• V. KRĖVĖS APSAKYMO “KŪČIŲ VAKARAS” ANALIZĖ Vincas Krėvė – lietuvių rašytojas, kūręs įvairiomis temomis. Parašęs nemažai kūrinių istorine, Rytų kraštų tematika rašytojas gilinosi ir į kaimo, buities problemas. Jis parašė apsakymų rinkinį “Šiaudinėj pastogėj”. Jame V. Krėvė nagrinėjo kaimo žmonių g

  320 0
 • Suaugusiujų mokymo skyriaus II kurso BNN01A grupės studentė Annos Žurbenko Kursinis darbas Darbo vadov

  381 0
 • 1. LITERATŪROS ANALIZĖ 1.1. PROCESŲ GERINIMAS IR TOBULINIMAS Taikyti Visuotinę kokybės vadybą – tai reiškia nuolat gerinti. Nuolat gerinti ir tobulinti ne tik visą organizacijos darbą, bet kiekvieną darbo procesą, kiekvieno darbuotojo darbo atlikimą, tik tada gausime gerą darbo kokybę. Kiekvi

  3271 0
 • Krikštu galima vadinti vienkartinį valdovo aktą, deklaruojantį krikščionybės įvedimą valstybėje. Taip pat krikštas gali būti suprantamas kaip ilgalaikis visuomenės christianizacijos laikotarpis. Deklaracinio krikšto prasme Lietuva turėjo net tris krikšto priėmimo aktus: Mindaugo (1250 m. pabaigoj

  505 0
 • Humanizmo idėjos lietuvoje Humanizmas, kaip pažiūrų sistema ir dvasinis judėjimas, susiformavęs Renesanso epochoje ir pagrindine vertybe laikęs bei aukštinęs laisvą, išsilavinusį žmogų, XIV-XV a. pradėjo sklisti iš Italijos. Humanitas (nuo lot. humanus – žmoniškas, paslaugus, švelnus) – tai visų

  391 0
 • Jonas Kantminas Lietuva siekia šiais metais baigti stojimo derybas su Europos Sąjunga ir 2004 metais tapti jos nare. Bet gana sklandžiai vykusių derybų padangę netikėtai ėmė temdyti tamsūs debesys. Kas gi įvyko? Ko sunerimo Lietuvos žmonės? Jiems susirūpinimą sukėlė 2002 metų sausio 30 d

  318 0
 • Patalpų mikroklimatas Žmogus yra šiltakraujė būtybė. Todėl jam būtina palaikyti pastovią temperatūrą savo kūno branduolyje, kad visi gyvybiškai svarbūs fiziologiniai procesai vyktų normaliai. Kūno paviršius iki 2,5 cm gylio sudaro taip vadinamą poikiloterminį kevalą, kurio audinių temperatūra gali

  297 0
 • TURINYS 1.ĮŽANGA………………………………………………………………… 2.OFICIALUS PAVADINIMAS………………….……………………… 3.PLOTAS, GEOGRAFIJA, GAMTA………………….……… 4.GYVENTOJAI………………………………………………………..… 5.NACIONALINĖ SUDĖTIS…………………………………..………… 6.KALBA…………………………………………………………..……… 7.OFICIALI RELIGIJA…………………………………………………… 8.PINIGINIS VIENE

  1441 0
 • TURINYS I.ĮŽANGA……………………………………………………………………. II.KELIONĖ…………………………………………………………………… 1.KOPENHAGA…………………………………………………………. a.Herbas…………………………………………………………… b.Miestas, jo įsikūrimo istorija…………………… c.Miesto įžymūs žmonės…………………………………………. d.Miesto šventės…………………………………………………… e.Ekstremumai……………………

  1217 0
 • TURINYS ĮVADAS 3 MARKETINGO SAMPRATA 4 Plataus marketingo sąvoką 5 Makromarketingas 5 Mikromarketingas 5 Marketingas 6 Orientacija į vartotoją 6 Tikslo orientacija 7 Sisteminis požiūris 7 Svajonė 7 Noras 7 Poreikis 7 Paklausa 8 Nepageidautina paklausa 8 Nėra paklausos 9 Paslėpta

  1448 0