Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:Oras, jo tarša ir apsauga

Oro sudėtis


Grynas, švarus oras – tai dujų ir įvairiausių dalelyčių mišinys. Žemės
atmosferoje daugiausia yra azoto dujų – 78%. Be azoto ore yra deguonies
(21%), Anglies dioksido (0.04%), argono ir kitų cheminių elementų. Tarp
dalelių, kurios dažnai padaro orą matomą, nuspalvina dangų ir debesis, yra
mažyčių vandens lašelių (iš jų susidaro rūkana, rūkas ir žemutiniai
debesys) bei ledo kristalų (sudarančių aukštutinius debesis). Iš jūrų į orą
patenka druskos kristalėlių, o iš sausumos – dulkių, kuriose rasime
smiltelių, augalų žiedadulkių ir sporų bei daugybę kitokių medžiagų. Šios
dujos ir jų priemaišos augalams ir gyvūnams dažniausiai nekenksmingos;
žmogus irgi prie jų prisitaiko. Tačiau ore atsiranda ir kenksmingų bet
kokiai gyvybei priemaišų – tai oro tarša, daugiausia atsiradusi žmogaus
dėka (oro tarša
gali atsirasti ir ugnikalnių išsiveržimo metu ar kt.).


Oro tarša


Pastaruoju metu pasaulis labai supramonėjo. Dabar į orą išleidžiama
daugybė cheminių medžiagų ir kitų teršalų. Žmonės keičia Žemės atmosferą,
taigi ir klimatą.
Orą daugiausia teršia žmogus. Miestų ir pramonės rajonų užterštame ore
kur kas daugiau retesnių dujų, kurių švariame ore esama tik pėdsakų arba
visai nėra. Kai priemaišų daug, atmosfera darosi drumsta, patamsėja,
blogiau permatoma. Užterštu oru nemalonu kvėpuoti, neretai jis būna netgi
kenksmingas bet kokiai gyvybei. Žmogaus sveikatai kenkia užteršta aplinka;
yra ir netiesioginė žala – mažėja augalų derlingumas, genda įvairūs
daiktai.
Svarbiausias oro teršimo šaltinis – iškastinio kuro degimas. Akmens

anglys, kūrenamos namų židiniuose, pramonės įmonių ir garvežių pakurose,
gulė suodžių sluoksniu ant Europos ir Šiaurės Amerikos miestų XVIII a., XIX
a., ir XX a. Pradžioje, o dabar miestų orą daugiausia teršia naftos
produktų, ypač benzino ir dyzelinio kuro, dūmai.
Deginamas kuras, ypač netvarkinguose varikliuose ir pakurose, išmeta
daugybę teršalų, nevienodai veikiančių aplinką. Tarp jų ypač daug yra
sieros dioksido. Iš šių aitrių, vandenyje lengvai tirpstančių dujų susidaro
sieros rūgštis, nuo kurios žūva augalai, genda pastatai. Variklių
cilindruose ir pakurose, kai būna labai karšta, susidaro azoto oksidų. Šios
troškios dujos irgi virsta rūgštimis. Saulės spindulių veikiami, azoto
oksidai sudaro smogą.

Smogas


Su rūku susimaišę dūmai sudaro pavojingąjį smogą. Labai tirštas smogas
kartais būdavo Londone; dėl to jis buvo net


[1]  2  3  4  5  6  7  Toliau
Darnipora.lt