• Turistinis maršrutas: Seda, Grūstė, Plinkšių ežeras Telšiai 2003 Turinys Bendra apžvalga Seda Seduos etnografinis ansamblis „Rėmole“ Sedos apylinkės Plinkšių kraštovaizdžio draustinis Plinkšių parkas Plinkšių ežeras Plinkšės

  1566 0
 • TURINYS: Įvadas 1. Radikaliojo feminizmo patriarchijos teorijos metmenys 2. Patriarchato sąvoka 2.1 Patriarchato apibrėžimai 2.2 Patriarchato pagrindas 3. Patriarchalinė valstybė 3.1 Patriarchalinės valstybės gali

  456 0
 • NARKOMANIJOS PREVENCIJOS YPATUMAI MOKYKLOSE Patarimai lektoriams, Švietimo darbuotojams, pedagogams Kalbėdamiesi su moksleiviais apie narkotikus šiandien jau nebegalime apsiriboti paprasta paskaita. Per kelerius metus vaikai labai pasikeitė, daugelis pabandė narkotikų arba tam pritarė. Kai kuriose

  403 0
 • Filosofijos kilmė ir prasmė Ištakos - mitologinėje kultūroje. Mituose - fantastiniai arba poetiniai mąstymai. Mituose buvo aiškinama pasaulio kilmė, pasaulio ir žmogaus santykiai. Kas yra pasaulis - chaosas ar tvarkinga visuma? Ir kur yra žmogaus vieta šiame pasaulyje? Atsakymai į kl

  1179 0
 • XVIII amžius - buvo ideologinio formavimosi amžius. Šio laiko buržuazinių revoliucijų programų idėjinį ir politinį turinį iš esmės apsprendė racionalistinė šviečiamoji filosofija. Nors ji buvo ne vienalytė ir įvairiose šalyse įgaudavo specifinių bruožų, tačiau ją jungė antifeodalinis ir antiklerik

  2073 0
 • 1. Klausimas PRIEVOLIŲ RŪŠYS. 2. Klausimas AKCINIŲ BENDROVIŲ STEIGIMO TVARKA. TURINYS 1. PRIEVOLIŲ RŪŠYS 3 2. AKCINIŲ BENDROVIŲ STEIGIMO TVARKA 11 3. LITERATŪRA 22 4. PRIEDAI 23 1. Klausimas PRIEVOLIŲ RŪŠYS I. PRIEVOLĖS SAMPRATA IR PRIEVOLIŲ ATSI

  657 0
 • Švietimo, mokslo draugijos ir komisijos Nepriklausomoje Lietuvoje toliau veikė nemažai dar XX a. pradžioje įsteigtų mokslo draugijų. Viena svarbiausių, žinoma, buvo 1907 m. įkurta Lietuvių mokslo draugija (LMD), tačiau jai didžiulį smūgį sudavė Vilniaus krašto atplėšimas nuo Lietuvos – mat draugi

  394 0
 • Laisvamanybė Lietuvoje Laisvamaniškos pažiūros Lietuvoje ėmė plisti XIX a. Jos sklido kartu su materialistinės minties stiprėjimu Vilniaus universitete ir po jo likusiose aukštojo mokslo įstaigose bei buvo atsivežamos to meto Lietuvos bajorų ir inteligentų elito iš Vakarų Europos. Tai liudija mok

  448 0
 • Religinės organizacijos Po Lietuvos prijungimo prie Rusijos XVIII a. pabaigoje, stiprinant rusinimą ir patvaldystę kartu buvo siekiama brukti stačiatikybę ir riboti katalikų bažnyčios įtaką valstybės ir visuomenės gyvenime. Tos aplinkybės nulėmė tai, kad XIX amžiuje, augant pasipriešinimui prieš

  393 0
 • Ekstensyvi gamyba ir socialiniai padariniai 1944 m. antroje pusėje Lietuva buvo reokupuota sovietinės kariuomenės, atkuriamos sovietų valdžios ir valdymo institucijos, represinis aparatas. Pramonės įmonės buvo atstatomos, sutvarkoma gamyba, kuri 1952 m. pasiekė ikikarinį lygį. Tačiau pramonė buvo

  381 0