• Santrauka Depresija-tai liguistai prislėgta liūdna nuotaika. Šiam sutrikimui paprastai būdinga sulėtėjęs mąstymas ir prislopę judesiai.Tai depresinis sindromas. Greta šių pagrindinių depresijos požymių, dažnai pasireiškia savęs nuvertinimo savigraužos, kaltės idėjos. Bendrojoje psichologijoje dep

  1503 0
 • 1.EKONOMIKA IR EKONOMIKOS TEORIJOS OBJEKTAS, METODAI, JŲ YPATYBĖS. GRAFIKŲ NAUDOJIMAS 2 2.MIŠRI EKONMIKA. VALSTYBĖS VAIDMUO MIŠRIOJE EKONOMIKOJE 3 3. ELASTINGUMO SAMPRATA, SKAIČIAVIMAS, ELASTINGUMO RŪŠYS. PAKLAUSOS KREIVĖS (TIESĖS) ELASTINGUMO KITIMAS. VIDURIO TAŠKO ELASTINGUMAS. PAKLAUSOS ELASTIN

  1619 0
 • Gyvenimas – tai nuolatinis ieškojimas, mokymasis, tobulėjimas, susidūrimas su tuo, kas man nesuvokiama, ir to nesuvokimo aiškinimasis. Tai sistema, kuri brandina mane kaip asmenybę. Žmogus sukurtas pagal Kūrėjo atvaizdą, tai yra kuriantis, tad nieko nuostabaus, kad mus supa mūsų, žmonių, sukurti dar

  475 0
 • TURINYS Įvadas 3 1. Materialūs – antimaterialūs pasauliai 4 2. Sielos atradimas 6 3. Dievo metafizika 6 4. Dievas ir laisvė 7 5. Sąmonė, siela. Supratimo raida 8 Išvada 7 Literatūros sąrašas 8

  402 0
 • Audito kursinis ĮVADAS Netrukus po to, kai buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė, prasidėjo krašto ekonomikos intensyvi pertvarka rinkos pagrindais. Kuriantis rinkos ekonomikai formavosi naujos nuosavybės formos, buvo privatizuojamos valstybinės įmonės, steigėsi įvairaus profilio bendrovės,

  1533 0
 • Turinys: · ĮVADAS · KODĖL INTEGRUOTA KOMUNIKACIJA ? · KOMUNIKACIJOS VADYBA · ORGANIZACIJOS / PROJEKTŲ VADYBA · MARKETINGO KOMUNIKACIJA · RYŠIAI SU VISUOMENE · PAGRINDINIAI INTEGRUOTOS KOMUNIKACIJOS ĮGYVENDINIMO BŪDAI · GALIMYBĖS IR STRATEGIJOS

  1280 0
 • Kai kurie seselių , kaip profesijos bruožai bus aptarti šiame straipsnyje. Čia mes išskirsime socialinę organizacijos struktūrą, įskaitant jų padėtį medicinos profesijų hierarchijos viduje . vėliau apibendrinsim seselių darbą ankstesniais laikais. Objektyvus dėmesys yra skiriamas tarp ankstesni

  1997 0
 • Įvadas Dar iki devintojo dešimtmečio pradžios negamybinės amerikiečių firmos laikėsi tos nuomonės, kad naujųjų kokybės vadybos teorijų negalima taikyti paslaugų sferoje, neva šių firmų pramonė esanti kitoniška. Vėliau daugelis jų ėmė suprasti, kad tas kitoniškumas yra tik jų rinkos specifika,

  474 0
 • Įvadas Dabar Lietuvoje mišrus finansavimas, grindžiamas draudimo ir biudžeto lėšų derinimu, yra pagrindinis sveikatos įstaigų išteklių šaltinis. Daugiausia ligoninių liko valstybės nuosavybė, kadangi ligoninių privatizavimas niekada nebuvo prioritetas. Tai galima būtų aiškinti įvairiai: libe

  1173 0
 • Alkoholizmas - tai lėtinė liga, kurią sukelia dažnas alkoholio vartojimas. Reiškiasi liguistu potraukiu alkoholiui Alkoholis yra svaigi ir nuodinga medžiaga, žalojanti žmogaus psichiką ir somatiką. Alkoholizmas - tai lėtinė liga, kurią sukelia dažnas alkoholio vartojimas. Reiškiasi liguist

  365 0