• Humanizmo idėjos lietuvoje Humanizmas, kaip pažiūrų sistema ir dvasinis judėjimas, susiformavęs Renesanso epochoje ir pagrindine vertybe laikęs bei aukštinęs laisvą, išsilavinusį žmogų, XIV-XV a. pradėjo sklisti iš Italijos. Humanitas (nuo lot. humanus – žmoniškas, paslaugus, švelnus) – tai visų

  476 0
 • Jonas Kantminas Lietuva siekia šiais metais baigti stojimo derybas su Europos Sąjunga ir 2004 metais tapti jos nare. Bet gana sklandžiai vykusių derybų padangę netikėtai ėmė temdyti tamsūs debesys. Kas gi įvyko? Ko sunerimo Lietuvos žmonės? Jiems susirūpinimą sukėlė 2002 metų sausio 30 d

  364 0
 • Patalpų mikroklimatas Žmogus yra šiltakraujė būtybė. Todėl jam būtina palaikyti pastovią temperatūrą savo kūno branduolyje, kad visi gyvybiškai svarbūs fiziologiniai procesai vyktų normaliai. Kūno paviršius iki 2,5 cm gylio sudaro taip vadinamą poikiloterminį kevalą, kurio audinių temperatūra gali

  345 0
 • TURINYS 1.ĮŽANGA………………………………………………………………… 2.OFICIALUS PAVADINIMAS………………….……………………… 3.PLOTAS, GEOGRAFIJA, GAMTA………………….……… 4.GYVENTOJAI………………………………………………………..… 5.NACIONALINĖ SUDĖTIS…………………………………..………… 6.KALBA…………………………………………………………..……… 7.OFICIALI RELIGIJA…………………………………………………… 8.PINIGINIS VIENE

  1501 0
 • TURINYS I.ĮŽANGA……………………………………………………………………. II.KELIONĖ…………………………………………………………………… 1.KOPENHAGA…………………………………………………………. a.Herbas…………………………………………………………… b.Miestas, jo įsikūrimo istorija…………………… c.Miesto įžymūs žmonės…………………………………………. d.Miesto šventės…………………………………………………… e.Ekstremumai……………………

  1274 0
 • TURINYS ĮVADAS 3 MARKETINGO SAMPRATA 4 Plataus marketingo sąvoką 5 Makromarketingas 5 Mikromarketingas 5 Marketingas 6 Orientacija į vartotoją 6 Tikslo orientacija 7 Sisteminis požiūris 7 Svajonė 7 Noras 7 Poreikis 7 Paklausa 8 Nepageidautina paklausa 8 Nėra paklausos 9 Paslėpta

  1487 0
 • TURINYS Įvadas…………………………………………………………………………..3 Pinigų kilmė…………………………………………………………………….5 Pinigų poreikis………………………………………………………………….7 Kreditinės kortelės……………………………………………………………..8 Išvados………………………………………………………………………….12 Literatūra………………………………………………………………………..13

  505 0
 • War(6) War is a disaster and demolishing aspect for all mankind. It is following human faith as long as man has been on this planet. Wars and baattles are bringing only deaths. So, the conception of the war can’t be valuated positively. Maybe war is a sourse of profit for someone. But it is acco

  369 0
 • Įvadas Dauguma šiuolaikinių organizacijų veikia žinių aplinkoje, kur neužtenka turėti priėjimą prie vidinių ir išorinių informacijos šaltinių. Labai svarbi įmonės žinių dalis yra saugoma darbuotojų galvose. Kuo didesnį vaidmenį žinios atlieka įmonės vertės kūrime, tuo svarbesnė tampa aukš

  1487 0
 • Kaip išmokti spręsti uždavinį Uždavinio sprendimo etapai Patarlės kurios padės 1. Uždavinio sąlygos nagrinėjimas 2. Uždavinio sprendimo plano sudarymas 3. Sudaryto plano įvykdymas 4. Uždavinio sprendimo kontrolė 1. Tikėkite savo jėgomis 2. Stenkitės suprasti uždavinio

  374 0