• Traveling always gives as a lot of new impressions, particularly in summer when the weather is good. In that case it is fun to see other countries, visiting museums and art galleries. In particular it is interesting to see historical places or ruins of ancient towns. Usually people enjoy sample nat

  866 0
 • ETIUDAI APIE PASAULIO MATEMATIKUS Referatà raðë: Kauno “Versmës” vidurinës mokyklos XI B klasës mokinë Violeta Vasilevièiûtë ARCHIMEDAS Jis gyveno taip neásivaizduojamai seniai, kad atminimas apie já, tarsi senovës galera, plaukianti per

  776 0
 • What are advantages and disadvantages of buying via Internet? First of all buying via Internet takes less time to find an item you want to buy. You just type the name into search box and immediately get the results. Secondly you are given much more information about the item in Internet. There are m

  659 0
 • I live with my parents in a five room detached house. Our house is located in a calm part of Kaunas near the Oak Park and Zoo, very far from the street. We also have a big garden, which is especially nice in the spring and summer, when everything becomes green. You can enter our house through the m

  676 0
 • Konstantinas Kalinauskas Gimė 1838m. vasario 2 dieną Mastaulėnuose (Gardino srityje), mirė 1864m. kovo 22 diena Vilniuje. Kalinauskas kilęs i beemių bajorų, jo tėvas buvo smulkus Gardino apskrities dvarininkas, eimoje buvo 18 vaikų. Kalinauskas mokėsi vietos progimnazijoje ir baigęs ją įstojo į P

  673 0
 • Shopping is an activity that is necessary in our lives. Most people have to spend part of their day doing some kind of shopping for food or other essential items. We have a number of choices about where we go shopping. We can go to a big department store, a mall, a smaller local shop, or an outdoor

  576 0
 • I am born in Kaunas. This is a city I love and adore. Firstly Kaunas is situated in the center of Lithuania. Kaunas is just one hour of way from capital and two hours of way from resorts near the beach. The biggest highways cross Kaunas. So traveling from city to city never causes problems. Secondly

  550 0
 • Pagrindinių duomenų apie alį lentelė Oficialus alies pavadinimas Kongeriket Norge alies sostinė Oslas Piniginis vienetas Krona Tikėjimas Evangelikų liuteronų Valstybės galva Karalius Vyriausybei vadovauja Premjier ministras alies plotas 386890 km Jūros krantų linija 57009

  1626 0
 • Turinys Turinys 1 Įvadas 2 1. Bendravimo ir komunikacijos apibūdinimas. 3 2. Bendravimas kaip socialinė komunikacija. 4 3. Klausymasis kaip socialinės komunikacijos dalis. 5 4. Klausymosi stiliai . 6 5. Klausymosi būdai .....................................................................

  1741 0
 • Nuo Putino Aistis suko atgal į folklorą, odį pervedė per sodiečio vaizduotei būdingas formas, pratęsė tą lyrizmo variantą, kurio itakų iekojome liaudies dainose. ( Viktorija Skrupskelytė ) Jonas Aistis pratęsė tyriausias lietuvių lyrikos tradicijas, į virūnes ikėlė mūsų eleginę (eleginis - graud

  2364 0