• Hipnozė – senas reiškinys. Manoma, kad ją naudojo dar senovės šumerai 4000 m.pr.m.e.,tačiau tikroji hipnozės prigimtis, kaip ji veikia, iki galo neišsiaiškinta dar ir šiandien. Taigi hipnozė – tikroviška, normali būsena, kuriai charakteringa: intensy

  1472 0
 • Turinys Įvadas Dėstymas sielos sąvokos apibrėžimas siela (šv. Tomas Akvinietis ir Descartes’as) siela kaip pradas psichologija ir siela sielos nemirtingumas begalinė siela (Hegelis) sielos sugebėjimai Išvados Įvadas Siela yra kūnas, susidedąs iš švelnių

  931 0
 • Turinys Turinys 1 Įvadas 2 1. Bendravimo ir komunikacijos apibūdinimas. 3 2. Bendravimas kaip socialinė komunikacija. 4 3. Klausymasis kaip socialinės komunikacijos dalis. 5 4. Klausymosi stiliai . 6 5. Klausymosi būdai .....................................................................

  1816 0
 • Kaip atsiranda mano realiojo a jausmas? Eriksonas manė, kad asmenybės tapatumas pradedamas suvokti tais laikotarpiais, kai pergyvenamos psichosocialinio laikotarpio krizės. ios krizės skatina asmenybės tobulėjimą arba regresavimą. Dėl jų gali padidėti arba sumaėti asmenybės vientisumas. Esminė Eriks

  2514 0