• TEMPERAMENTAI IR JŲ TIPAI Psichologija yra kilęs iš dviejų kalbos graikų kalbos žodžių : psyche – siela ir logos - mokslas. Taigi lietuviškai reiškia “sielos mokslas”. Tačiau pavadinimo vertimas nėra pakankamai apibrėžtas mokslui. Psichologija yra mokslas apie psichikos reiškinius , jų dėsniu

  1678 0
 • SAVIANALIZĖ Kiekvienas žmogus turi savo individualių savybių, charakterio bruožų, kurių net pats kartais nežino. Visa tai jis gali labai lengvai išsiaiškinti psichologinių testų pagalba. Dauguma testų yra sudaryti naudojantis ilgamete praktika, ir jų tesingumas apytiksliai yra 85% ir daugiau. Pa

  434 0
 • Kaip mesti rūkyti? Magiškų būdų,kaip mesti rūkyti,nėra.Viskas priklauso nuo paties žmogaus.Per prievartą nė vienas nemetė rūkyti-reikia,kad žmogus pats to norėtų. PATARIMAI METANČIAM RŪKYTI 1. Pasisakykite savo draugams,kad metate rūkyti,paprašykite,kad neskatintų to daryti. 2. Nemeskite rūkyti “

  370 0
 • Kas yra meilé? Keldami toká klausimà, ieðkome ne vien kokio nors bendro paaiðkinimo. Norime þinoti, kaip su meile susitinkame, kà ji mums duoda. Jau nuo seno þmones domino meilés tema: menininkai savo kûriniuose yra iðreiðkæ kitø þmoniø meilés dþiaugs-mus ir kanèias, taip pat savo paèiø

  424 0
 • Su narkomanija kovojama įvairiais būdais.Ir visada atvirai.Gal todėl ši tema yra tokia dažna –vos ne kiekvieną dieną beveik visuose laikraščiuose, žurnaluose ir televizijose narkomanija vienaip arba kitaip yra minima. Iš tikrųjų informacijos yra daug, tačiau ar ši informacija padeda?Rodiklia

  643 0
 • Žinoma, kad vaikai įvairų smurtą (psichologinį, fizinį ir kitokį) patiria ir mokykloje, ir kieme, ir namuose – šeimoje. Ne tik Lietuvoje paplitęs pasyvus teroras, kada vienas iš šeimos narių vaiką muša, o kitas – tyli. Vėliau tėvas, tarsi jausdamas kaltę, sūnaus ar dukros prašo atleisti, nes mam

  303 0
 • TIESA, KAIP PAŽINIMO IDEALAS REFERATAS Darbą atliko: DB 7/4 gr. studentas R.Trinkūnas Darbą tikrino: dėst. Bingelis KAUNAS 1998 Jau senovėje pažinimo per tiesą problema buvo labai svarbi. Iš pradžių gnoseologija dar nebuvo atskiras mokslas.

  599 0
 • Girtumas - apskritai visiems žinoma būsena. Mažai atsirastų žmonių, kurie patys nebūtų patyrę alkoholio poveikio. O girtą yra matęs kiekvienas. Alkoholis nėra šiuolaikinės civilizacijos vaisius. Svaigalai pasiekė mus iš amžių glūdumos. Žinomas vokiečių etnografas Julijus Lipsas teigia, kad Paryžiau

  423 0
 • Apie rūkymą Viskas prasidėjo nuo to, kai Kristupas Kolumbas iš savo garsių ekspedicijų į Europą dovanų parvežė ir tabako. Jis greitai paplito ir daugelis pamėgo šį užsiėmimą. Tai jam padėjo nuostabi savybė - įprotis rūkyti, kurį žmogui buvo labai sunku įveikti. Buvo manoma, jog tabakas gydo, jo

  921 0
 • BENDRAVIMAS PLANAS 1.Bendravimo svarbumas. 2.Bendravimo suvokimas. 3.Bendravimo formos: verbalinė ir neverbalinė. 4.Bendravimo problemos. Kaip manote, kiek laiko valdytojai skiria bendravimui ? Atsakymas būtų - nuo 50% iki 70%. Kiekvienas valdytojas atlieka vienokias ar kitokias vadova

  519 0