• Vilniaus Baltupių vidurinės mokyklos 12 R2 kl. mok. Almos Lapušauskaitės referatas tema V.Mačernio kūrybos ypatybės Vilnius 2001 APIE VYTAUTĄ MAČERNĮ IR JO ŽEMĘ... Šalia mūsų gimsta ir auga žmonės. Metams bėgant atsiskleidžia jų ta

  2402 0
 • Vilniaus Baltupių vidurinė mokykla Antano Škėmos kūrybos ypatybės Referatas Vilnius 2001 Pratarmė Vargu ar pasaulinėje literatūroje rastumėme tokią tautą, kuri netu-rėtų savo išeiviškosios liter

  1534 0
 • 5. FREE TIME, ENTERTAINMENT 5) What’s your favourite advertisement? Give your views on advertisements in the press, on TV, radio, streets, transport, etc. What is positive and negative about advertising? To my mind, advertisements have some positives and negatives for all customers. First, w

  381 0
 • Everyone needs at least one profession in his/her life. So, when you begin spending sleepless nights thinking about a job and money, when you think longingly of the plans for the future it's no doubt that if you're ready to choose the most suitable career. Iin the world there are many different

  379 0
 • Vilniaus Kolegija Ekonomikos Fakultetas Verslo vadybos katedra Suaugusiujų mokymo skyri

  930 0
 • V. KRĖVĖS APSAKYMO “KŪČIŲ VAKARAS” ANALIZĖ Vincas Krėvė – lietuvių rašytojas, kūręs įvairiomis temomis. Parašęs nemažai kūrinių istorine, Rytų kraštų tematika rašytojas gilinosi ir į kaimo, buities problemas. Jis parašė apsakymų rinkinį “Šiaudinėj pastogėj”. Jame V. Krėvė nagrinėjo kaimo žmonių g

  387 0
 • Suaugusiujų mokymo skyriaus II kurso BNN01A grupės studentė Annos Žurbenko Kursinis darbas Darbo vadov

  434 0
 • 1. LITERATŪROS ANALIZĖ 1.1. PROCESŲ GERINIMAS IR TOBULINIMAS Taikyti Visuotinę kokybės vadybą – tai reiškia nuolat gerinti. Nuolat gerinti ir tobulinti ne tik visą organizacijos darbą, bet kiekvieną darbo procesą, kiekvieno darbuotojo darbo atlikimą, tik tada gausime gerą darbo kokybę. Kiekvi

  3469 0
 • Krikštu galima vadinti vienkartinį valdovo aktą, deklaruojantį krikščionybės įvedimą valstybėje. Taip pat krikštas gali būti suprantamas kaip ilgalaikis visuomenės christianizacijos laikotarpis. Deklaracinio krikšto prasme Lietuva turėjo net tris krikšto priėmimo aktus: Mindaugo (1250 m. pabaigoj

  575 0