Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Darbas:

“Tariamasis ligonis”, Moljerą ištiko priepolis, ir jis netrukus mirė. Paryžiaus arkivyskupas uždraudė laodoti jį kapinėse su iškilmėmis, ir tik artimieji tegalėjo palydėti didįjį dramaturgą.


“Tartiufas”

“Tartiufas” pirmą kartą pasirodė scenoje 1664m., bet reakcinė visuomenė pasirūpino, kad pjesė būtų uždrausta. Moljeras nenusileido. Truputį perdirbęs komediją, 1667 m. ją parodė “Veidmainio” pavadinimu. Bet ir šį kartą Paryžiaus miesto prezidentas uždraudė ją rodyti teatre. Tik praslinkus keletui metų ir kiek pasikeitus aplinkybėms, Moljeras vėl stato savo komediją scenoje. Šis variantas yra išlikęs ligi mūsų laikų.
Pirmame komedijos variante Tartiufas – dvasininkas, o abiejose kitose redakcijose – pasaulietis, veidmainys šventeiva. Dėl to Moljero satyra ne susilpnėjo, o įgijo dar platesnę reikšmę. Jis demaskuoja ne tik dvasininkiją, bet ir visą krikščioniškąją moralę,
jos neigiamą vaidmenį visuomenėje. Moljeras parodo, kokią jėgą visuomenėje gali įgyti veidmainiai ir, pasinaudodami ja, įvykdyti savo niekšiškus planus. Tuo pačiu dramaturgas pavaizduoja, kokį tamsumą skleidžia religingumas, paraližuodamas sveiką žmonių galvoseną.
Savo herojų Moljeras įveda į miestelėno Orgono šeimą ir parodo, kaip jis dėl šventuoliškumo įsigyja visišką Orgono pasitikėjimą. Naudodamasis tuo, Tartiufas siekia savo tikslų: nori suvilioti Orgono žmoną ir pasiglemvžti jo turtą. Tartiufas nuteikia prieš Orgoną jo tikrus vaikus, ir šis pagaliau užrašo Tartiufui visą turtą. Orgonui ir jo šeimai gresia žlugimas, bet išleidžiamas įsakymas suimti Tartiufą, ir viskas baigiasi laimingai.


Tartiufo paveikslasParodydamas religinio veidmainiškumo žalą visuomenei, Moljeras neatskleidžia, kuriomis visuomeninėmis sąlygomis atsiranda tartiufai. Jo herojaus charakteris jau visiškai susiformavęs ir nesikeičia. Be to , dramaturgas išryškina tik vieną veikėjo bruožą – veidmainiškumą, - todėl jis, kaip ir daugumas klasicizmo literatūros personažų, vienpusiškas. Tačiau šį bruožą Moljeras meniškai atskleidžia. Todėl Tartiufo vardas ilgainiui tapo bendriniu, kaip ir kitų svarbiausių dramaturgo sukurtų charakterių vardai (Don Žuano ir kt.).
Orgono susižavėjimas Tartiufu tiesiog komiškas – jis visiškai nebemato jo ydų, visa, ką Tartioufas daro, jam atrodo šventa, nors tai gryna apgaulė ir vaidyba. Dorina jau iš pradžių vadina Tartiufą klastuoliu, piktinasi, kad šis Orgono namuose įgijo tokį pasitikėjimą ir tiek daug teisių. Nuomonių skirtumas suintriguoja žiūrovą, ir jis nekantraudamas laukia pasirodant Tartiufo scenoje. Pagaliau jį išvysta. Po to einatrys meistriškai


Atgal  1  [2]  3  4  Toliau
Darnipora.lt