• Patalpų mikroklimatas Žmogus yra šiltakraujė būtybė. Todėl jam būtina palaikyti pastovią temperatūrą savo kūno branduolyje, kad visi gyvybiškai svarbūs fiziologiniai procesai vyktų normaliai. Kūno paviršius iki 2,5 cm gylio sudaro taip vadinamą poikiloterminį kevalą, kurio audinių temperatūra gali

  274 0
 • TURINYS 1.ĮŽANGA………………………………………………………………… 2.OFICIALUS PAVADINIMAS………………….……………………… 3.PLOTAS, GEOGRAFIJA, GAMTA………………….……… 4.GYVENTOJAI………………………………………………………..… 5.NACIONALINĖ SUDĖTIS…………………………………..………… 6.KALBA…………………………………………………………..……… 7.OFICIALI RELIGIJA…………………………………………………… 8.PINIGINIS VIENE

  1407 0
 • TURINYS I.ĮŽANGA……………………………………………………………………. II.KELIONĖ…………………………………………………………………… 1.KOPENHAGA…………………………………………………………. a.Herbas…………………………………………………………… b.Miestas, jo įsikūrimo istorija…………………… c.Miesto įžymūs žmonės…………………………………………. d.Miesto šventės…………………………………………………… e.Ekstremumai……………………

  1189 0
 • TURINYS ĮVADAS 3 MARKETINGO SAMPRATA 4 Plataus marketingo sąvoką 5 Makromarketingas 5 Mikromarketingas 5 Marketingas 6 Orientacija į vartotoją 6 Tikslo orientacija 7 Sisteminis požiūris 7 Svajonė 7 Noras 7 Poreikis 7 Paklausa 8 Nepageidautina paklausa 8 Nėra paklausos 9 Paslėpta

  1419 0
 • TURINYS Įvadas…………………………………………………………………………..3 Pinigų kilmė…………………………………………………………………….5 Pinigų poreikis………………………………………………………………….7 Kreditinės kortelės……………………………………………………………..8 Išvados………………………………………………………………………….12 Literatūra………………………………………………………………………..13

  422 0
 • War(6) War is a disaster and demolishing aspect for all mankind. It is following human faith as long as man has been on this planet. Wars and baattles are bringing only deaths. So, the conception of the war can’t be valuated positively. Maybe war is a sourse of profit for someone. But it is acco

  288 0
 • Įvadas Dauguma šiuolaikinių organizacijų veikia žinių aplinkoje, kur neužtenka turėti priėjimą prie vidinių ir išorinių informacijos šaltinių. Labai svarbi įmonės žinių dalis yra saugoma darbuotojų galvose. Kuo didesnį vaidmenį žinios atlieka įmonės vertės kūrime, tuo svarbesnė tampa aukš

  1327 0
 • Kaip išmokti spręsti uždavinį Uždavinio sprendimo etapai Patarlės kurios padės 1. Uždavinio sąlygos nagrinėjimas 2. Uždavinio sprendimo plano sudarymas 3. Sudaryto plano įvykdymas 4. Uždavinio sprendimo kontrolė 1. Tikėkite savo jėgomis 2. Stenkitės suprasti uždavinio

  269 0
 • Pauliaus Latako IIδ 2003 03 10 Gamtiniai angliavandenilių šaltiniai P

  2164 0
 • Lyderio ir vadovo sąvokos lietuvių kalboje neretai vartojamos kaip sinonimai, tačiau kai kurie politologai skaito jas skirtinomis: vadovas (head) yra išrinktas ar paskirtas funkcionierius (administratorius, pirmininkas, biurokratas), kuris oficialiai vadovauja kolektyvui arba grupei, tuo tarpu ka

  1048 0