• MAITINIMO ĮSTAIGOS Tipai. Gyventojų visuomeniniam maitinimui yra skirtos įvairaus profilio ir dydžio įmonės. Jas galima skirtsyti į dvi pagrindines grupes: a) paruošiamojo tipo įmonės, gaminančias iš žaliavos maisto puzfabrikačius; b) įmones, iš žaliavos ar iš pusfabrikačių galutinai paruoši

  2939 0
 • BIBLIOTEKOS Bibliotekos (gr. bibliotheke – biblio (knyga) + theke (saugykla)), kultūros įstaiga komplektuojanti, propaguojanti ir teikianti skaitytojams knygas bei kitus literatūros dokumentus. Pirmosios bibliotekos atsirado III-ame tūkstantmetyje prieš mūsų erą, Šumero ir Egipto v

  439 0
 • MICHAILAS MURAVJOVAS (kaip išskirtinė asmenybė) Michailas Muravjovas gimė 1796 Rusijoje, nors pats buvo nepilnakraujis rusas. Jau nuo vaikystės šis žmogus garsėjo savo ryžtu bei nįtikėtinu žiaurumu (žinoma kai kuriais atvejais). Kaip ne karininkas M.Muravjovas buvo labai draugiškas bei patikimas

  1546 0
 • Pirmaisiais vertybiniais popieriais galima laikyti Babilono molines lenteles, kai, sumokėjęs įnašą, žmogus gaudavo lentelę su užrašu, kuriuo būdavo patvirtinama, kad lentelės turėtojas sumokėjo įnašą prekybinio laivo savininkui ir yra atitinkamos laivo dalies savininkas. Dalininkas prisiimdavo visą

  313 0
 • Vilniaus Baltupių vidurinės mokyklos 12 R2 kl. mok. Almos Lapušauskaitės referatas tema V.Mačernio kūrybos ypatybės Vilnius 2001 APIE VYTAUTĄ MAČERNĮ IR JO ŽEMĘ... Šalia mūsų gimsta ir auga žmonės. Metams bėgant atsiskleidžia jų ta

  2271 0
 • Vilniaus Baltupių vidurinė mokykla Antano Škėmos kūrybos ypatybės Referatas Vilnius 2001 Pratarmė Vargu ar pasaulinėje literatūroje rastumėme tokią tautą, kuri netu-rėtų savo išeiviškosios liter

  1454 0
 • 5. FREE TIME, ENTERTAINMENT 5) What’s your favourite advertisement? Give your views on advertisements in the press, on TV, radio, streets, transport, etc. What is positive and negative about advertising? To my mind, advertisements have some positives and negatives for all customers. First, w

  324 0
 • Everyone needs at least one profession in his/her life. So, when you begin spending sleepless nights thinking about a job and money, when you think longingly of the plans for the future it's no doubt that if you're ready to choose the most suitable career. Iin the world there are many different

  316 0
 • Vilniaus Kolegija Ekonomikos Fakultetas Verslo vadybos katedra Suaugusiujų mokymo skyri

  870 0