Vartojimo mokesčiai Lietuvoje

768 0

Vartojimo mokesčiai Lietuvoje

Lietuva yra viena iš mažiausių mokesčių šalių Europos Sąjungoje (ES). Bendras mokesčių, lygis yra tarp šešių žemiausių ES. Remiantis statistika, mokesčiai Lietuvoje sudaro 29,3 proc. BVP, o ES vidutiniškai jie siekia 38,4 proc. Palyginti su kitomis Baltijos šalimis, Lietuva yra tarp Latvijos (26,6 proc.) ir Estijos (35,9 proc.). Vartojimo apmokestinimas Lietuvoje yra mažesnis nei vidutiniškai ES. 2009 m. duomenimis, faktinė vartojimo mokesčių našta, kuri apskaičiuojama visus vartojimo mokesčius padalijus iš namų ūkių vartojimo išlaidų, buvo 16,5 proc., t. y. vienas iš penkių žemiausių rodiklių Europoje. Nuo 20

008 m. iki 2009 m. ji sumažėjo vienu procentiniu punktu. Vartojimo mokestis, tai valstybinis mokestis, taikomas prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms, t.y. akcizai ir pridėtinės vertės mokestis (PVM). Vartojimo mokesčiai yra regresyvūs gerovės atžvilgiu – nors jų tarifas yra visiems vienodas, didesnes pajamas gaunantiems asmenims šis mokestis yra palyginti mažesnis.

Akcizas – į valstybės biudžetą mokamas tam tikrų prekių vartojimo mokestis. Tai vienkartinis mokestis už į rinką išleistos prekės vienetą. Akcizų objektais paprastai yra neelastingos paklausos prekės, t.y., prekės, kurių paklausa didėjant kainai keičiasi mažai ar

rba visai nesikeičia. Akcizai yra labai svarbus nacionalinio biudžeto pajamų šaltinis, per metus užtikrinantis daugiau kaip 3 mlrd. Lt arba 12% įplaukų į nacionalinį biudžetą. Tai panaši suma, kuri skiriama ekonomikos sričiai, arba pusė sumos, kuri skiriama švietimo ar sveikatos apsaugos sritims. Ak
kcizo pajamų planas nėra vykdomas nuo 2008 m., o šešėlinė rinka yra įvardijama kaip pagrindinė plano nevykdymo priežastis. Skaičiuojama, kad 2012 m. dėl akcizinių prekių šešėlinės rinkos Lietuva iš akcizo ir PVM neteko apie 900 mln. Lt biudžeto pajamų.

Lietuvoje ir ES taikomi akcizo tarifai.

1. Alkoholiniai gėrimai. Lietuvoje alkoholiniams gėrimams taikomi akcizo mokesčiai viršija ES nustatytą minimalų lygį: etilo alkoholio tarifas yra 2,3 karto, tarpinių produktų – 2,6 karto didesnis, alaus – 1,4 didesnis. Tarp ES šalių Lietuva išsiskiria kaip santykinai mažiau apmokestinanti alų (užima 23-ą vietą iš 28-ių), bet santykinai daugiau apmokestinanti neputojantį vyną ir fermentuotus gėrimus (9-10 vietos), pagal kitų gėrimų apmokestinimą užima 13-14 vietas.

2. Apdoroto tabako gaminiai. Nors Lietuva po įstojimo į ES akcizo mokestį cigaretėms padidino kelis kartus, tačiau vis dar taiko mažiausią tarp ES šalių mokestį nominalia išraiška. 20

014 m. ES padidinus minimalius cigarečių akcizo mokesčio tarifus, Lietuva šių reikalavimų nevykdo, bet yra įsipareigojusi naują minimalų lygį pasiekti iki 2018 m.

3.Energiniai produktai, naudojami kaip automobilių variklių degalai. Lietuva tenkina minimalius ES reikalavimus visose degalų kategorijose: dyzeliniams degalams Lietuvoje taikomas minimalus tarifas, bešvinio benzino tarifas ES minimalų lygį viršija 21% (užima 19-ą vietą ir lenkia tiek Latviją, tiek Estiją, tiek Lenkiją), suskystintų naftos dujų (SND) – viršija 2,4 karto (6-a vieta). Jeigu bus priimtas šiuo metu svarstomas direktyvos pakeitimas ir įsigalios siūlomi didesni ES mi

inimalūs akcizo tarifai, Lietuvoje akcizo mokestis dyzeliniams degalams turės būti padidintas bent 18%, SND – 64%.

PVM, galima sakyti, yra pagrindinis vartojimo mokestis, kurį sumoka galutinis vartotojas. Tai yra netiesioginis mokestis, mokamas kiekviename prekės ar paslaugos paskirstymo ar gamybos proceso etape. Jis renkamas į biudžetą priklausomai nuo sukurtos pridėtinės vertės. Standartinis šiuo metu galiojantis PVM tarifas yra 21 proc. Jis yra taikomas visoms tipinėms prekėms bei paslaugoms. Lenvatinis pridėtinės vertės mokesčio tarifas šiuo metu yra 9 proc. Jis taikomas knygoms ir neperiodiniams leidiniams. Taip pat šis tarifas taikomas šilumos energijai, karštam vandeniui ir kt. Nulinis PVM mokesčio tarifas taikomas prekėms bei paslaugoms, kurios parduodamos ir išgabenamos iš ES. Taip pat nulinis PVM tarifas taikomas tokiu atveju, jeigu prekės ar paslaugos parduodamos į kitą ES šalį, bet tik l. . .

ekių ir paslaugų kaina (β = 0,18), mažiausią – galutinio vartojimo išlaidos (β = 0,03);

Literatūra

http://zodynas.vz.lt/Vartojimo-mokestis

http://www.ekt.lt/wp-content/uploads/2014/02/Studija_Akcizo-mokestis-Lietuvoje.pdf

http://ec.europa.eu/lietuva/news_hp/news/04072011_mokesciai_lietuvoje_europos_sajungoje_lt.htm

http://rectus.lt/pridetines-vertes-mokestis.html

http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20110615_135655-47218/DS.005.0.01.ETD

 

1 lentelė. Pridėtinės vertės mokesčio priklausomybė nuo prekių ir paslaugų kainos

1 priedas."Macintosh

 

Join the Conversation