Kvepavimas

3409 0

Testas

Medžiagų pernaša ir šalinimas ( kvėpavimas )

11 kl. B kursas

1. Kvėpavimas – tai ląstelėse vykstantis procesas, kurio metu:

A saulės šviesos energija sukaupiama angliavandeniuose;

B dalyvaujant deguoniui išlaisvinama maisto medžiagose esanti energija;

C iš aminorūgščių sintetinami baltymai;

D suskaidoma vandens molekulė ir išsiskiria deguonis.

2. Azoto oksidais atmosferą labiausiai teršia:

A gaisrai;

B gyvenamųjų namų krosnys;

C maisto pramonė;

D automobilių transportas;

3. Augalams kvėpuojant;

A susidaro deguonis ir anglies dioksidas;

B naudojamas deguonis ir susidaro anglies dioksidas;

C naudojamas anglies dioksidas ir susidaro deguonis;

D naudojamas deguonis ir anglies dioksidas.

Atsakydami į 4 ir 5 klausimus naudokitės paveikslu, vaizduojančiu dujų mainus plaučių alveolėse.

4. Kas pa

ažymėta raide E ?

A Bronchiolės.

B Alveolės.

C Trachėja.

D Kapiliarai.

5. Kokių medžiagų judėjimo kryptys pažymėtos raidėmis F ir G?

F G

A Anglies dioksido Deguonies

B Deguonies Maisto medžiagų

C Maisto medžiagų Deguonies

D Maisto medžiagų Anglies dioksido

6. Galutiniai kvėpavimo produktai yra:

A anglies dioksidas ir vanduo;

B anglies dioksidas ir gliukozė;

C deguonis ir gliukozė;

D deguonis ir vanduo.

7. Raudonosios kraujo ląstelės perneša;

A anglies dioksidą ir deguonį;

B tik deguonį;

C tik anglies dioksidą;

D maisto medžiagas.

8. Kodėl intensyviai judant dažnėja kvėpavimas?

A Glikogenas raumenyse virsta gliukoze.

B Plaučiai naudoja daugiau energijos.

C Glikogenas kepenyse virsta gliukoze.

D Susidaro daugiau anglies dioksido.

9. Kokio proceso dėka deguonis grįžta į atmosferą?

A Fotosintezės.

B D

Degimo.

C Kvėpavimo.

D Skaidymo.

10. Kurie iš šių organų yra suaugusios varlės kvėpavimo organai?

A Tik plaučiai.

B Žiaunos ir oda.

C Plaučiai ir oda.

D Tik oda.

Atsakydami į 11 klausimą naudokitės šia schema, kurioje pavaizduota anglies apytaka biosferoje.

Kuras

III

Anglies dioksidas

II I

Augalai IV Gyvūnai

11. Kurios rodyklės vaizduoja kvėpavimo procesą?

A Tik I.

.

B Tik I ir II.

C Tik I, II ir III.

D I, II, III ir IV.

12. Kuris žmogaus kvėpavimo organas turi didžiausią paviršiaus plotą?

A Bronchai.

B Trachėja.

C Plaučiai.

D Nosies ertmė.

13. Kam kraujas neša deguonį į audinius?

A Deguonis reikalingas fotosintezės reakcijai.

B Deguonis reikalingas kvėpavimo reakcijai.

C Deguonis iš audinių pašalinamas į atmosferą.

D Deguonis naudojamas baltymų sintezei.

14. Plaučių alveolių sienelės yra:

A storos, sausos, turi blakstienėles;

B plonos, drėgnos, turi blakstienėles;

C storos, sausos, be blakstienėlių;

D plonos, drėgnos, be blakstienėlių.

15. Iš kur žmogaus organizmas gauna daugiausiai energijos?

A Garindamas prakaitą.

B Tiesiai iš saulės.

C Iš medžiagų apykaitos.

D Iš kraujo.

16. Atliekant fizinius pratimus raumenyse susidaro:

A anglies dioksido;

B glikogeno;

C gliukozės;

D krakmolo.

17. Kas perneša deguonį iš plaučių į audinių ląsteles?

A kraujo plazma;

B eritrocitai;

C trombocitai;

D leukocitai.

18. Įkvepiama, kai:

A šonkauliai nusileidžia;

B diafragma pakyla;

C diafragma nusileidžia;

D plaučių tūris sumažėja.

Testo „ Medžiagų pernaša ir šalinimas (kvėpavimas)“ 11

1 kl. B kursas

atsakymai

1. B

2. D

3. B

4. D

5. A

6. A

7. A

8. D

9. A

10. C

11. B

12. C

13. B

14. D

15. C

16. A

17. B

18. C

Join the Conversation