• Turinys Įvadas 2 Įmonių tipai Lietuvoje 2 Įmonės profilis veikla ir struktūra 3 Mūsų įmonę supančios aplinkos 4 Aplinkų įtaka įmonei 5 Pelno maksimizavimas mūsų įmonėje 6 UAB "Vytelės" valdymo organizavimo struktūra 7 Įtakos būdai dirbantiesiems 10 Vadovavimo

  390 0
 • Vadovų yra visokių – išmanančių verslą ir pradėjusių nuo nulio, bet tikinčių, kad pasiseks, vertinančių savo darbuotojus ir laikančių juos vos ne tarnais, mandagių bei malonių ir arogantiškų bei nesirenkančių žodžių. Tačiau visi jie moka įdarbintiems žmonėms atlyginimą, kurio dydis, beje, taip pat p

  282 0
 • Antivirusinė apsauga Rekomendacijos valstybės institucijoms Kompiuterių virusai kelia didelę grėsmę tvarkomos informacijos vientisumui, patikimumui bei išlikimui. Didėjantis informacijos į organizaciją srautas didina tikimybę, kad kartu bus gautos kenksmingos programos - kompiuterių virusai, kur

  398 0
 • Reading and Oral Practice The World of Computers (Part Two) Computers are part of the age of electronics that has also been responsible for such familiar consumer products as transistor radios. In computers, information is reduced to a simple code; in effect, it is a code which depends on

  315 0
 • TURINYS 1. ĮVADAS 3 2. ORGANIZACIJOS ELGSENOS BRUOŽŲ TYRIMO METODOLOGINIS IR METODINIS PAGRINDIMAS 4 3. ORGANIZACIJOS ELGSENOS BRUOŽŲ TYRIMO INSTRUMENTARIJAUS TEORINIS PAGRINDIMAS 6 4. TIRIAMOS ORGANIZACIJOS ELGSENOS BRUOŽŲ TYRIMAS 12 4.1.Tiriamos organizacijos bendroji charakteristik

  451 0
 • Turinys: 1. Įvadas ___________________________________________________________________ 3 2. Centrinio procesoriaus sandara ir veikimas ______________________________________ 3 3. Mikroprocesorių vystimosi istorija ____________________________________________ 4 4. Šių dienų aktualijos

  1476 0
 • Baltai ir Didysis tautų kraustymasis Vidurinis geležies amžius dar vadinamas tautų kraustymosi arba karinės demokratijos laikotarpiu. Jau IV a. sujudo visa Europa: iš Azijos ir prieškaukazės stepių ėmė veržtis hunai, vėliau – avarai. Sujudo germanų tautos. Nuo VI a. pradžios slavai pajudėjo Dniep

  1496 0
 • Ordinų žemės ir pilys XIII–XIV amžiuose Kryžiuočių ordinas iki XIII a. 9-ojo dešimtmečio nukariavo prūsų, jotvingių-sūduvių, nadruvių, skalvių žemes ir pasiekė Nemuno žemupį. Nukariautose prūsų žemėse ordinas sukūrė vokiečių feodalinę teokratinę valstybę. Jos naująją sostinę, Marienburgą, pradėjo

  517 0
 • Ordinai ir baltų genčių likimai Prūsų gentys su įsibrovusiu Kryžiuočių ordinu ir jo pagalbininkais iš Vakarų Europos kovojo nuo 1231-ųjų iki 1274 metų. Po Didžiojo prūsų sukilimo vietomis dar tebesitęsė kovos, tačiau iki XIII a. pabaigos prūsai buvo nukariauti. Karo metu daugybė prūsų žuvo, didel

  364 0
 • Katalikų Bažnyčia ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas Praktiškai visose Rytų ir Vidurio Europos valstybėse, kurios išgyveno komunistinio totalitarinio režimo laikotarpį, religinės bendruomenės vaidino labai svarbų vaidmenį išsivadavimo judėjime. Jos buvo disidentinės veiklos centrais. Ypač

  378 0