• Kaip mesti rūkyti? Magiškų būdų,kaip mesti rūkyti,nėra.Viskas priklauso nuo paties žmogaus.Per prievartą nė vienas nemetė rūkyti-reikia,kad žmogus pats to norėtų. PATARIMAI METANČIAM RŪKYTI 1. Pasisakykite savo draugams,kad metate rūkyti,paprašykite,kad neskatintų to daryti. 2. Nemeskite rūkyti “

  329 0
 • Kas yra meilé? Keldami toká klausimà, ieðkome ne vien kokio nors bendro paaiðkinimo. Norime þinoti, kaip su meile susitinkame, kà ji mums duoda. Jau nuo seno þmones domino meilés tema: menininkai savo kûriniuose yra iðreiðkæ kitø þmoniø meilés dþiaugs-mus ir kanèias, taip pat savo paèiø

  375 0
 • Su narkomanija kovojama įvairiais būdais.Ir visada atvirai.Gal todėl ši tema yra tokia dažna –vos ne kiekvieną dieną beveik visuose laikraščiuose, žurnaluose ir televizijose narkomanija vienaip arba kitaip yra minima. Iš tikrųjų informacijos yra daug, tačiau ar ši informacija padeda?Rodiklia

  599 0
 • Žinoma, kad vaikai įvairų smurtą (psichologinį, fizinį ir kitokį) patiria ir mokykloje, ir kieme, ir namuose – šeimoje. Ne tik Lietuvoje paplitęs pasyvus teroras, kada vienas iš šeimos narių vaiką muša, o kitas – tyli. Vėliau tėvas, tarsi jausdamas kaltę, sūnaus ar dukros prašo atleisti, nes mam

  284 0
 • TIESA, KAIP PAŽINIMO IDEALAS REFERATAS Darbą atliko: DB 7/4 gr. studentas R.Trinkūnas Darbą tikrino: dėst. Bingelis KAUNAS 1998 Jau senovėje pažinimo per tiesą problema buvo labai svarbi. Iš pradžių gnoseologija dar nebuvo atskiras mokslas.

  551 0
 • Girtumas - apskritai visiems žinoma būsena. Mažai atsirastų žmonių, kurie patys nebūtų patyrę alkoholio poveikio. O girtą yra matęs kiekvienas. Alkoholis nėra šiuolaikinės civilizacijos vaisius. Svaigalai pasiekė mus iš amžių glūdumos. Žinomas vokiečių etnografas Julijus Lipsas teigia, kad Paryžiau

  379 0
 • Apie rūkymą Viskas prasidėjo nuo to, kai Kristupas Kolumbas iš savo garsių ekspedicijų į Europą dovanų parvežė ir tabako. Jis greitai paplito ir daugelis pamėgo šį užsiėmimą. Tai jam padėjo nuostabi savybė - įprotis rūkyti, kurį žmogui buvo labai sunku įveikti. Buvo manoma, jog tabakas gydo, jo

  845 0
 • BENDRAVIMAS PLANAS 1.Bendravimo svarbumas. 2.Bendravimo suvokimas. 3.Bendravimo formos: verbalinė ir neverbalinė. 4.Bendravimo problemos. Kaip manote, kiek laiko valdytojai skiria bendravimui ? Atsakymas būtų - nuo 50% iki 70%. Kiekvienas valdytojas atlieka vienokias ar kitokias vadova

  476 0
 • AGRESIJOS PROBLEMA. Į KITUS IR Į SAVE NUKREIPTA AGRESIJA Žmonių agresyvumas. Agresyvus žmonių elgesys kelia labai daug problemų. Dėl to kenčia ir visuomenė, ir patys agresyviai besielgiantys asmenys. Agresija – tai smurtas, žudymas, žiaurūs nusikaltimai. Kodėl kai kurie žmonės elgiasi agre

  1699 0
 • Kas yra laimė? Laimė – žodis, kurį žinome visi. Daug profesionalų bando padėti tiems nelaimėliams, kuriems jos trūksta. Politikai juos guodžia žadėdami šviesų rytojų, verslininkai šelpia, reklamos specialistai bando paaiškinti, jog tik jų sukurta dieta, tik jų išrasti sporto pratimai ar siūlomas nau

  578 0