• The protection of nature About two hundred years ago man lived in harmony with nature, because, industry was not much developed. Today, however, the contradictions between man and nature are dramatic. Every year world industry throws out into atmosphere about 1 000 million tons of dust and othe

  792 0
 • Pociūnėlių pagrindinės mokyklos referatas: Darb

  1106 0
 • Žmogus ir visuomenė INFORMACINĖ VISUOMENĖ Įvadas Žmogus - kas jis? Šis klausimas rūpėjo nuo seno, keliamas ir dabar. Graikai vadino žmogų gyva būtybe, turinčią protą, dvasią. Romėnams - tai jusli, protinga būtybė. Šie apibūdinimai rodo, kad iš esmės žmogų sudaro lyg dvi pusės: viena ver

  340 0
 • 1. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas ir metodas. Konstitucinės teisės sąvokos vartojimo aspektai. Teisinėje literatūroje sąvoka KT vartojama keliais aspektais: 1) kai kalbama apie žmogaus subjektinę teisę, kuri yra įtvirtinta konstitucijoje - tokiu atveju turim galvoje teisi

  1361 0
 • Lietuvos klimatui daugiausia įtakos turi saulės spinguliavimas, oro masių judėjimas, žemės paviršiaus formos, geografinė padėtis. saulės šilumos daugiausia gauna kuršių nerija ir Lietuvos pietvakarinė dalis. Orus ir klimatą daugiausia lemia vidutinių platumų oro masės iš Atlanto vandenyno (jūrinis

  286 0
 • 1. Filosofijos objektas ir filosofinio mąstymo savitumas Objektas yra tai į ką mokslas nukreipia savo pažintinę veiklą. Filosofijos dalyku galėtume pavadinti tikrovę. Tikrovė gali būti dvejopa: a) materiali – kuri yra fiksuojama žmogaus jutimo organais ar išrastais prietaisais b) ideali – aptinkama

  1574 0
 • Narkotinės medžiagos Narkotinės medžiagos – cheminės medžiagos, sukeliančios centrinės nervų sistemos intoksikaciją ar panašų psichinių funkcijų pokytį. Narkotinės medžiagos apima plačią preparatų skalę, įskaitant narkotikus, psichotropines medžiagas, vaistus, anestetikus, lakiuosius

  1323 0
 • 1.Autokratinis, demokratinis ir liberalusis valdymo stiliai. Įtaka mikroklimatui. Vadovavimo stilius yra įprasta vadovo elgesio su pavaldiniu maniera norint daryti jam įtaką ir skatinti siekti organizacijos tikslų. Pagal tradicinę klasifikaciją valdymo stiliai gali būti: autokratinis, demokratin

  1174 0
 • Bankai yra svarbiausi šalies ūkio centrai, kurie leidžia pinigus į ekonominį gamybos darbą. Jie yra tos šalies ūkio smegenys, kurie leisdami pinigus, žiūri, kad jie dirbtų pelningai, šalies ūkiui naudingą kūrybinį darbą. Tad kas vartoja bankinius pinigus, tas kartu prisideda prie šalies ūkio kūryb

  614 0
 • Ignas Šeinius buvo ne pirmasis rašytojas, kuris rašė apie žmogų ir gamtą. Šia tema kūrė ir Šatrijos Ragana, Vincas Krėvė. Tačiau jų kūriniuose žmogus yra tarsi šalia gamtos, į ją neįsiliejęs. O romanas ,,Kuprelis“ yra impresionistinis kūrinys. Čia visi veikėjai tartum susilieja su gamta, yra neats

  288 0