• Konstantinas Kalinauskas Gimė 1838m. vasario 2 dieną Mastaulėnuose (Gardino srityje), mirė 1864m. kovo 22 diena Vilniuje. Kalinauskas kilęs i beemių bajorų, jo tėvas buvo smulkus Gardino apskrities dvarininkas, eimoje buvo 18 vaikų. Kalinauskas mokėsi vietos progimnazijoje ir baigęs ją įstojo į P

  712 0
 • Shopping is an activity that is necessary in our lives. Most people have to spend part of their day doing some kind of shopping for food or other essential items. We have a number of choices about where we go shopping. We can go to a big department store, a mall, a smaller local shop, or an outdoor

  611 0
 • I am born in Kaunas. This is a city I love and adore. Firstly Kaunas is situated in the center of Lithuania. Kaunas is just one hour of way from capital and two hours of way from resorts near the beach. The biggest highways cross Kaunas. So traveling from city to city never causes problems. Secondly

  571 0
 • Pagrindinių duomenų apie alį lentelė Oficialus alies pavadinimas Kongeriket Norge alies sostinė Oslas Piniginis vienetas Krona Tikėjimas Evangelikų liuteronų Valstybės galva Karalius Vyriausybei vadovauja Premjier ministras alies plotas 386890 km Jūros krantų linija 57009

  1660 0
 • Turinys Turinys 1 Įvadas 2 1. Bendravimo ir komunikacijos apibūdinimas. 3 2. Bendravimas kaip socialinė komunikacija. 4 3. Klausymasis kaip socialinės komunikacijos dalis. 5 4. Klausymosi stiliai . 6 5. Klausymosi būdai .....................................................................

  1781 0
 • Nuo Putino Aistis suko atgal į folklorą, odį pervedė per sodiečio vaizduotei būdingas formas, pratęsė tą lyrizmo variantą, kurio itakų iekojome liaudies dainose. ( Viktorija Skrupskelytė ) Jonas Aistis pratęsė tyriausias lietuvių lyrikos tradicijas, į virūnes ikėlė mūsų eleginę (eleginis - graud

  2418 0
 • tai atspindys mogaus ėjimo link tikslo, kuris atsiranda ir auga širdyje, kuris yra nesuvokiamas jokia logika ar protu, {?}kuris dvasioje sukelia prietaravimus. mogus pats sukuria į iliuzinį tikslą {Konkretink} ir jo siekia pats neinodamas kodėl. Pagrindinio romano herojaus - Liudo Vasario - irdyje t

  649 0
 • Būtikai suvokta laisvės problema tapo kertine V. Mykolaičio - Putino humanistinės filosofijos atrama, atviru mogaus prasmės rūpesčiu. Kaip teigia A.J.Greimas, "laisvė ir humanizmas ia prasme yra sinonimai". Taigi V. Mykolaitis -Putinas ikyla kaip humanistinės etikos atstovas. Poeto ciklas "Vergas" t

  740 0
 • Juozas Gruas - vienas ymiausių Xxa. antrosios pusės raytojų. J.Gruas siekė sukurti apibendrintą epochos, tautos ir mogaus paveikslą. Aminas problemas jis sprendia, siekdamas parodyti asmenybės dvasią, jos konfliktikumą, dramatizmą. Raytoją domina mogaus prigimtis ir jos atskleidimas kratutiniais

  675 0
 • Eilėračio ieities takas - aara, į kurią kreipiamasi - tu gyvybe, vabalėli. Tai teksto pavirius (aara juk matoma), o gelmė - akių viesa, gyvenimo kelias, pats mogus. iame kūrinyje svarbiausia yra stebėjimas, poiūris, kuris vienija aaros kelią. Liepiamąja nuosaka įsakmiai kreipiamasi: nepalik, ibuč

  698 0