmonių žemiausius tarifus.

2.4. PREKĖS AR PASLAUGOS ANALIZĖ

Kaip pavyzdį paėmiau įmonę „LEX SYSTEM“. Šios bendrovės gabenamų krovinių skaičius per pirmąjį 2002 metų ketvirtį lyginant su 2001 metų tuo pačiu laikotarpiu išaugo 80 proc.

2002 metų vasario mėnesio pabaigoje BĮ UAB “LEX System” užregistravo, kad kompanijos pervežtų siuntų skaičius pasiekė pusės milijono ribą. 1999 metų, kai įmonė pradėjo teikti skubaus siuntų gabenimo Lietuvoje paslaugą, ji aptarnavo 18 tūkstančių siuntų per metus.

Iš to galima spręsti, kad ši paslauga tikrai yra reikalinga.

2.5. PREKĖS AR PASLAUGOS KAINA

Kainų nustatymų politika glaudžiai susijusi su įmonės padėtimi r

. . .

UAB “SSL” vadovybė pritaria aplinkosaugos vadybos sistemos įdiegimui ir prisiima atsakomybę už pasikeitimus ir jų poveikį aplinkai bei žmonėms.

Įmonė siekia, kad jos veikla ir tiekiamos pavojingų krovinių transportavimo paslaugos atitiktų kompanijos vidaus politiką, Lietuvos Respublikos įstatymus ir tarptautinius susitarimus.

Kompanija sieks poveikio aplinkai minimizavimo, taupaus vandens, elektros energijos, žaliavų ir antrinio atliekų panaudojimo bei atliekų susidarymo prevencijos.

UAB “SSL” sieks saugaus pavojingų krovinių pakrovimo – iškrovimo bei gabenimo, užkirs kelią žmonių sveikatos ir aplinkos pavojui.

UAB “SSL” sieks nenumatytų pavojingų atsitikimų, gaisrų, sprogimų ar įvairių cheminių medžiagų nutekėjimų ir darbuotojų sveikatos pažeidimo prevencijos.

Kompanija sieks vykdyti darbuotojų saugaus darbo ir aplinkosaugos apmokymus, kurie bus pastoviai tobulinami. Tuo bus siekiama, kad darbuotojai įsitrauktų į aplinkosauginę veiklą, suprastų savo darbo padarinius aplinkai ir svarbą kompanijos aplinkosauginėje politikoje.

Įmonė sieks aplinkosauginės politikos ir veiklos veiksmingumo tobulinimo bei tęstinumo.

Už aplinkosauginės politikos sukūrimą ir laikymąsi atsakingas buhalteris, kaip vadovybės atstovas aplinkos apsaugos vadybos sistemai.

IŠVADOS

1. UAB “SSL” dirba pelningai.

2. Ši firma patikima ir saugi, atitinkanti visus tokio pobūdžio firmoms keliamus reikalavimus.

3. Firma turi tendenciją plėstis.

4. Sukuriamos naujos darbo vietos bedarbiams.

LITERATŪRA

1. Zonė Šaltienė „Komercinės įmonės mokslo pagrindai“, Vilnius, 1998.

2. Zonė Šaltienė „Darbų sauga ir darbo higiena“ (mokymo priemonė)

4. Regina Virvilaitė „Marketingas“, Kaunas, 1997.

5. Andrius Jovaiša “Kaip parengti verslo planą”. Vilnius,2001.

6. Birutė Leonienė “Verslo pradmenys”, Kaunas, 1998.

PRIEDAI

Priedas Nr.1

Konkurencinių įmonių žemiausi tarifai:

Iki (.) Kg m3 Lt

Vokas 0,5 A4 vokas 6,00

Laiškas 2 0,01 8,00

Laiškas + 4 0,02 10,00

Mini Pakas 15 0,07 15,00

Paketas 30 0,15 22,00

Super Pakas 60 0,30 35,00

Hyper Pakas 100 0,50 40,00

Krovinys 200 1,00 80,00

Krovinys 500 2,50 100,00

Krovinys 1000 5,00 200,00

Krovinys 2000 10,00 400,00

Krovinys 3000 15,00 500,00

Krovinys 4000 20,00 600,00

Krovinys 5000 25,00 700,00

Krovinys 6000 30,00 800,00

Priedas Nr.2

„SSL“ paslaugos tarifai.

Iki (.) Kg m3 Lt

Vokas 0,5 A4 vokas 5,00

Laiškas 2 0,01 7,00

Laiškas+ 4 0,02 9,00

Mini Pakas 15 0,07 14,00

Paketas 30 0,15 20,00

Super Pakas 60 0,30 30,00

Hyper Pakas 100 0,50 35,00

Krovinys 200 1,00 70,00

Krovinys 500 2,50 90,00

Krovinys 1000 5,00 185,00

Krovinys 2000 10,00 380,00

Krovinys 3000 15,00 470,00

Krovinys 4000 20,00 570,00

Krovinys 5000 25,00 660,00

Krovinys 6000 30,00 750,00

Priedas Nr.4

Reklama spaudoje, žurnaluose ir reklaminių lapukų pavyzdys:

Priedas Nr.3

Užsakymų prognozė pirmiems metams:

Mėnesiai I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Metai

Siuntos 5000 6500 8000 10000 13000 14000 14000 16000 18000 21000 24000 32000 181500

Kainų vidurkis 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Viso gauti pinigai 45000 58500 72000 90000 117000 126000 126000 144000 162000 189000 216000 288000 1633500

Priedas Nr.5

Finansinė ataskaita.

Mėnesiai I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Metai

Siuntos 45000 58500 72000 90000 117000 126000 126000 144000 162000 189000 216000 288000 1633500

Paskola 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200000

Kuro sąnaudos 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 99000

Patalpų nuoma 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000

Atlyginimai ir soc. draudimas 18490 18490 18490 18490 18490 18490 18490 18490 18490 18490 18490 18490 221880

Komunalinės ir energetikos sąnaudos 1500 1500 1300 1000 800 800 800 800 1000 1300 1500 1500 13800

Reklamos sąnaudos 15000 14000 11000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 130000

Ryšio paslaugos 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200

Klelių mokestis 225 292,5 360 450 585 630 630 720 810 945 1080 1440 8167,5

Palūkanos ir skolos atidavimas 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 210000 320000

Veiklos pelnas -14065 367,5 17000 36210 63275 72230 72230 90140 107850 134415 161080 32720 773453

Ilgalaikis turtas 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000

Pinigų likutis 65935 367,5 17000 36210 63275 72230 72230 90140 107850 134415 161080 32720 853453

Join the Conversation