• Reading and Oral Practice The World of Computers (Part Two) Computers are part of the age of electronics that has also been responsible for such familiar consumer products as transistor radios. In computers, information is reduced to a simple code; in effect, it is a code which depends on

  323 0
 • TURINYS 1. ĮVADAS 3 2. ORGANIZACIJOS ELGSENOS BRUOŽŲ TYRIMO METODOLOGINIS IR METODINIS PAGRINDIMAS 4 3. ORGANIZACIJOS ELGSENOS BRUOŽŲ TYRIMO INSTRUMENTARIJAUS TEORINIS PAGRINDIMAS 6 4. TIRIAMOS ORGANIZACIJOS ELGSENOS BRUOŽŲ TYRIMAS 12 4.1.Tiriamos organizacijos bendroji charakteristik

  459 0
 • Turinys: 1. Įvadas ___________________________________________________________________ 3 2. Centrinio procesoriaus sandara ir veikimas ______________________________________ 3 3. Mikroprocesorių vystimosi istorija ____________________________________________ 4 4. Šių dienų aktualijos

  1487 0
 • Baltai ir Didysis tautų kraustymasis Vidurinis geležies amžius dar vadinamas tautų kraustymosi arba karinės demokratijos laikotarpiu. Jau IV a. sujudo visa Europa: iš Azijos ir prieškaukazės stepių ėmė veržtis hunai, vėliau – avarai. Sujudo germanų tautos. Nuo VI a. pradžios slavai pajudėjo Dniep

  1504 0
 • Ordinų žemės ir pilys XIII–XIV amžiuose Kryžiuočių ordinas iki XIII a. 9-ojo dešimtmečio nukariavo prūsų, jotvingių-sūduvių, nadruvių, skalvių žemes ir pasiekė Nemuno žemupį. Nukariautose prūsų žemėse ordinas sukūrė vokiečių feodalinę teokratinę valstybę. Jos naująją sostinę, Marienburgą, pradėjo

  524 0
 • Ordinai ir baltų genčių likimai Prūsų gentys su įsibrovusiu Kryžiuočių ordinu ir jo pagalbininkais iš Vakarų Europos kovojo nuo 1231-ųjų iki 1274 metų. Po Didžiojo prūsų sukilimo vietomis dar tebesitęsė kovos, tačiau iki XIII a. pabaigos prūsai buvo nukariauti. Karo metu daugybė prūsų žuvo, didel

  372 0
 • Katalikų Bažnyčia ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas Praktiškai visose Rytų ir Vidurio Europos valstybėse, kurios išgyveno komunistinio totalitarinio režimo laikotarpį, religinės bendruomenės vaidino labai svarbų vaidmenį išsivadavimo judėjime. Jos buvo disidentinės veiklos centrais. Ypač

  386 0
 • Susitikimas su istorija Pirmą kartą su istorija susitikau 5-oje klasėje. Tada galėjau sužinoti savo protėvių praeitį nuo seniausiųjų laikų iki viduramžių. Sužinojau apie Lietuvos valdovus, kiek kas valdė. Man patiko pirmieji susitikimai su istorija. Nuo 6-os klasės aš pradėjau mokytis apie se

  1704 0
 • Teenagers criminals Now teenagers commit more crimes then adult ones! Gangs of young criminals are increasing every day. What is the reason of that? The answer is one: family's instability, alcoholism, economical problems, depreciated schools and education, imperfect law system. Films of viol

  321 0
 • Paauglių narkomanija: mitas ar realybė? Šiandien vis garsiau suskamba balsai, prabylantys apie gresiantį pavojų – mokyklose klestinčią narkomaniją. Kiek pagrįstos šios baimės, pasakyti sunku, kadangi išsamių ir rimtų tyrimų Lietuvoje šia tema kol kas dar nėra. Aišku viena – toks reiškinys iš ties

  274 0