• Girtumas - apskritai visiems žinoma būsena. Mažai atsirastų žmonių, kurie patys nebūtų patyrę alkoholio poveikio. O girtą yra matęs kiekvienas. Alkoholis nėra šiuolaikinės civilizacijos vaisius. Svaigalai pasiekė mus iš amžių glūdumos. Žinomas vokiečių etnografas Julijus Lipsas teigia, kad Paryžiau

  626 0
 • ĮVADAS Šiame savo darbe analizavau, kaip charakterio tipai veikia bendravimą. Bendravimas - tai ne tik keitimasis informacija, bet ir didžiulė socialinė vertybė, praturtinanti abi bendraujančias puses. Tai - geros nuotaikos, aktyvesnės kūrybinės veiklos laidas, patikimas kelias į psichologinę har

  507 0
 • Hipnozė – senas reiškinys. Manoma, kad ją naudojo dar senovės šumerai 4000 m.pr.m.e.,tačiau tikroji hipnozės prigimtis, kaip ji veikia, iki galo neišsiaiškinta dar ir šiandien. Taigi hipnozė – tikroviška, normali būsena, kuriai charakteringa: intensy

  1525 0
 • Turinys Įvadas Dėstymas sielos sąvokos apibrėžimas siela (šv. Tomas Akvinietis ir Descartes’as) siela kaip pradas psichologija ir siela sielos nemirtingumas begalinė siela (Hegelis) sielos sugebėjimai Išvados Įvadas Siela yra kūnas, susidedąs iš švelnių

  969 0
 • Turinys Turinys 1 Įvadas 2 1. Bendravimo ir komunikacijos apibūdinimas. 3 2. Bendravimas kaip socialinė komunikacija. 4 3. Klausymasis kaip socialinės komunikacijos dalis. 5 4. Klausymosi stiliai . 6 5. Klausymosi būdai .....................................................................

  1870 0
 • Kaip atsiranda mano realiojo a jausmas? Eriksonas manė, kad asmenybės tapatumas pradedamas suvokti tais laikotarpiais, kai pergyvenamos psichosocialinio laikotarpio krizės. ios krizės skatina asmenybės tobulėjimą arba regresavimą. Dėl jų gali padidėti arba sumaėti asmenybės vientisumas. Esminė Eriks

  2599 0